İlköğretim Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İlköğretim Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  1. Bu programa bir bilim dalında yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olanlar başvurabilirler. 2. Adaylarda, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün doktora programlarına başvuru koşulları aranır. 3. Giriş sınavları Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre Anabilim Dalı tarafından yapılır. 4. Öğretmenlik deneyimine ve eğitim alanında yüksek lisans derecesine sahip olma tercih nedenidir. 5. Programa kabul edilen öğrencilere gerekli görüldüğü taktirde bilimsel hazırlık amacıyla en az 12 kredilik ders aldırılabilir.
 • Program tanımları
  İlköğretim Doktora Programı

  İlköğretim Doktora Programı’nın amacı öğrencileri üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarına; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerine hazırlamaktır.

  Mezuniyet Koşulları

  1. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.
  2. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur.
  3. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik dersi almak  ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar.
  4. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.


  DERS İÇERİKLERİ

  İÖB  700 Özel Konular
  Doktora tez çalışmasını sırasıyla yapıp sunma. Ölçme aracını hazırlama, verileri toplama, analiz etme, yorum ve önerileri yazma. Tezi tamamlama

  İÖB701 İlköğretimde Türkçe Programı Geliştirme
  Yabancı ana dil eğitimi programlarını( ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) inceleme. Türkçe dersi için  hedef, davranış,araç-gereç, içerik, ana-yardımcı noktalar, eğitim ve sınama durumları, örnek olay hazırlama,uygulama, değerlendirip geliştirme

  İÖB 702 İlköğretimde Bir Ders İçin Öğretmen ve Öğrenci Kılavuzu Hazırlama
  Ders kitabı, öğrenci kılavuzu ve öğretim araçları hazırlamada çağdaş yaklaşımlar.Bir ders ile ilgili ünitenin içeriğini,öğrenci kılavuzunu ve öğretim araçlarını hazırlama.

  İÖB 703 İlköğretimde Hayat ve Sosyal Bilgiler Programı Geliştirme
  Yabancı (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme. İlköğretimde Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 704  Ders Kitabı ve Öğretim Aracı Hazırlama
  İlköğretimdeki bir ders için ders kitabı, öğretmen ve öğrenci kılavuzu hazırlayıp sunma.

  İÖB 705 İlköğretimde Matematik Programı Geliştirme
  Yabancı matematik ( ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) programlarını inceleme. İlköğretimde matematik öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 706 İlköğretimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
  İlköğretimde sınıf ortamında, yönetim ve denetimde, program ve değerlendirmede, halkla ilişkilerde karşılaşılan sorunların incelenmesi ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin sunulması

  İÖB 707 İlköğretimde Fen Bilgisi Programı Geliştirme
  Yabancı fen bilgisi programlarını ( ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) inceleme. İlköğretimde fen bilgisi öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 708 İlköğretim Araştırmaları
  İlkokul çocuklarının zihinsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimlerinin incelenmesinin yolları ilkokullardaki öğretimin ve öğretim programlarının geliştirilmesi ile ilgili teknikler. İlköğretim alanında ülkemizde ve diğer ülkelerdeki araştırma faaliyetlerinin karşılaştırmalı incelenmesi.

  İÖB 709 İlk Okuma-Yazma Programı Geliştirme
  Yabancı ilk okuma-yazma eğitimi programlarını (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) inceleme. İlk okuma-yazma dersi için  hedef, davranış,araç-gereç, içerik, ana-yardımcı noktalar, eğitim ve sınama durumları, örnek olay hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirme

  İÖB 710 Araştırma Teknikleri
  Herhangi bir alanla ilgili deneysel araştırmalar planlanması, uygulanıp değerlendirilmesiyle ilgili teknikler, deneysel araştırmalarda kullanılan desenler, desenlerin gerektirdiği ölçme ve istatistik analiz yöntemlerini inceleme ve bunları uygun ve kısa sürede  bitecek bir araştırma yapıp teslim etme.

  İÖB 711 İlköğretimde Kalite Yönetimi Sorunları ve Çözümleri
  Toplam kalite yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması için modeller geliştirme;sürekli iyileştirme süreçlerini uygulama.Toplam kalite yönetiminin Türkiye ve Dünyadaki uygulamaları.

  İÖB 712 İlköğretimde Alan Çalışması
  İlköğretim Programları ve Öğretim alanında öğrencilerini ilgi duydukları konuların derinlemesine incelenmesi, grup projelerinin yapılması, tartışılması ve raporlanması ile ilgili çalışmalar. Hazırlanmış program tasarılarının gerçek ortamlarda uygulanması ve değerlendirilmesi.

  İÖB 713 Bilim Felsefesi
  Varlık, bilgi, mantık, yöntem ile bilim arasındaki ilişkileri;pozitivist, determinist, Viyana Okulu, Frankfurt Okulu, Carnap, Marx, Lakatos, Popper, Wittgenstein, Kuhn,Habermas, Feyerabent’ın görüşlerini inceleme. Bu görüşlerin eğitim alanında yapılacak araştırmalarda nasıl kullanılacağını gösterme.

İlköğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |