İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul - Bahçeşehir Üniversitesi - I70

Home>Yüksek Lisans Programları>İç Mimarlık>Beşiktaş>İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
 
İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Bahçeşehir Üniversitesi

İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İç Mimarlık Yüksek Lisans Programları:
İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul İç Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
Program Tanımları:
PROGRAM ÖZELLİKLERİ

İç Mekân Tasarımı Yüksek Lisans programı
Türkçe yürütülen tezli bir programdır. Toplam 21 kredilik dersin alınması, bir Yüksek Lisans seminerinin verilmesi ve Anabilim dalınca uygun görülmüş bir konuda tez çalışmasından oluşur ve üç yarıyılda tamamlanabilir.

PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

Bu programın hedefi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde kaliteli araştırma ve eğitim olanakları ile, çağdaş ve çok yönlü bilgi ve beceri düzeyini yakalamış, kültürlü uzmanlar yetirmektir.

İç Mekan Tasarımı ( Interior Design) Yüksek Lisans Programı
, temel bilgilerle donatılmış mimarlar, iç mimarlar ve endüstri tasarımcılarına, mevcut yapıların iç mekanlarını çağdaş yaşam gerekliliklerine uygun olarak yeniden tasarımlamak ve yeni yaşam çevreleri sunmak, çağdaş yaşam kalite gerekliliklerini mekana yansıtabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak; değişen ve gelişen teknolojik olanaklar hakkında bilgilendirmek ve aynı zamanda, farklı kültür, mekan ve zamanlarda gelişen mekan düşüncesi ve uygulamaları hakkında bilimsel araştırmaya dayalı bilgi üretmeğe odaklanmış bir programdır.

Programın hedef kitlesi kabul edilmiş bir kurumda Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans eğitimini tamamlamış olmalıdır.

Programa katılacak öğrenciler, daha önce lisans düzeyinde almış oldukları tasarım eğitiminin üzerine inşa edebilecekleri, özel bilgi ve beceri isteyen konularda uzmanlaşabilecekleri, teorik ve pratik bilgilere ulaşabilecekleri, alanında çağdaş gelişmişlik düzeyini yakalamış bir programa katılacaklardır.

PROGRAMIN YAPISI

Program dört zorunlu ders, her öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda üç seçme ders, bir seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler başvuranın uzmanlık tercihi, alt yapısı ve ilgi alanlarına bağlı olarak program koordinatörü tarafından belirlenmektedir.

Ders Listesi

Interior Design Graduate Studio    
Special Topics in Interior Design    
Contemporary Design Approaches    
Mekan Kavramları ve Mekansal Düzenlemeler    
Color Theory and Applications    
Selected Historical Periods of Interior Design    
Residential Interiors    
Traditional Turkish Houses    
Renovation and Reuse of Historical Interiors    
Historical Interiors of Istanbul    
Contemporary Materials and Applications    
Detail Design    
Furniture and Accessories Design    
Lighting Design
Acoustical Design    
Graphic Communication Techniques    
Digital Media in Interior Design    
Research Methods in Interior Design    
Seminar
Master's Thesis

Ders Tanımları


Interior Design Graduate Studio
In this studio course, students are asked to formulate and present a design proposal that is related to the selected topic and is appropriate to the contemporary interior design concepts and applications.

Special Topics in Interior Design
This course includes research and design studies in interior design, aiming to develop solutions in the formerly defined areas by starting off from the problems emerging in the field of practice.

Contemporary Design Approaches
This course approaches and investigates the contemporary design ideas, theories (normative theories etc.) and concepts (ergonomics, anthropometry) that lead interior design and related disciplines. Their affects on the interior design is being discussed and interpreted on the existing examples in order to draw conclusions for future designs.

Mekan Kavramları ve Mekansal Düzenlemeler

Color Theory and Applications
Color theory, the significance of color in interior design, the effects of color on human life and psychology will generate the scope of this course.

Selected Historical Periods of Interior Design
This course includes the research and design studies aiming to recognize and understand the interior design in different periods and approaches in architectural history.

Residential Interiors
In the scope of this course, the basics of residential design, and the contemporary developments in different cultures and countries for the most significant necessity of humans, sheltering is being discussed.

Traditional Turkish Houses
In the scope of this course, solutions to today?s problems were developed by starting off from previous experiences in interior design, the space use, furniture pieces and design principles of traditional Turkish houses were discussed.

Renovation and Reuse of Historical Interiors
In this course, the determinatives and constraints in the transformation and reuse of the buildings which become functionally and economically out of date due to the technological and social developments are being investigated and discussed.

Historical Interiors of Istanbul
This course focuses on the favored interiors by starting off from the rich, multi-leveled and multi-cultural historical interiors (palaces, religious buildings, etc.) of Istanbul and concludes with the documentation of their construction materials and techniques, by the researches and investigations on the field.

Contemporary Materials and Applications
In this course, the effects of technological developments, contemporary approaches and developments in construction area, on the design of the interior space and on the formation of its character and identity, is being discussed.

Detail Design
In the scope of this course, the effects of the details occurring in the combination of different materials on space tectonics and their applications on design projects are being studied.

Furniture and Accessories Design
This course aims to present students the concepts, principles, materials and details related to the design and production of special furniture pieces through design applications.

Lighting Design
The aim of this course is to give students the theoretical background of light and lighting design; and the skills to use light as a design tool in interior spaces by starting off from the effects of light in spaces.

Acoustical Design
The aim of this course is to give students the basics of sound and acoustics by starting off from the theoretical and practical background of sound, required sound levels and sound control in interior design.

Graphic Communication Techniques
The aim of this course is to give students the opportunity to develop their skills of presentation techniques (freehand drawing, freehand perspective, etc.) used in interior design.

Digital Media in Interior Design
This course includes the contemporary techniques of 2D-3D digital representations; use of these techniques during the concretization of visionary products in design process, modeling, and animations.

Research Methods in Interior Design
In the scope of this course that takes place in the last semester, the students who are about to start their thesis, are expected to gain the skills of scientific thinking and approach to be able to conduct scientific research in the field of interior design, which includes the scientific research methods, organization, classification and evaluation of data collected.

Seminar
This course includes the presentation of a study in the jury, which is being carried out on a selected topic which is appropriate to the discipline?s field of work, and is without credit.

Master's Thesis
The sampling, submission and the presentation of a thesis in the jury, on a subject which is formerly approved by the department. Thesis is expected to be prepared with the knowledge and skills that each student gained in previous semesters and the structure of the thesis must be appropriate to the thesis guidelines.
İç Mimarlık ile ilgili diğer programlar: