Fransızca Öğretmenliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransızca Öğretmenliği Doktora Programı - Kurumda - Buca - İzmir

 • Program tanımları
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fransızca Öğretmenliği Doktora Programı
  Üniversitemiz Senatosunun 15/07/2008 tarih ve 335/17 sayılı karar ile kabul edilen seklidir.

  1. GRUP DERSLERI

  - EGE 6003 Gelisim ve Ögrenme 3 0 1 Yarıyıl
  - EGE 6004 Ögretimde Planlama ve Degerlendirme 3 2 1 Yarıyıl
  - EBE 6001 Ölçme ve Degerlendirme 3 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6005 Ýleri Arastırma Ýstatistigi 3 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6006 Bir Arastırmayı Yayına Dön. Süreci 1 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6008 Bilim, Arastırma ve Yayın Etigi 1 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6009 Ýleri Bilimsel Arastırma Teknikleri 3 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6010 Arastırmalarda Ýstatistiksel Analizler 3 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6011 Türk Egitim Tarihi 2 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6013 Bilim Tarihi ve Felsefesi 1 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6015 Düsünme Egitimi 3 0 1 Yarıyıl

  2. GRUP DERSLERI

  - EBE 6002 Program Gelistirme ve Uygulamaları 3 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6014 Ýnkılâp Tarihi ve Atatürkçü Düsüncenin Ögretimi 3 0 1 Yarıyıl
  - EBE 6017 Individual Learning Technologies 3 0 1 Yarıyıl

  3. GRUP DERSLERI

  - YDF 6098 Uzmanlık Alanı Dersi 3 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6099 Tez Çalısması 0 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6001 Analyse du Discours 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6002 Rhétorique 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6003 Communication et Culture 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6004 Sémantique et Interprétation 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6005 Traduction et Linguistique Comparée 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6006 Théories de la Traduction 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6007 Grammaire énonciative du Français:Syntaxe et Sémantique I 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6008 Grammaire énonciative du Français:Syntaxe et Sémantique II 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6009 Ýmage et Enseignement du Français 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6010 Textes Narratifs et Enseignement du Français 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6011 Pragmatique et Enseignement du Français 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6012 Genres des Romans 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6013 Evolution de la Poésie 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6014 Approche Ethnographique de la Communication 2 0 1 Yarıyıl
  - YDF 6015 Analyse des Interactions verbales 2 0 1 Yarıyıl

  EGE     6003     Gelisim ve Ögrenme                3    0     3(Kredisiz)
  EGE     6004    Ögretimde Planlama ve Degerlendirme    3    2     4(Kredisiz
  1. Grup derslerden 7 kredilik dersin alınması zorunludur.
  2 .ve 3 Grup derslerden 7 kredilik dersin alınması zorunlıdur.

  IV. GRUP SEÇMELİ VE/VEYA TEZE ÖZGÜ DERSLER
  Egitim Bilimleri Enstitüsü , Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve diger Üniversite Enstitülerinin programlarında yer alan derslerden en az 7 kredilik dersin alınması zorunludur.
  Ögrenci Doktora Egitimi süresince asagıda listelenen ve yeni eklenecek konferansların % 70 ine katılmak ve katıldıgını belgelemek zorundadır.

  KONFERANSLAR
  1-Danısman-Doktora Ögrenci Ýliskisi
  2-İletisim Becerileri
  3-Stres Yönetimi
  4-Zaman Yönetimi
  5-Çalıstay

  Not:    
  1. Tüm dersler seçmelidir.
  2. Ögrenci ders alma süresi içinde en az 21, en çok 30 kredi alabilir.
  3. Her ögrenci en az bir (1) Ýngilizce ders almak zorundadır.
  4. Dersin açılabilmesi için , dersi bir (1) ögrencinin seçmesi yeterlidir.
  5. I. ve II. yarıyıllarda en az 9, en fazla 15 kredilik ders alınabilir.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |