Home > Doktora Programları > Beşeri Bilimler > Çankaya > İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı - Çankaya - Ankara

İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Doktora programında 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almış olmak. Dersleri en fazla 4 yarıyıl içinde tamamlamak ve 8. yarıyılın sonuna kadar tez çalışmasını bitirmek.

  DERS İÇERİKLERİ
  İKA 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  İKA 701 İngiltere'de Edebiyat, Siyaset ve Kültür
  Bu ders, "edebi" bir metnin ne anlama geldiğini ve bu metinlerin 1945'ten beri İngiltere'de siyasal ve kültürel eğilimleri nasıl belirlediğini inceler. Başka değişle, edebiyat, siyaset ve kültür arasındaki etkileşimler ve ilişkiler ele alınır.

  İKA 705 Sınıf ve Cinsiyet
  Bu ders, cinsiyet ve sınıf arasındaki ilişkiyi eğitim, siyaset, gençlik kültürü ve toplum hayatı gibi değişik alanları kapsayacak şekilde inceler.

  İKA 706 Koloni Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü
  Bu ders, İngiltere'nin eski kolonilerinden, özellikle Karaibler'den ve Hindistan'dan, gelen göçmenlerin İngiliz Kültürü'nün müzik, yiyecek, siyaset ve moda gibi çeşitli yönleri üzerine yaptıkları etkinlikleri ele alır.

  İKA 708 Çağdaş İngiliz Siyaseti ve Ekonomisindeki Gelişmeler
  Bu derste, temel odak noktası Thatcher dönemi olmak üzere, İngiltere'de 1950'lerden günümüze kadar olan siyasal ve ekonomik değişiklikler ve gelişmeler incelenir.

  İKA 710 Kültüre Kuram ve Eleştiri
  Bu dersin amacı, kültür ve edebiyat arasındaki ilişkiyi, kültürel eleştiri kuramını ve uygulamalarını, edebiyat araştırmalarında kültürel eleştiri kuramının önemini ve günümüz eleştiri kuramları içinde özellikle Yeni Tarihselcilik kuramı ile kültürel eleştiri kuramının ilişkisini ayrıntılı olarak örnek metinler kullanarak incelemektir.

  İKA 712 Karşılaştırmalı Edebiyatlar ve Kültürler
  Bu ders ingiliz edebiyatı ve kültürünü, diğer kültürler ve edebiyatlarla, özellikle, Türk, Avrupa ve diğerleriyle karşılaştırarak incelemeyi amaçlar.

  İKA 715 Sömürgecilik Dönemi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı
  Bu dersin sonunda öğrenci ingiliz sömürgelerini tanıma, 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla sömürgeciliğin sömürgeler üzerinde yarattığı etkileri değerlendirme, emperyalizmin kültürel, ideolojik ve edebi boyutlarını yorumlama ve analiz etme ve edebiyat metinlerinde tanıma, belirtme ve yormlama becerisi kazanacaklardır.

  İKA 718 İngiltere'de Kültür ve Çevre

Beşeri Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |