Heykel Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Doktora Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  HEYKEL ANASANAT DALI

  SANATTA YETERLİK PROGRAMI

  I.YARIYIL

  Dersin

  Kodu Adı T U

  HEY 607 Çağdaş Heykel ve Yorum I 3 0

  Seçmeli Dersler
  GRA 601 Renk Kuramları I 3 0
  HEY 605 Çevresel Sanat I 3 0
  RSA 609 Eleştiri Metinleri I 3 0
  HEY 609 Madalyon ve Ödül Heykeltraşçılığı I 2 4
  HEY 601 Heykel I 2 4
  GRA 603 Baskı Resim I 2 4

  ORTAK ZORUNLU DERSLER

  GSE 601 Bilim Tarihi ve Felsefesi 1 0
  GSE 602 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1 0
  GSE 603 Teknoloji ve Sanat 2 0
  GSE 604 Çağdaş Sanat Kuramları 1 0
  GSE 605 Estetik 2 0
  GSE 606 Gelişim ve Öğrenme 3 0 (Kredisiz)
  GSE 607 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 (Kredisiz)

  NOT: Öğrenciler Enstitümüzde okutulacak olan Ortak Zorunlu Dersleri en fazla 4 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar.

  II.YARIYIL

  GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce) 3 0
  HEY 608 Çağdaş Heykel ve Yorum II 3 0
  HEY 699 Tez - -

  Seçmeli Dersler
  HEY 606 Çevresel Sanat II 3 0
  GRA 602 Renk Kuramları II 3 0
  RSA 610 Eleştiri Metinleri II 3 0
  HEY 610 Madalyon ve Ödül Heykeltraşçılığı II 2 4
  HEY 602 Heykel II 2 4
  GRA 604 Baskı Resim II 2 4

  NOT : Adaylar seçmeli derslerden I. yarıyılda dört ders, II. Yarıyılda üç ders seçmek zorundadır.
  Seçmeli Derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.  SANATTA YETERLİK PROGRAM

  DERS İÇERİKLERİ

  I YARIYIL

  Zorunlu Dersler

  HEY 607 Çağdaş Heykel ve Yorum I

  20.yy (ilk yarısı) sanat akımlarının özelliklerini taşıyan heykeller incelenip yorumlanmaktadır.

  Seçmeli Dersler

  HEY 605 Çevresel Sanat I (Yrd Doç. Oktay ŞAHİNLER )

  Çevresel sanatın geliştirdiği anlatım olanakları, anlatım biçimleri ve sorunları açık alanda gerçekleştirilmiş önemli sanat yapıtlarının incelenmesiyle irdelenir.

  GRA 601 Renk Kuramları I

  Plastik sanatların temel öğesi olarak rengin derinlemesine araştırılması ve renk kuramlarının incelenmesi.

  RSA 609 Eleştiri Metinleri I ( Prof. Mümtaz SAĞLAM )

  Genel eleştiri literatüründe esas olan ‘eleştiri kuramları’ndan yola çıkarak sanat eserleri veya sanatsal etkinliklere ilişkin eleştiri yazılarının incelenmesi. Freud, Ponty, Danto, Jameson, Barthes, Foucault ve Derrida’nın eleştiri-yorum teknikleri ve deneme yazıları.

  HEY 609 Madalyon ve Ödül Heykeltıraşlığı I ( Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR )

  Madalyon ve ödül heykelinin işlevleri, heykel ve rölyeften farkları anlatılır.

  Madalyon ve ödül heykeli, tasarımından üretim aşamasına kadar izlenen süreci kapsayacak şekilde ele alınıp, öğrenci tarafından uygulanan projeler üzerine tartışmalar yapılması ve konuyla ilgili önemli örneklerin incelenmesi şeklinde yürütülmektedir.

  HEY 601 Heykel I

  Öğrenciyle öğrencinin kişisel üslubunu geliştireceği özel bir program düzenlenip uygulanır. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan sanat sorunları tartışılarak rehberlik edilir.

  GRA 603 Baskı Resim I

  Bu derste amaç, plastik sanatların geniş kitlelere ulaşımında mükemmel bir çözüm olan baskıresim sanatını derinlemesine araştırarak; eşsiz bir anlatım tarzı yaratma sorunsalını tartışmaktır.

  II. YARIYIL

  Zorunlu Dersler

  GRA 612 Modern Sanat Kuramları (İngilizce)

  Bu dersin amacı, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sosyal ve kültürel ortamda önemli rol oynayan modern sanat hareketlerinin ilkeleri doğrultusunda yaratılan yeni görsel dili analiz etmektir. Ayrıca, şu anki sanat kuramlarının ve yöntemlerinin eleştirel bir araştırmasını içerir.

  HEY 608 Çağdaş Heykel ve Yorum II

  20. yy (ikinci yarısı) sanat akımlarının özelliklerini taşıyan heykeller incelenip yorumlanmaktadır.

  HEY 696 Seminer

  HEY 698 Uzmanlık Alanı Dersi

  HEY 699 Tez

  Seçmeli Dersler

  HEY 606 Çevresel Sanat II (Yrd Doç. Oktay ŞAHİNLER )

  Çevresel sanatın geliştirdiği anlatım olanakları, anlatım biçimleri ve sorunları açık alanda gerçekleştirilmiş önemli sanat yapıtlarının incelenmesiyle irdelenir.

  GRA 602 Renk Kuramları II

  Hem fiziksel hem de pisikolojik olarak renk etkilerinin araştırılması.

  RSA 610 Eleştiri Metinleri II ( Prof. Mümtaz SAĞLAM )

  Genel eleştiri literatüründe esas olan ‘eleştiri kuramları’ndan yola çıkarak sanat eserleri veya sanatsal etkinliklere ilişkin eleştiri yazılarının incelenmesi. Freud, Ponty, Danto, Jameson, Barthes, Foucault ve Derrida’nın eleştiri-yorum teknikleri ve deneme yazıları.

  HEY 610 Madalyon ve Ödül Heykeltıraşlığı II ( Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR )

  Madalyon ve ödül heykelinin işlevleri, heykel ve rölyeften farkları anlatılır.

  Madalyon ve ödül heykeli, tasarımından üretim aşamasına kadar izlenen süreci kapsayacak şekilde ele alınıp, öğrenci tarafından uygulanan projeler üzerine tartışmalar yapılması ve konuyla ilgili önemli örneklerin incelenmesi şeklinde yürütülmektedir.

  HEY 602 Heykel II

  Öğrenciyle öğrencinin kişisel üslubunu geliştireceği özel bir program düzenlenip uygulanır. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan sanat sorunları tartışılarak rehberlik edilir.

  GRA 604 Baskı Resim II

  Bu derste düşüncelerimizi geniş kitlelere yayma ve eşsiz bir anlatım yaratmada baskıresim sanatını kullanma sorunsalı üzerinde derinlemesine çalışılacaktır.
   

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |