İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Proje

  2. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
   
  SEMİNER
  1 Saat/hafta, kredisiz, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Farklı türlerde fonksiyona sahip mevcut önemli mimarî yapıların iç mekân düzenlerinin incelenerek sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Dersi Veren: Prof. Oya BOYLA

  PROJE
  8 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: İç Mimarlık Bölümü’nde lisansüstü eğitim gören her kökenden meslek sahibine iç mimarî proje yaklaşımları konusunda bilgi vermek.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Geniş yelpaze içinde tüm mimari-iç mimari projeler.

  Dersi Veren: Prof. Onur ALTAN, Prof. Nuran YENER, Yard. Doç. Dr. Saadet AYTIS, Yard. Doç.   Dr. Senem ONUR, Yard. Doç. Burak TANSEL, Yard. Doç. Dr. Dr. İpek FİTOZ, Yard. Doç. Şebnem UZUNARSLAN, Yard. Doç. Bahar Ülker KAYA, Yard. Doç. İ. Emre KAVUT, Yard. Doç. Didem BEDÜK, Yard. Doç. M. Atilla SÖĞÜT, Yard. Doç. Şenay BODUROĞLU, Yard. Doç. Osman ARAYICI, Yard. Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU

  SEÇMELİ DERSLER

  MOBİLYANIN BİÇİMLENMESİNDE ETKEN FAKTÖRLER
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi   Amaç / İçerik: Mobilyanın biçimlenmesinde, strüktür ve malzemenin araştırılması ve bu doğrultuda mobilya tasarlanmasının sağlanması hedeflenmektedir.
  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Sunum / ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Ders notları

  Dersi Veren: Yard. Doç. Atilla SÖĞÜT

   
  İÇ MİMARİDE AYDINLATMA

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi   Amaç / İçerik : Aydınlatma elemanları ve armatürleri hakkında bilgi vermek, mekan tasarımında belirleyici bir etken olarak aydınlatma tekniklerinin yorumlanıp, değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ön koşul: - Değerlendirme Yöntemleri: Sunum / ödev Önerilen Kaynak Listesi: Özkaya , M. , “Aydınlatma Tekniği”
  Fitoz , İ. , “Mekan Tasarımında Belirleyici Bir Etken Olarak Yapay Işık İçin Aydınlatma Tasarımı Modeli” Doktora Tezi.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. İpek FİTOZ

  İM 503 ORTAÇAĞDAN 19.Y.Y. A KADAR MOBİLYA VE MEKAN
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: 1450-1910 yılları arasında mobilya ve iç mekân alanlarında tasarım konuları işlenecektir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Dersi Veren: Prof. Oya BOYLA
   
  MUTFAK TASARIMINDA TEKNOLOJİK ETKENLER

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Tüm çağlar boyunca günün sosyolojik ve teknik ortamına uymaya çalışan iç mekânlarımız, teknolojinin çağlar boyunca gelişimi, insanların yaşam şekillerini etkilemiş ve bununla beraber iç mekânlarımız da bu paralelde insanların konfor şartlarının iyileşmesi için her gün biraz daha gelişmiştir. Günümüzde yaşam koşulları hıza, zamana ve ihtiyaçlara bağlı olarak gelişmektedir. İç mekânlarımız bünyesinde bu yaşam koşullarına uyum sağlamak, zamandan kazanmak ve hızlı olmak için uygulanmış tüm teknolojik gelişmeleri bünyesinde görmemiz mümkündür. Bu dersin içeriği bugünden geleceğe ışık tutabilmek amacı ile hazırlanmış olan başlangıçtan bugüne kadar olan çalışmalardan oluşmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: KAVUT, E., “Konut mutfağı tasarımında teknolojik etkenler”, 2004.

  KENNEDY, W.R., “The house and the art of it’s design”

  GÜRSOY, D. “Yemek ve Yemekçiliğin Evrimi”

  TASCHEN, “Informal Kitchens”.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Emre KAVUT
   
  SAYISAL ORTAMDA MEKAN TASARIMI MODELLERİ

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin amacı, sayısal ortamın sağlamış olduğu imkânlar ve yeni yaklaşımlarla değişen tasarım sürecinin ve ortaya çıkan yeni tasarım modellerinin kavramsal ve teorik çerçeveler içerisinde incelenmesi ile sayısal ortamın sağladığı teknolojik gelişmeler ile alternatif mekân yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi: ARABACIOĞLU, B. C., Akıllı bina sistemleri ile etkileşimli kişiselleşebilir iç mekan kavramı ve geleceğin akıllı iç mekan tasarımı süreci için bir model önerisi, Sanatta yeterlilik tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2005.

  OXMAN, R., Theory and design in the first digital age, Design Studies 27 229-265, 2006.

  KALAY, Y. E., The impact of information technologies on design methods, products and practice, Design Studies 27 357-380, 2006.

  JONSON, B., Design ideation: the conceptual sketch in the digital age, Design Studies 26 613-624, 2005.
  TOLEY, M., OWEN, J., Sketching and direct CAD modelling in automotive design, Design Studies 21 569-588, 2000. Dersi Veren: Yard. Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU
   
  MEKAN ORGANİZASYONLARINDA MOBİLYA ÇÖZÜMLERİNİN İRDELENMESİ 2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mekân organizasyonlarında mobilya   çözümlerinin incelenmesi ve mekân farklılıkları veya benzerliklerinden kaynaklanan etkilerin mobilya seçimindeki gerekliliklerinin araştırılması sonucunda varılan mobilya çözümlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav ve ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Ders Notları Dersi Veren: Yard. Doç. Atilla SÖĞÜT
   
  İÇ MEKANDA MALZEME VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

  2 Saat/hafta, teori; 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: İç mekânda kullanılmakta olan malzemeleri biçimlendirme ve uygulama yöntemleri, malzeme, biçim ve yapım yöntemi ilişkileri, görsel örneklerle iç mekanda malzemeye ve mekânın kavramsal niteliklerine göre yapım yöntemi seçiminin kuramlarına yaklaşım.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: YENER, N. “Gelişim Süreci İçinde Malzeme, Yapım Yönetimi, Biçim İlişkisi” Yeterlilik Tezi.

  AMSTEAD, B, H,   “Manufacturing Processes” New York 1985.

  Dersi Veren: Prof. Nuran YENER

  MOBİLYA TASARIMI

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi
   
  Amaç / İçerik: İç mimarlık ve ilgi kapsamına giren tüm alanlarda Mobilya Tasarımı etkinliklerini, tasarım yöntemlerini, tasarım sürecini ve tasarımda kullanılan elemanları ele alarak   sistematik biçimlendirme ve yaratıcı etkinliklerin motivasyonunu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile elde etmeyi amaçlamaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi:   “Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Toplum Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi”.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Senem ONUR

  İÇ MİMARİDE ÇAĞDAŞ YAPI DONATIMI
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Günümüz inşaat sektöründe kullanılan ısıtma-havalandırma-aydınlatma sistemleri irdelenmekte, ve mekan tasarımındaki önemi ortaya konulmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve sunumlar

  Önerilen Kaynak Listesi: Fitoz , İ. , “Mekan Tasarımında Belirleyici Bir Etken Olarak Yapay Işık İçin Aydınlatma Tasarımı Modeli” Doktara Tezi.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. İpek FİTOZ
   
  MOBİL KONUTLARDA MEKAN ORGANİZASYONU
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredisi, 5 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Mobil mekanların tarihsel gelişim süreci ve mobil konutun tasarımında kullanılan ögelerin mekan organizasyonundaki yerinin irdelenmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ders Notları

  Dersi Veren: Prof. Onur ALTAN

  İÇ MİMARİ TASARIMDA ALGILAMA VE KİMLİK OLUŞTURMA

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: İç mimarî tasarımda mekânsal algılama, mekân kimliği ve görsel kimlik kavramlarının öneminin anlatılması ve görsel kimliği oluşturan malzeme, renk, doku, biçim gibi tasarım elemanlarının incelenmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: MEISS, P. “Elements of Architecture from Form to Place”, 1990

  AYDINLI, S., “Mimarlıkta Görsel Analiz”, İTÜ Mim. Fak., 1992.

  CHING, F. “Mimarlık, biçim, mekan ve düzen”,YEM, 2002

  GÜRER, L., “Temel tasarım”, 2004

  SUSMANEZ, M., “Basic Design the Dynamics of Visual From”, 1992.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Bahar ÜLKER KAYA  
   
  İÇ MEKANDA MALZEME SEÇİMİ
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: İç mekân kurgusunda yer alan malzemelerin nitelikleri, karakterleri ile tasarım ilişkilerinin irdelenmesi ve görsel örneklerle iç mekânda malzeme seçiminin kuramlarına yaklaşım.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: YENER, N. “Özellikten Biçime” Profesörlük çalışması, 2000. Dersi Veren: Prof. Nuran YENER
   
  AHŞAP ÜZERİNE SÜSLEME YÖNTEMLERİ
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Antik objelerin orjinaline uygun onarımları, yeni objelerin bu süsleme çalışmalarında kullanılan eski antik teknikler uygulanarak yapılması ve bu tekniklerin geleceğe aktarılması için yapılan çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Europeo, C ., “Venedik Ders Notları”.

  Morel, H ., “1985-1986 Venedik Centro Europeo”.

  ZIller, M., “Centro Europeo”.

  Dersi Veren: Öğr. Gör. İnci DURAK

  YAPI ELEMANLARINDA SÜSLEME YÖNTEMLERİ
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mimarî süslemede orjinaline uygun onarımları, yeni süslemelerin eski antik teknikler uygulanarak yapılması ve bu tekniklerin geleceğe aktarılmasıdır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Europeo, C ., “Venedik Ders Notları”.

  Morel, H ., “1985-1986 Venedik Centro Europeo”.

  ZIller, M., “Centro Europeo”

  Dersi Veren: Öğr. Gör. İnci DURAK

  YÜKSEK YAPILARDA İÇ MİMARLIK SORUNLARI
  2 Saat/hafta, teori+uygulama, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapım kriterleri diğer binalardan farklılık gösteren yüksek binalarda iç mimarî yaklaşımı etkileyecek faktörlere açıklık getirmektir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Aytıs, S., “Yüksek Binaların Yapım Kriterleri ve Bu Kriterlerin İstanbul’dan Dört Örnek Üzerine Uygulamalı Analizi”, Doktora Tezi.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Saadet AYTIS

  BİLGİ / İLETİŞİM ÇAĞI VE TASARIM

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: 1970’lerden itibaren bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasıyla başlayan sürecin tasarım açısından incelenmesi, mimarlık ve tasarım alanlarında oluşan akımların iç mimarlığa yansımaları onyıllık dönemler halinde araştırılırken dönem içinde dünyada gelişen sosyal, ekonomik, kültürel olayların ışığında ele alınması, geleceğin mekân tasarımlarının teknolojinin gelişimiyle nasıl şekilleneceği ile ilgili projeksiyonlar kazandırılması hedeflenmektedir.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: HAUFFE, T., Design A Concise History, Laurence King Publishing, London 1998.

  FIELL, Charlotte& Peter,   Design of the 20th Century, Taschen, Cologne 1999.

  MASSEY, A., Interior Design of the 20th Century, Thames & Hudson, London 1990.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL
   

  ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KONUTLARINDA MEKAN VE MOBİLYA

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Erken Cumhuriyet dönemi olarak tanımlanan 1923-1943 yılları arasında yaşanan dönemin günümüz mekânlarında etkilerini örneklerle ortaya koyarak meslekî birikime katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Bozdoğan, S. “Modernizm ve Ulusun İnşaası (Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür)”. Metis Yayınları.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Şebnem UZUNARSLAN

  EVRENSEL TASARIM İLKELERİ
  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bugünün toplumundaki önemli değişimler, ürünlerin ve çevrelerin evrensel olarak daha kullanılabilir olmasını sağlayan tasarım yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsana sunulan hizmet konusunda ayrımcılık yapmak ve imkanlardan eşit ölçüde yararlanılmasını önlemek çağımızın anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Ayrımcılığa ve eşitsizliğe engel olmada “evrensel tasarım kavramı” bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Evrensel tasarım kavramının amacı yapıların, ürünlerin ve çevrenin kullanımında farklı ölçülere ve yeteneklere sahip engelli olan veya olmayan bütün kullanıcı gruplarının mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkan veren teori, prensipler ve çözümlerin gelişimini sağlamaktır. Bu ders kullanıcılar arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldıran evrensel tasarım kavramının anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev/sunum

  Önerilen Kaynak Listesi:   BODUROĞLU, Ş. “Konutlarda Evrensel Tasarım Kavramı ve Örnekler Üzerinde Analizi”, Sanatta yeterlik tezi, MSGSÜ.

  ABED, W. L., “Practice in Universal Design”, 1994.

  PARADISO, C. (ed.), “Universal Design, New York, 2001.

  ASLAKSEN, F., BERH, S., “Universal Design: Planning and Design for All”, 1997.

  MUELLER, J. L., “Case Studies on Universal Design”, 1998.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Şenay BODUROĞLU

  TASARIM ETKİNLİKLERİ İÇİNDE MOBİLYA

  2 Saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mobilya tanım ve kapsamına giren öğeleri, mobilya-insan, mobilya-mobilya ve mobilya-mekân açılarından ele alıp tanım, tasarım, proje ve modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımı ile yaratıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.  

  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynak Listesi:
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Senem ONUR
   
  BOYAMA TEKNİKLERİ
  3 Saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Renk ve boya bilgisi ile farklı ifade biçimleri, çeşitli boya teknikleri, renkli eskizler gibi konular ele alınmaktadır.

  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: Tansel , B. , “Sanat Kavramları Ders Notları”
  Dersi Veren: Yard. Doç. Burak TANSEL

  İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ
  3 Saat/hafta, teori, 3 kredi, 6   AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ç eşitli teknikler kullanarak süratli ve artistik renkli mekân eskizleri geliştirmek, renkli perspektif, plan, kesit ve detayları yapmak amaçlanmaktadır. Dersin içeriğini serbest el kara kalem perspektif, obje üzerinde renk ve ışığın kullanımı, iç mekânda renk ve ışığın kullanımı, dış mekanda renk ve ışığın kullanımı konuları oluşturmaktadır.

  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödevler
  Önerilen Kaynak Listesi: Tansel , B. , “Sanat Kavramları Ders Notları”

  Dersi Veren: Yard. Doç. Burak TANSEL

  MEKANIN ALGILANMASINI BELİRLEYEN ETKENLER
  3 Saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 6   AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: M ekânın algılanışında etken olan unsurların belirlenip tasarımda yer alış şekillerinde amaca göre ne tür farklılıkların yapılabileceğinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri:
  Önerilen Kaynak Listesi: ARAYICI, O., Mekanın Algılanmasını Belirleyen Faktörler,   y. lisans tezi

  MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2001.
  ARAYICI, O., İnanışların Mekanın Betimlenmesi Üzerindeki Etkileri, sanatta yeterlik tezi,   MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2003.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Osman ARAYICI

  MEKANIN ANLATIMINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

  2 Saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: M ekânın anlatımında etken olan faktörlerin belirlenip tasarım-anlatım-uygulama ilişkisindeki rolünün öneminin vurgulanması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi: ARAYICI, O., Mekanın Algılanmasını Belirleyen Faktörler,   y. lisans tezi

  MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2001.
  ARAYICI, O., İnanışların Mekanın Betimlenmesi Üzerindeki Etkileri, sanatta yeterlik tezi,   MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2003. Dersi Veren: Yard. Doç. Osman ARAYICI

  TİCARİ MEKANLARDA İLETİŞİM UĞRAŞISI OLARAK VİTRİN TASARIMI

  2 Saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ticarî mekânların gerek kurumsal kimliklerini, gerekse alışverişe konu olan malın niteliğini alıcıya, potansiyel alıcıya ve yukarıda söz edilen bilgilerin ulaşması istenen bireye ileten vitrinin tasarımında güncel ticarî yaklaşımlara güncel teknoloji ve estetik anlayışla cevap verebilecek prensipleri aktarmak ve incelemek hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:
  Önerilen Kaynak Listesi: MORENO, S. The Culture of Shop Window Design.
  TUFTE, E.R. The Visual Display of Quantitative Information.

  BOZKURT, İ. Nütünleşik Pazarlama İletişimi.

  UNDERHILL, P. İnsanlar Neden Alışveriş Yapar.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Osman ARAYICI

  PROJE
  8 Saat/hafta, uygulama, 4 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Karmaşık yapılı mekânların iç düzenlerinin özgün çözümleri, gerekli çalışmaların öğrenci ile birlikte yürütülmesi, mobilya ve diğer mekân öğelerinin detaylarının araştırılması ve çözümlenmesi; malzeme, renk, doku, detay vb. unsurların araştırılarak bir bütüne varılmasına yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Onur ALTAN, Prof. Nuran YENER, Yard. Doç. Dr. Saadet AYTIS, Yard. Doç.   Dr. Senem ONUR, Yard. Doç. Burak TANSEL, Yard. Doç. Dr. Dr. İpek FİTOZ, Yard. Doç. Şebnem UZUNARSLAN, Yard. Doç. Bahar Ülker KAYA, Yard. Doç. İ. Emre KAVUT, Yard. Doç. Didem BEDÜK, Yard. Doç. M. Atilla SÖĞÜT, Yard. Doç. Şenay BODUROĞLU, Yard. Doç. Osman ARAYICI, Yard. Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU

İç mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |