İç Mimarlık Doktora Programı - Maltepe - İstanbul - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - I207

Home>Doktora Programları>İç Mimarlık>Maltepe>İç Mimarlık Doktora Programı - Maltepe - İstanbul
 
İç Mimarlık Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İç Mimarlık Doktora Programı - Maltepe - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İç Mimarlık Doktora Programları:
İç Mimarlık Doktora Programı - Maltepe - İstanbul İç Mimarlık Doktora Programı - Maltepe - İstanbul
Program Tanımları:
SANATTA YETERLİK PROGRAMI

1. YARIYIL
Seçmeli Dersler

2. YARIYIL
Seçmeli Dersler

3. YARIYIL
Tez / Eser Çalışma Raporu

4. YARIYIL
Tez / Eser Çalışma Raporu

5. YARIYIL
Tez / Eser Çalışma Raporu

6. YARIYIL
Tez / Eser Çalışma Raporu

7. YARIYIL
Tez / Eser Çalışma Raporu

8. YARIYIL
Tez/Eser Sunumu

DERS İÇERİKLERİ


SEÇMELİ DERSLER

MOBİLYANIN BİÇİMLENMESİNDE ETKEN FAKTÖRLER
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi   Amaç / İçerik: Mobilyanın biçimlenmesinde, strüktür ve malzemenin araştırılması ve bu doğrultuda mobilya tasarlanmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Ön koşul: -
Değerlendirme Yöntemleri: Sunum / ödev
Önerilen Kaynak Listesi: Ders notları

Dersi Veren: Yard. Doç. Atilla SÖĞÜT

 
İÇ MİMARİDE AYDINLATMA
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi   Amaç / İçerik : Aydınlatma elemanları ve armatürleri hakkında bilgi vermek, mekan tasarımında belirleyici bir etken olarak aydınlatma tekniklerinin yorumlanıp, değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ön koşul: - Değerlendirme Yöntemleri: Sunum / ödev Önerilen Kaynak Listesi: Özkaya , M. , “Aydınlatma Tekniği”
Fitoz , İ. , “Mekan Tasarımında Belirleyici Bir Etken Olarak Yapay Işık İçin Aydınlatma Tasarımı Modeli” Doktora Tezi.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. İpek FİTOZ

İM 503 ORTAÇAĞDAN 19.Y.Y. A KADAR MOBİLYA VE MEKAN
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: 1450-1910 yılları arasında mobilya ve iç mekân alanlarında tasarım konuları işlenecektir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
Önerilen Kaynak Listesi: Dersi Veren: Prof. Oya BOYLA
 
MUTFAK TASARIMINDA TEKNOLOJİK ETKENLER
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Tüm çağlar boyunca günün sosyolojik ve teknik ortamına uymaya çalışan iç mekânlarımız, teknolojinin çağlar boyunca gelişimi, insanların yaşam şekillerini etkilemiş ve bununla beraber iç mekânlarımız da bu paralelde insanların konfor şartlarının iyileşmesi için her gün biraz daha gelişmiştir. Günümüzde yaşam koşulları hıza, zamana ve ihtiyaçlara bağlı olarak gelişmektedir. İç mekânlarımız bünyesinde bu yaşam koşullarına uyum sağlamak, zamandan kazanmak ve hızlı olmak için uygulanmış tüm teknolojik gelişmeleri bünyesinde görmemiz mümkündür. Bu dersin içeriği bugünden geleceğe ışık tutabilmek amacı ile hazırlanmış olan başlangıçtan bugüne kadar olan çalışmalardan oluşmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: KAVUT, E., “Konut mutfağı tasarımında teknolojik etkenler”, 2004.

KENNEDY, W.R., “The house and the art of it’s design”

GÜRSOY, D. “Yemek ve Yemekçiliğin Evrimi”

TASCHEN, “Informal Kitchens”.
Dersi Veren: Yard. Doç. Emre KAVUT
 
SAYISAL ORTAMDA MEKAN TASARIMI MODELLERİ
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Dersin amacı, sayısal ortamın sağlamış olduğu imkânlar ve yeni yaklaşımlarla değişen tasarım sürecinin ve ortaya çıkan yeni tasarım modellerinin kavramsal ve teorik çerçeveler içerisinde incelenmesi ile sayısal ortamın sağladığı teknolojik gelişmeler ile alternatif mekân yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri:

Önerilen Kaynak Listesi: ARABACIOĞLU, B. C., Akıllı bina sistemleri ile etkileşimli kişiselleşebilir iç mekan kavramı ve geleceğin akıllı iç mekan tasarımı süreci için bir model önerisi, Sanatta yeterlilik tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2005.

OXMAN, R., Theory and design in the first digital age, Design Studies 27 229-265, 2006.

KALAY, Y. E., The impact of information technologies on design methods, products and practice, Design Studies 27 357-380, 2006.

JONSON, B., Design ideation: the conceptual sketch in the digital age, Design Studies 26 613-624, 2005.
TOLEY, M., OWEN, J., Sketching and direct CAD modelling in automotive design, Design Studies 21 569-588, 2000. Dersi Veren: Yard. Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU
 
MEKAN ORGANİZASYONLARINDA MOBİLYA ÇÖZÜMLERİNİN İRDELENMESİ
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Mekân organizasyonlarında mobilya   çözümlerinin incelenmesi ve mekân farklılıkları veya benzerliklerinden kaynaklanan etkilerin mobilya seçimindeki gerekliliklerinin araştırılması sonucunda varılan mobilya çözümlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav ve ödev
Önerilen Kaynak Listesi: Ders Notları Dersi Veren: Yard. Doç. Atilla SÖĞÜT
 
İÇ MEKANDA MALZEME VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
2 Saat/hafta, teori; 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: İç mekânda kullanılmakta olan malzemeleri biçimlendirme ve uygulama yöntemleri, malzeme, biçim ve yapım yöntemi ilişkileri, görsel örneklerle iç mekanda malzemeye ve mekânın kavramsal niteliklerine göre yapım yöntemi seçiminin kuramlarına yaklaşım.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: YENER, N. “Gelişim Süreci İçinde Malzeme, Yapım Yönetimi, Biçim İlişkisi” Yeterlilik Tezi.

AMSTEAD, B, H,   “Manufacturing Processes” New York 1985.

Dersi Veren: Prof. Nuran YENER

MOBİLYA TASARIMI
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi
 

Amaç / İçerik: İç mimarlık ve ilgi kapsamına giren tüm alanlarda Mobilya Tasarımı etkinliklerini, tasarım yöntemlerini, tasarım sürecini ve tasarımda kullanılan elemanları ele alarak   sistematik biçimlendirme ve yaratıcı etkinliklerin motivasyonunu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile elde etmeyi amaçlamaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
Önerilen Kaynak Listesi:   “Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Toplum Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi”.
Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Senem ONUR

 
İÇ MİMARİDE   ÇAĞDAŞ YAPI DONATIMI
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Günümüz inşaat sektöründe kullanılan ısıtma-havalandırma-aydınlatma sistemleri irdelenmekte, ve mekan tasarımındaki önemi ortaya konulmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve sunumlar

Önerilen Kaynak Listesi: Fitoz , İ. , “Mekan Tasarımında Belirleyici Bir Etken Olarak Yapay Işık İçin Aydınlatma Tasarımı Modeli” Doktara Tezi.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. İpek FİTOZ
 
 
MOBİL KONUTLARDA MEKAN ORGANİZASYONU
2 Saat/hafta, teori, 2 kredisi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Mobil mekanların tarihsel gelişim süreci ve mobil konutun tasarımında kullanılan ögelerin mekan organizasyonundaki yerinin irdelenmesi hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: Ders Notları

Dersi Veren: Prof. Onur ALTAN

İÇ MİMARİ TASARIMDA ALGILAMA VE KİMLİK OLUŞTURMA
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: İç mimarî tasarımda mekânsal algılama, mekân kimliği ve görsel kimlik kavramlarının öneminin anlatılması ve görsel kimliği oluşturan malzeme, renk, doku, biçim gibi tasarım elemanlarının incelenmesi hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: MEISS, P. “Elements of Architecture from Form to Place”, 1990

AYDINLI, S., “Mimarlıkta Görsel Analiz”, İTÜ Mim. Fak., 1992.

CHING, F. “Mimarlık, biçim, mekan ve düzen”,YEM, 2002

GÜRER, L., “Temel tasarım”, 2004

SUSMANEZ, M., “Basic Design the Dynamics of Visual From”, 1992.
Dersi Veren: Yard. Doç. Bahar ÜLKER KAYA  
 
İÇ MEKANDA MALZEME SEÇİMİ
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: İç mekân kurgusunda yer alan malzemelerin nitelikleri, karakterleri ile tasarım ilişkilerinin irdelenmesi ve görsel örneklerle iç mekânda malzeme seçiminin kuramlarına yaklaşım.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
Önerilen Kaynak Listesi: YENER, N. “Özellikten Biçime” Profesörlük çalışması, 2000. Dersi Veren: Prof. Nuran YENER
 
AHŞAP ÜZERİNE SÜSLEME YÖNTEMLERİ

2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Antik objelerin orjinaline uygun onarımları, yeni objelerin bu süsleme çalışmalarında kullanılan eski antik teknikler uygulanarak yapılması ve bu tekniklerin geleceğe aktarılması için yapılan çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: Europeo, C ., “Venedik Ders Notları”.

Morel, H ., “1985-1986 Venedik Centro Europeo”.

ZIller, M., “Centro Europeo”.

Dersi Veren: Öğr. Gör. İnci DURAK

YAPI ELEMANLARINDA SÜSLEME YÖNTEMLERİ
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Mimarî süslemede orjinaline uygun onarımları, yeni süslemelerin eski antik teknikler uygulanarak yapılması ve bu tekniklerin geleceğe aktarılmasıdır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: Europeo, C ., “Venedik Ders Notları”.

Morel, H ., “1985-1986 Venedik Centro Europeo”.

ZIller, M., “Centro Europeo”

Dersi Veren: Öğr. Gör. İnci DURAK

 
YÜKSEK YAPILARDA İÇ MİMARLIK SORUNLARI

2 Saat/hafta, teori+uygulama, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Yapım kriterleri diğer binalardan farklılık gösteren yüksek binalarda iç mimarî yaklaşımı etkileyecek faktörlere açıklık getirmektir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
Önerilen Kaynak Listesi: Aytıs, S., “Yüksek Binaların Yapım Kriterleri ve Bu Kriterlerin İstanbul’dan Dört Örnek Üzerine Uygulamalı Analizi”, Doktora Tezi.
Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Saadet AYTIS

BİLGİ / İLETİŞİM ÇAĞI VE TASARIM
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: 1970’lerden itibaren bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasıyla başlayan sürecin tasarım açısından incelenmesi, mimarlık ve tasarım alanlarında oluşan akımların iç mimarlığa yansımaları onyıllık dönemler halinde araştırılırken dönem içinde dünyada gelişen sosyal, ekonomik, kültürel olayların ışığında ele alınması, geleceğin mekân tasarımlarının teknolojinin gelişimiyle nasıl şekilleneceği ile ilgili projeksiyonlar kazandırılması hedeflenmektedir.  

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi: HAUFFE, T., Design A Concise History, Laurence King Publishing, London 1998.

FIELL, Charlotte& Peter,   Design of the 20th Century, Taschen, Cologne 1999.

MASSEY, A., Interior Design of the 20th Century, Thames & Hudson, London 1990.
Dersi Veren: Yard. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL
 
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KONUTLARINDA MEKAN VE MOBİLYA
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Erken Cumhuriyet dönemi olarak tanımlanan 1923-1943 yılları arasında yaşanan dönemin günümüz mekânlarında etkilerini örneklerle ortaya koyarak meslekî birikime katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
Önerilen Kaynak Listesi: Bozdoğan, S. “Modernizm ve Ulusun İnşaası (Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür)”. Metis Yayınları.
Dersi Veren: Yard. Doç. Şebnem UZUNARSLAN

EVRENSEL TASARIM İLKELERİ
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Bugünün toplumundaki önemli değişimler, ürünlerin ve çevrelerin evrensel olarak daha kullanılabilir olmasını sağlayan tasarım yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsana sunulan hizmet konusunda ayrımcılık yapmak ve imkanlardan eşit ölçüde yararlanılmasını önlemek çağımızın anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Ayrımcılığa ve eşitsizliğe engel olmada “evrensel tasarım kavramı” bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Evrensel tasarım kavramının amacı yapıların, ürünlerin ve çevrenin kullanımında farklı ölçülere ve yeteneklere sahip engelli olan veya olmayan bütün kullanıcı gruplarının mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkan veren teori, prensipler ve çözümlerin gelişimini sağlamaktır. Bu ders kullanıcılar arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldıran evrensel tasarım kavramının anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: ödev/sunum

Önerilen Kaynak Listesi:   BODUROĞLU, Ş. “Konutlarda Evrensel Tasarım Kavramı ve Örnekler Üzerinde Analizi”, Sanatta yeterlik tezi, MSGSÜ.

ABED, W. L., “Practice in Universal Design”, 1994.

PARADISO, C. (ed.), “Universal Design, New York, 2001.

ASLAKSEN, F., BERH, S., “Universal Design: Planning and Design for All”, 1997.

MUELLER, J. L., “Case Studies on Universal Design”, 1998.

Dersi Veren: Yard. Doç. Şenay BODUROĞLU

TASARIM ETKİNLİKLERİ İÇİNDE MOBİLYA
2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Mobilya tanım ve kapsamına giren öğeleri, mobilya-insan, mobilya-mobilya ve mobilya-mekân açılarından ele alıp tanım, tasarım, proje ve modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımı ile yaratıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.  

Ön koşul: -
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Önerilen Kaynak Listesi:
Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Senem ONUR
 
BOYAMA TEKNİKLERİ
3 Saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Renk ve boya bilgisi ile farklı ifade biçimleri, çeşitli boya teknikleri, renkli eskizler gibi konular ele alınmaktadır.

Ön koşul: -
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
Önerilen Kaynak Listesi: Tansel , B. , “Sanat Kavramları Ders Notları”
Dersi Veren: Yard. Doç. Burak TANSEL
 
İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ

3 Saat/hafta, teori, 3 kredi, 6   AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Ç eşitli teknikler kullanarak süratli ve artistik renkli mekân eskizleri geliştirmek, renkli perspektif, plan, kesit ve detayları yapmak amaçlanmaktadır. Dersin içeriğini serbest el kara kalem perspektif, obje üzerinde renk ve ışığın kullanımı, iç mekânda renk ve ışığın kullanımı, dış mekanda renk ve ışığın kullanımı konuları oluşturmaktadır.

Ön koşul: -
Değerlendirme Yöntemleri: Ödevler
Önerilen Kaynak Listesi: Tansel , B. , “Sanat Kavramları Ders Notları”

Dersi Veren: Yard. Doç. Burak TANSEL

MEKANIN ALGILANMASINI BELİRLEYEN ETKENLER
3 Saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 6   AKTS kredisi  

Amaç / İçerik: M ekânın algılanışında etken olan unsurların belirlenip tasarımda yer alış şekillerinde amaca göre ne tür farklılıkların yapılabileceğinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Ön koşul: -
Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi: ARAYICI, O., Mekanın Algılanmasını Belirleyen Faktörler,   y. lisans tezi

MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2001.
ARAYICI, O., İnanışların Mekanın Betimlenmesi Üzerindeki Etkileri, sanatta yeterlik tezi,   MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2003.
Dersi Veren: Yard. Doç. Osman ARAYICI

MEKANIN ANLATIMINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
2 Saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: M ekânın anlatımında etken olan faktörlerin belirlenip tasarım-anlatım-uygulama ilişkisindeki rolünün öneminin vurgulanması hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri:

Önerilen Kaynak Listesi: ARAYICI, O., Mekanın Algılanmasını Belirleyen Faktörler,   y. lisans tezi

MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2001.
ARAYICI, O., İnanışların Mekanın Betimlenmesi Üzerindeki Etkileri, sanatta yeterlik tezi,   MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2003. Dersi Veren: Yard. Doç. Osman ARAYICI
 
TİCARİ MEKANLARDA İLETİŞİM UĞRAŞISI OLARAK VİTRİN TASARIMI

2 Saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Ticarî mekânların gerek kurumsal kimliklerini, gerekse alışverişe konu olan malın niteliğini alıcıya, potansiyel alıcıya ve yukarıda söz edilen bilgilerin ulaşması istenen bireye ileten vitrinin tasarımında güncel ticarî yaklaşımlara güncel teknoloji ve estetik anlayışla cevap verebilecek prensipleri aktarmak ve incelemek hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri:
Önerilen Kaynak Listesi: MORENO, S. The Culture of Shop Window Design.
TUFTE, E.R. The Visual Display of Quantitative Information.

BOZKURT, İ. Nütünleşik Pazarlama İletişimi.

UNDERHILL, P. İnsanlar Neden Alışveriş Yapar.
Dersi Veren: Yard. Doç. Osman ARAYICI
 
PROJE
8 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 10 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Karmaşık yapılı mekânların iç düzenlerinin özgün çözümleri, gerekli çalışmaların öğrenci ile birlikte yürütülmesi, mobilya ve diğer mekân öğelerinin detaylarının araştırılması ve çözümlenmesi; malzeme, renk, doku, detay vb. unsurların araştırılarak bir bütüne varılmasına yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

Önerilen Kaynak Listesi:

Dersi Veren: Prof. Onur ALTAN, Prof. Nuran YENER, Yard. Doç. Dr. Saadet AYTIS, Yard. Doç.   Dr. Senem ONUR, Yard. Doç. Burak TANSEL, Yard. Doç. Dr. Dr. İpek FİTOZ, Yard. Doç. Şebnem UZUNARSLAN, Yard. Doç. Bahar Ülker KAYA, Yard. Doç. İ. Emre KAVUT, Yard. Doç. Didem BEDÜK, Yard. Doç. M. Atilla SÖĞÜT, Yard. Doç. Şenay BODUROĞLU, Yard. Doç. Osman ARAYICI, Yard. Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU

 

 
İç Mimarlık ile ilgili diğer programlar: