Güneş Enerjisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Güneş Enerjisi Doktora Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Güneş Enerjisi Doktora Programı

  Güz Dönemi

  603    Uygulamalı Termodinamik   
  607    Güneş Işınımlı Fotokimya ve Teknolojileri   
  609    Elektrokimyasal Enerji Depolayıcıları   
  615    Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı   
  619    Güneş Enerjisiyle Aktif Isıtma Sistemleri   
  621    Güneş Mimarisi   
  623    Yapılarda Enerji Verimliliği   
  625    Yarı İletkenlerin Kimyasal Yapısı ve Uygulamaları   
  637    Binalarda Enerji Korunumu   
  639    Isıl Enerji Depolamanın Temelleri   
  641    Nanobilim-Nanoteknoloji için Makromoleküller   
  643    Organik Optoelektronik Materyallerin Sentezi I   
  647    Alan Etkili Transistorler (FETs, MOSFETs, OFETs, photOFETs)   
  651    Biyogaz Üretim Teknolojileri I   
  653    Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri I   
  655    Majör Isıl ve Kimyasal Proseslerin Ekserji Uygulamaları   
  657    Güneş Işınımlı Fotokimya I   
  683    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme   
  685    Gelişim ve Öğrenme         
  697    Uzmanlık Alan Dersi   

  Bahar Dönemi

  606    Güneş Enerjisi ile Soğutma   
  610    Organik Yarıiletken Temelli Fotovoltaik Sistemler   
  616    Sıvı Kristaller   
  618    Isı Pompaları ve Uygulamaları   
  622    Jeotermal Enerji Uygulamaları
  626    Isıl Sistemlerin Tasarımı
  628    Biyoenerji Üretimi ve Uygulamaları   
  640    Enerji-Çevre İlişkisi, Enerji Verimliliği ve Planlaması   
  642    Endüstriyel Sularda Fotodegradasyon Reaksiyonları II   
  644    Biyoyakıtlar   
  648    Enerji Ekonomisi   
  650    Işık Üretimi ve Aydınlatma Sistemleri   
  652    Organik Optoelektronik Materyallerin Sentezi II   
  654    Organik Bileşiklerin Elektrokimyası   
  656    Güneş Mimarisi Uygulamaları   
  658    Fotoelektronik Teknolojilerde Organik Materyaller   
  660    Biyogaz Üretim Teknolojileri II   
  662    Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri II   
  664    Uygulamalı Yoğun Madde Fiziği   
  666    Güneş Işınımlı Fotokimya II   
  683    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme   
  685    Gelişim ve Öğrenme       
  698    Uzmanlık Alan Dersi       

Enerji ve çevre yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |