Home > Yüksek Lisans Programları > İngiliz Dili ve Edebiyatı > Bornova > İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İçin Başvuru Şartları: 1- Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2- İngiliz Dili ve Edebiyatı Programına başvurabilmek için adayların, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sinema, Medya, Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik gibi dallardan mezun olan adaylar programa başvurabilirler. Programa kabul edilirler ise bu adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 3- ALES sınavı Adayların ALES'ten en az 55 Sözel puan almış olmaları gerekir. 4-Programa alan dışından başvuruda bulunan adaylara uygulanacak yabancı dil sınavından muaf olabilmek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir: ÜDS veya KPDS en az 70 puan VEYA TOEFL (eski sistem: 550 veya yeni sistem: 213), IELTS (6,5), FCE (C) aldıklarını gösterir belgelere sahip adaylar yapılacak ingilizce sınavından muaf tutulurlar.
 • Program tanımları
  İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

  Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası yapılanması nedeniyle önemli bir farklılık barındırmaktadır. Bu yönüyle program yalnızca İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık bölümleri mezunlarına değil, sosyal bilimlerin diğer alanlarına da açıktır. Örneğin Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sinema, Medya, Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik gibi dallardan mezun olanlara da olanak sunulmaktadır. Bu veya yakın dallardan mezun olan adaylar giriş sınavında başarılı olduktan sonra bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.

  Program özelliği gereği İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dilbilim, Kıyaslamalı Kültür Çalışmaları, Sinema, Medya ve Halkla İlişkiler gibi geniş bir yelpazede dersler içermektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Tezlidir.

  Programın tamamlanması için alınması gereken kredi saati toplamı 35'dir. Birinci ve ikinci yarıyılda verilen zorunlu derslerin kredisi 12, seçmeli dersin kredisi 3 olmak üzere toplamda 15 kredi saattir. Tez çalışması 5 kredi-saat eşdeğeridir.

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıdaki başarılı öğrencilere Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Burs Yönergesi kurallarına göre burs verilecektir.


  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  ENG 510 İngiliz Dili Tarihi ve Dilbilimi 3
  ENG 512 Eleştirel Yaklaşımlar I 3
  ENG 514 Kültür Çalışmaları 3
  ENG 516 İngiliz Edebiyatı Çalışmaları 3
  ENG 511 Uygulamalı Dilbilim Kuramları 3
  ENG 513 Eleştirel Yaklaşımlar II 3
  ENG 515 Uygulamalı Kültür Çalışmaları I 3
  ENG 517 İngiliz Edebiyatı Çalışmaları II 3

  SEÇMELİ DERSLER
  ENG 518 Post-Koloniyel Edebiyat ve Çok Kültürlülük I 3
  ENG 520 Karşılaştırmalı Edebiyat I 3
  ENG 522 Amerikan Edebiyatı I 3
  ENG 524 Film Çalışmaları I 3
  ENG 526 Kültür Çalışmaları Kuramları 3
  ENG 528 İngiliz - Amerikan Tarihi I 3
  ENG 530 Medya ve Halkla İlişkiler I 3
  ENG 532 Uygulamalı Dilbilim Kuramları 3
  ENG 534 Öğretim Yöntemleri I 3
  ENG 536 Kadın Çalışmaları 3
  ENG 538 İngiliz Tiyatrosu I 3
  ENG 519 Post-Koloniyel Edebiyat ve Çokkültürlülük II 3
  ENG 521 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları II 3
  ENG 523 Amerikan Edebiyatı II 3
  ENG 525 Film Çalışmaları II 3
  ENG 527 Kültür Çalışmaları Seminerleri 3
  ENG 529 İngiliz-Amerikan Tarihi II 3
  ENG 531 Medya ve Halkla İlişkiler II 3
  ENG 533 Uygulamalı Dilbilim Kuramları II 3
  ENG 535 Öğretim Yöntemleri II 3
  ENG 537 Kadın Edebiyatı 3
  ENG 539 İngiliz Tiyatrosu II 3

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  ENG 510 İngiliz Dili Tarihi ve Dilbilim (History of English Language and
  Linguistics)

  Bu derste İngiliz dilinin gelişim çizgisinin ilk kayıtları M.Ö 55’de Sezar’ın
  İngiltere’yi fethetmesi ve yerli halk Kelt’lerin Hristiyanlığı kabulünden
  başlayarak M.S 5. Yüzyılda Anglo-Sakson ve Norman dönemlerinde gösterdiği
  değişimlerin incelenmesi ve bugünkü dilbilimsel özelliklerinin belirtilmesi
  amaçlanır.

  ENG 512 Eleştirel Yaklaşımlar I (Critical Approaches I )
  Aristo’dan bu yana, bir edebiyat eserini incelemek üzere geliştirilen “Tarihsel”
  “Psikolojik”, “Arkitip” ve “Formalist” eleştiri yöntemleri teori ve pratikte
  kullanım şekilleriyle tanıtılır.

  ENG 514 Kültür Çalışmaları (Cultural Studies)
  Günümüzde kültür çalışmaları ve teorileri ivme kazanmıştır. Bu derste öncelikle
  kültür teorileri tanıtılacak. Başlangıçtan itibaren İngiliz ve daha sonra Amerikan
  kültür özellikleri ve bunun edebiyat dünya siyasetine etkileri tartışılacaktır.

  ENG 516 İngiliz Edebiyatı Çalışmaları (Studies in English Literature)
  İngiliz Edebiyatının belli başlı roman, şiir ve tiyatro örnekleri ilgili dönem ve
  ekolleri içerecek şekilde düzenlenecek seminerler halinde öğrenci araştırma ve
  değerlendirmelerine öncelik sağlanarak yürütülecektir.

  ENG 511 Uygulamalı Dilbilim Kuramları (Applied Linguistics)
  Başlangıçtan itibaren İngiliz Dilinin incelenmesinde uygulanan dilbilim teorileri
  ve bunların dilin kullanış özelliklerine uygulanması dersin içeriğini oluşturur.

  ENG 513 Eleştirel Yaklaşımlar II (Critical Approaches II)

  ENGL 512 dersinin devamı niteliğindedir.

  ENG 515 Uygulamalı Kültür Çalışmaları I (Applied Cultural Studies)

  Öğrenciler ENGL 514 dersinde öğrendikleri kuramları İngiliz ve Amerikan
  sosyal ve politik tarihleri çerçevesinde değerlendirirler.

  ENG 517 İngiliz Edebiyatı Çalışmaları II (Studies in English Literature II)
  500 Yüzyıllık bir geçmişi olan İngiliz Edebiyatını gereğince özümsemek ve
  yorumlayabilmek için dersler iki döneme yayılmıştır. Ders ENGL 516’nın
  devamıdır.

  SEÇMELİ DERSLER
  ENG 518 Post-Koloniyel Edebiyat ve Çokkültürlülük I (Postcolonial Studies
  and Multiculturalism I)

  20. Yüz yıl İngiliz Edebiyatı İngiliz Common Wealth ülkelerinden gelen
  yazarların çift kültürlülük açısından son derece önem taşıyan eserleriyle
  zenginleşmiştir. Derste bu eserler taşıdıkları tarihsel ve kültürel değerlere göre
  incelenecektir.

  ENG 520 Karşılaştırmalı Edebiyat I (Comparative Literature I)
  Özellikle Türk, İngiliz ve Amerikan edebiyatlarından seçilen örneklerle
  karşılaştırmalı edebiyat çalışması teorik ve pratik olarak yapılacaktır.

  ENG 522 Amerikan Edebiyatı I (American Literature I)
  17. Y.Y İngiliz kolonileri döneminden başlayarak günümüze dek uzanan çizgide
  Amerikan edebiyatının tiyatro, şiir ve roman alanında belli başlı eserleri temsil
  ettikleri alanlara göre irdelenecektir.

  ENG 524 Film Çalışmaları I (Film Studies I)
  1960’lı yıllardan bu yana İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde çalışma ve
  araştırmalara konu olan film incelemeleri, özellikle Anglo-Amerikan kültürünün
  bu ürünü olarak değerlendirilir.

  ENG 526 Kültür Çalışmaları Kurumları I (Theories in Cultural Studies I)
  İngiliz ve Amerikan kültür geleneğinin yapı taşlarının oluşmasını açıklayan
  teorilere yer verilecektir. Teorik çalışmalar edebiyat, yazılı ve sözlü basın, ve
  sinemadan seçilecek örneklerle güçlendirilecektir.

  ENG 528 İngiliz-Amerikan Tarihi I (Anglo-American History I)
  Tarih, kültür ve edebiyat bir bütün oluşturduğundan İngiliz ve Amerikan tarihleri
  ve tarihi olayların yeni tarihselcilik açısından yeniden değerlendirilmesi
  amaçlanır.

  ENG 530 Medya ve Halkla İlişkiler I (Media and Public Relations I )
  İletişim kuram ve tekniklerinin halkla ilişkileri biçimlendiren kuramların
  öğretilmenin amaçlandığı bu ders dil ve edebiyat dışında kariyerlerini
  sürdüreceklere yararlı olacaktır.

  ENG 532 Uygulamalı Dilbilim Kuramları I (Theories in Applied Linguistics
  I)

  Dil bilim üzerinde mesleki bilgilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin
  gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte programlar hazırlanacaktır.


  ENG 534 Öğretim Yöntemleri I (Methodology I)
  İngiliz dilinin öğretim yöntemleri yeni geliştirilen kuramlara göre
  güncelleştirilmiş ve uygulamalı olarak öğretilecektir.Öğrencilerin hazırladıkları
  ders programlarını uygulamalı olarak sunmaları önerilecektir.

  ENG 536 Kadın Çalışmaları (Women Studies)
  Kadın kimliği ve sorunlarının sözlü ve yazılı edebiyatta yankılanması sonucunda
  ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri 20. Yüz yılda önem kazanmıştır. Derste kadın
  meseleleri hakkındaki gerçekler ve mitler örneklerle tartışılacaktır.

  ENG 538 İngiliz Tiyatrosu I (English Drama I )
  İngiliz Tiyatro geleneğinin belli başlı dramatistleri, özellikle Shakespeare ve
  Çağdaşları üzerinde derinlemesine çalışmalar yapılacaktır.

  ENG 519 Post-Koloniyel Edebiyat ve Çokkültürlülük II (Post-Colonial
  Literature and Multiculturalism II)

  ENGL 518’in devamıdır.

  ENG 521 Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramları (Theories in Comparative
  Literature)

  Kıyaslamalı Edebiyat teorileri 20 yüzyıldan bu yana ivme kazanmıştır. Metinlerin
  tarihselliği esasına göre uygulanan bu teorilerin uygulamalı olarak tanıtılması
  hedeflenmiştir.

  ENG 523 Amerikan Edebiyatı II (American Literature II)
  ENGL 521 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste daha çok çağdaş Amerikan
  Edebiyatına ağırlık verilecektir.

  ENG 525 Film Çalışmaları II (Film Studies II)
  ENGL 524 dersinde öğrenilen kuramlar génre çalışmaları ile pekiştirilecektir.

  ENG 527 Kültür Çalışmaları Seminerleri (Seminars in Cultural Studies)
  ENGL 526 dersinin devamı olan bu dersde öğrencilere kuramsal ve uygulamalı
  çalışmalara yönlendirileceklerdir.

  ENG 529 İngiliz-Amerikan Tarihi II (Anglo-American History II)
  ENGL 528 dersinin konularının uzunluğu gereği modern dönemler ENGL 529
  dersinde tamamlanacaktır.

  ENG 531 Medya ve Halkla İlişkiler II (Media and the Public Relations II)
  ENGL 530 dersinin devamıdır.

  ENG 533 Uygulamalı Dilbilim Kuramları II (Theories in Applied
  Linguistics)

  ENGL 532 dersinde genel hatlarıyla işlenen Uygulamalı Dilbilim’in tarihçesi ve
  bu süreç içersinde yeralan kuramcılar ve getirdikleri yenilikler tanıtılacaktır.

  ENG 535 Öğretim Yöntemleri II ( Methodology II)
  İngilizceyi öğretim metodları uygulamalı ve seminerlerle destekli olarak ele
  alınacaktır.

  ENG 537 Kadın Edebiyatı (Women’s Literature)
  Kadın Yazarların tarihin akışı içinde kendilerini tanımlarken toplumsal ve
  kültürel gerçekleri ne şekilde yansıtıp yorumladıkları bu dersin konusudur.

  ENG 539 İngiliz Tiyatrosu II (English Drama II)

  Modern ve Çağdaş İngiliz Tiyatrosu konu ve teknik açılardan gösterdiği yenilikler, bağlı
  olduğu felsefi akımlar ve olay ve olgulara getirdiği çağdaş yorumlar açısından
  değerlendirilecektir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |