Heykel Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  HEYKEL ANASANAT DALI
  Heykel Bölümü kuruluşundan günümüze değin ülkemizde heykel sanatını destekleyen
  proje ve uygulamalarda öncü olmuştur. Lisans ve yüksek Lisans çalışmaları Modlaj, Taş,
  Ahşap, Metal ve Takı atölyelerinde sürdürülmekte, uygulamaların yanı sıra kuramsal
  derslerin desteği ile öğrencilerimiz yetkin sanatçılar olarak yetiştirilmektedir. Bölümümüzün
  düzenlediği sempozyumlar, seminerler ve work-shoplar, konuk sanatçıların ve
  konuşmacıların katıldığı etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin ilgi alanlarının zenginleştirilmesi
  amaçlanmaktadır.

  HEYKEL YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERSLER ve İÇERİKLERİ

  TAŞ HEYKEL
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Yüksek Lisans öğrencilerinin taşa yönelik tasarımlarını, özgün bir biçimde
  gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar
  Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.Önder BÜYÜKERMAN

  AHŞAP HEYKEL
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı, Yüksek Lisans öğrencilerinin özgün artistik üretimlerini
  gerçekleştirmesini, deneyimlerini arttırmasını sağlamak ve buna ilişkin sorunları birlikte
  irdelemektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Doç. Fatma AKYÜREK

  METAL HEYKEL
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Öğrenciler Lisans eğitimi sürecinde edindikleri birikimi değerlendirerek geliştirdikleri projeleri uygularlar. Projeler tasarım ve uygulama aşamasında çeşitli açılardan tartışılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Ferit ÖZŞEN

  MODLAJ
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste bölüm dışından gelen öğrencilere kilin özellik ve olanakları
  tanıtılarak; üç boyutlu biçimlendirme yöntemleri öğretilir. Heykel Bölümünden gelen
  öğrencilerimiz ise gelişmiş projeler ve uygulamalar gerçekleştirirler.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Ferit ÖZŞEN

  İLERLETİLMİŞ TAKI TEKNİKLERİ VE TASARIMI
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu ders geleneksel ve çağdaş kuyumculuk tekniklerinin incelenmesini, artistik
  takı tasarımıyla ilişkilendirilmesini ve uygulamalarını içermektedir. Dersin amacı öğrencinin
  tasarım ve teknik becerisini güçlendirerek sanatsal üretimine katkı sağlamaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Vedat SOMAY

  SEMİNER (Prof.Ferit ÖZŞEN)
  SEMİNER (Prof.Vedat SOMAY)
  SEMİNER (Doç. Fatma Akyürek)
  SEMİNER (Yrd.Doç.Ayla AKSUNGUR)
  SEMİNER (Doç. Neslihan PALA)
  SEMİNER (Yrd. Doç. Yıldız GÜNER)
  2 Saat/Hafta, T2

  Amaç/ İçerik : Seminer, Yüksek Lisans öğrencisinin, tez çalışmasına hazırlık
  niteliğindedir. Öğrenciden, kendi seçtiği konuda, görsel malzeme ile beslenmiş bir
  sunum yapması beklenmektedir.

  PLASTİK SANATLARDA RİTM
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2.5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste ritmin ilke ve özelliklerinin açık olarak gözlemlendiği işitsel
  sanatların yaklaşımından yararlanarak plastik sanatlardaki karşılığını araştırır. Ritmi
  oluşturan geometrik orantı sistemlerini irdeleyerek deneylerle edinilen ritm duygusunu
  geliştirerek görsel sanatlar alanında kullanılmasını amaçlar.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Teslimi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Ferit ÖZŞEN

  TASARIM AŞAMASINDA MEKAN-İNSAN İLİŞKİLERİ
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2.5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Tasarım aşaması ve çevre ilişkilerini, öğrenciye ölçekli maket, proje, desen,
  uygulama çalışmaları yaptırarak mesleki problemlerin çözümleri üzerinde araştırmaya
  yöneltmek ve yaratıcılığa teşvik etmektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Teslimi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu:Prof.Rahmi AKSUNGUR

  SANATSAL BAĞLAMDA BAKIRIN ANTİK VE ÇAĞDAŞ KULLANIMI
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2.5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste kullanılan ilk maden olarak bilinen bakırın Antik dönemlerde ve
  çağımızda kullanım biçimleri araştırılır. Tasarım yöntem ve teknikleri incelenerek,
  malzemeyle uygulamalar yapılarak bilginin deneyimleşmesi sağlanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Teslimi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Önder BÜYÜKERMAN

  DESEN
  4 Saat/Hafta, T1 U3, 2,5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Yüksek Lisans eğitiminde çizimin artistik yönüne ağırlık vererek, çizim
  teknikleri ve malzemelerin kullanımı ile, yöntemleri üzerine araştırmalar yapılacaktır.
  Çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

  Değerlendirme Yöntemi: Uygulamaların değerlendirilmesi.

  Önerilen Kaynaklar: KOSCHATSKY Walter, Die Kunst Der Zeichnung
  WICHMANN Siegfried, Welt Kulturen und Moderne Kunst
  GENET Jean, Giacometti’nin Atölyesi
  Dersi Veren: Doç.Neslihan PALA

  PİŞMİŞ TOPRAK HEYKEL
  4 Saat/Hafta, T1 U3, 2,5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı heykel malzemesi olarak pişmiş toprak kullanılmasıdır. Ders
  pişmiş toprak heykel üretiminde farklı yöntemlerin incelenmesini ve paralelinde Çin, Güney
  Amerika ve Anadolu’dan örneklerin araştırılmasını içerir.

  Değerlendirme Yöntemi: Uygulamaların değerlendirilmesi.

  Önerilen Kaynaklar: Müze Katalogları

  Dersi Veren: Yrd.Doç.Yıldız GÜNER

  TAŞ HEYKEL
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Yüksek Lisans öğrencilerinin taşa yönelik tasarımlarını, özgün bir biçimde
  gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.Önder BÜYÜKERMAN

  AHŞAP HEYKEL
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı, Yüksek Lisans öğrencilerinin özgün artistik üretimlerini gerçekleştirmesini, deneyimlerini arttırmasını sağlamak ve buna ilişkin sorunları birlikte
  irdelemektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Doç. Fatma AKYÜREK

  METAL HEYKEL
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Öğrenciler Lisans eğitimi sürecinde edindikleri birikimi değerlendirerek geliştirdikleri projeleri uygularlar. Projeler tasarım ve uygulama aşamasında çeşitli açılardan tartışılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar
  Dersin Sorumlusu : Prof.Ferit ÖZŞEN

  MODLAJ
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste bölüm dışından gelen öğrencilere kilin özellik ve olanakları
  tanıtılarak; üç boyutlu biçimlendirme yöntemleri öğretilir. Heykel Bölümünden gelen
  öğrencilerimiz ise gelişmiş projeler ve uygulamalar gerçekleştirirler.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Ferit ÖZŞEN

  İLERLETİLMİŞ TAKI TEKNİKLERİ VE TASARIMI
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu ders geleneksel ve çağdaş kuyumculuk tekniklerinin incelenmesini, artistik
  takı tasarımıyla ilişkilendirilmesini ve uygulamalarını içermektedir. Dersin amacı öğrencinin
  tasarım ve teknik becerisini güçlendirerek sanatsal üretimine katkı sağlamaktır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Atölye Değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Vedat SOMAY

  SEMİNER (Prof.Ferit ÖZŞEN)
  SEMİNER (Prof.Vedat SOMAY)
  SEMİNER (Doç.Fatma AKYÜREK)
  SEMİNER (Yrd. Doç. Ayla AKSUNGUR)
  SEMİNER (Doç. Neslihan PALA)
  SEMİNER (Yrd. Doç. Yıldız GÜNER)
  2 Saat/Hafta, T2

  Amaç/ İçerik : Seminer, Yüksek Lisans öğrencisinin, tez çalışmasına hazırlık
  niteliğindedir. Öğrenciden, kendi seçtiği konuda, görsel malzeme ile beslenmiş bir
  sunum yapması beklenmektedir.

  PLASTİK SANATLARDA KOMPOZİSYON
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2.5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Ritmik bölüntüler ve geometrik orantıların kurgusu üzerine kompozisyon
  şemaları irdelenir ve yeni kompozisyonlar üretilir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Teslimi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar

  Dersin Sorumlusu : Prof.Ferit ÖZŞEN

  TASARIM AŞAMASINDA PEYZAJ-YAPIT-İNSAN İLİŞKİLERİ
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2.5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste tasarım aşaması ve çevre ilişkilerini, öğrenciye ölçekli maket proje,
  desen, uygulama çalışmaları yaptırarak, mesleki problemlerin çözümleri üzerinde araştırmaya yöneltmek ve yaratıcılığa teşvik etmektir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Teslimi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar
  Dersin Sorumlusu : Prof.Rahmi AKSUNGUR

  ÖZGÜN SANATSAL ÇALIŞMALARDA BAKIRIN KULLANIM BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2.5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bakır malzemeden olmak üzere sanatsal bir obje tasarımının projelendirilmesi
  ve malzemeden gerçekleştirilmesi. Uygulama ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Taslimi

  Önerilen Kaynaklar : Bölüm ve Üniversite Kütüphanesindeki konu ile ilgili kitaplar
  Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.Önder BÜYÜKERMAN

  RÖLYEF TASARIMI VE BİÇİMLENDİRME YÖNTEMLERİ
  4 Saat/Hafta, T1 U3, 2,5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu ders, uzay geometri ve perspektif kurallarını göz önüne alarak üç boyutlu
  ve iki boyutlu anlatım değerlerinin birlikte kullanıldığı bir alan olan rölyef disiplininin
  incelenmesini amaçlamaktadır.

  Değerlendirme Yöntemi: Uygulamaların değerlendirilmesi.

  Önerilen Kaynaklar: The Art of Mesoamerica (from Olmec to Aztec)
  SİNEMOĞLU Nermin, Sanat Tarihi Tarih Öncesinden Bizans’a
  MUTLU Belkıs, Batı Sanatında Biçimlendirme ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları
  TASCHEN, Sculpture from Antiquity to the Present
  GÖRSEL YAYINLAR, Sanat Tarihi Ansiklopedisi I, II, II, IV

  Dersi Veren: Yrd.Doç.Ayla AKSUNGUR


  PİŞMİŞ TOPRAK HEYKEL
  4 Saat/Hafta, T1 U3, 2,5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dersin amacı heykel malzemesi olarak pişmiş toprak kullanılmasıdır. Ders
  pişmiş toprak heykel üretiminde farklı yöntemlerin incelenmesini ve paralelindeçağdaş
  sanatta uygulama örneklerinin araştırılmasını içerir.

  Değerlendirme Yöntemi: Uygulamaların değerlendirilmesi.

  Önerilen Kaynaklar: Sergi Katalogları

  Dersi Veren: Yrd.Doç.Yıldız GÜNER

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |