Home > Doktora Programları > Gelişim Psikolojisi > Çankaya > Gelişim Psikolojisi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Gelişim Psikolojisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gelişim Psikolojisi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Psikolojinin ilgili alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış olmak ve giriş sınavında başarılı olma şartı aranır.
 • Program tanımları
  Gelişim Psikolojisi Doktora Programı
  Gelişim psikolojisi alanında Doktora programı en az 28 kredilik ders, yazılı ve sözlü doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

  DERS İÇERİKLERİ
  PSİ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  PSİ 704 Psikolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar
  Psikolojide en yeni akım ve gelişmelerin özellikle derse katılan öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınarak tartışılması.

  PSİ 753 Gelişim Psikolojisinde Yeni Araştırma Yönetemleri ve Teknikleri
  Gelişimsel sürecin modellenmesinde farklı yaklaşımlar ve modelleme teknikleri Zamana bağlı değişmelerin ve değişkenliğin boylamsal yöntemle ele alınması
  Zamana bağlı değişmelerin ve değişkenliğin mikrogenetik yöntem içinde ele alınması ve değerlendirilmesi. Bebeklikten yaşlılığa bilişsel ve sosyal gelişimde kullanılan temel araştırma paradigmaları. Araştırmalarda dikkat edilmesi gereken etik ilkeler.

  PSİ 760 Gelişim Psikolojisinde Araştırma Uygulaması I

  PSİ 761 Gelişim Psikolojisinde Araştırma Uygulaması II

  PSİ 762 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
  Öğrencilerin ilgi alanına göre, gelişim psikolojisindeki temel konulardan bazılarını inceleyip değerlendirmek.

  PSİ 764 Yaşam Boyu Kişilik Gelişimi

  PSİ 767 İleri Bilişsel Gelişim: Algı ve Bellek Gelişimi
  Algı ve Bellek gelişimine ilişkin kuramların ayrıntılı olarak incelenip yeni araştırma bulguları ışığında değerlendirilmesi.

  PSİ 769 Yetişkin Gelişimi ve Başarılı Yaşlanma

  PSİ 771 Gelişim Psikolojisinde Uygulama I

  PSİ 772 Gelişim Psikolojisinde Uygulama II

  PSİ 779 İnsan gelişimi ve Kültür
    

Gelişim Psikolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |