Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI

            
  FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
   

      * PROGRAMIN TÜRÜ       

      
        YÜKSEK LİSANS
   

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ

              Bilim Dalı Başkanı         :   Doç Dr Nedret Öztokat
              Anabilim Dalı Başkanı   :  Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
   

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE

   
  BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI  / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı   :   Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
        Fakülte Dekanı                :   Prof. Dr. Korkut Tuna
   

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

           1. ROMAN AKIMLARI

  Genel kuramsal bir çerçevede roman türünün gelişimi ele alınmakta, diğer türlerle (destan, öykü, vb) ilişkisi göz önüne alınarak, bu genel gözlemlerin ardından, Fransız edebiyatının başlıca akımları  kuramsal nitelikli metinler üzerinden  incelenmektedir.
   
           2. GÖSTERGEBİLİMDE KURAM

  Yirminci yüzyılda yaygınlık kazanan Fransız göstergebiliminin temel yaklaşımı ve sunulan çözümleme modeli incelenmektedir. Greimas ın temel metinlerinden yola çıkarak 1960 lardan 1980 lere kadar uzanan birinci dönem göstergebilimin ardından, 1990 lı yıllardan başlayarak Fontanille ve Zilberberg in geliştirdiği ikinci dönem göstergebilimi ana  çizgileriyle ele alınmaktadır.     

           3. GÖSTERGEBİLİMDE UYGULAMA
  I. yarıyılda ana çizgileriyle sunulan bilimsel çerçeve içinde, yazınsal örnekler incelenmekte, bu yeni yöntemsel bakışın genelde her tür bütünceye, özelde de geleneksel araştırmalara konu olmuş klasikleşmiş yapıtlara yeni yorumlar getirme olanakları ortaya konulmaktadır.
   
           4. SEMİNER

  Her öğrencinin yöntemsel bir yaklaşım modelini uyguladığı bir çözümleme yapması amaçlanmaktadır.

           5. ÇAĞDAŞ FRANSIZ TİYATROSU

  Bu derste 1950 lerden günümüze fransız tiyatrosunda ortaya çıkan yenilikler ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Absürd Tiyatro ve özellikleri, ayrıca 1950 lerden beri tiyatroyu etkileyen sosyal, felsefi, kültürel öğeler ayrıntılı bir şekilde seçilen oyunlarda incelenecektir. Antonin Artaud, Alfred Jarry, Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Jean Genet, Bernard-Marie Koltes, Jasmina Reza,Eric-Emmanuel Scmitt gibi tiyatro yazarlarının kuramsal yapıtları ve örnek metinleri incelenecektir. Ders öğrencilerin çağdaş tiyatro yapıtlarını inceleme ve analitik olarak yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
   
           6.      ŞİİR AKIMLARI
   
  Bu derste Ortaçağdan başlayarak Fransız Şiirinin gelişimini ve nelerden etkilendiğini araştırarak önemli şairlerden seçilen örnek şiirlerde fransız şiirinin tarihsel gelişimi ve temel özellikleri incelenecektir. Özellikle 19.yy ve sonrası şiiri ve akımlarına   ağırlık verilecektir.
   
           7. DİLBİLİM YÖNTEMLERİ

  Dilbilim ve özellikle uygulamalı dilbilim alanındaki çalışmalarda kullanılan temel kavramlar ve araştırma yöntemleri tanıtılır. Araştırma soruları ve ilgili hipotezleri oluşturma aşamaları, soruların cevaplanma sürecinde kullanılacak araştırma yönteminin saptanması ve uygulaması konuları detaylı bir şekilde ele alınır.

           8. ANLAMBİLİM VE ALANLARI

  Anlambilim ve Alanları  dersi dilbilimde, felsefede, mantıkta anlam olgularının ortaya koyduğu yapılardan yola çıkılarak, özellikle dilbilimde yapısal anlambilimin örneğini ve bu örneğin betimsel incelemeden yabancı dil öğretimine çeşitli alanlardaki uygulama biçimlerini hedeflemektedir. Yapısal anlambilim incelemelerinin yanı sıra değerbilim ve prototip anlambilimine ilişkin araştırmalara da yer verilmektedir.

      * PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

  Fransız Dili ve Edebiyatını bilimsel bir çerçevede ele almayı amaçlayan Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız Fransız Dilbilimi nin kuramsal çalışmalarını ve dilbilim dalları olan anlambilim, sözlükbilim ya da karşılaştırmalı dil incelemeleri gibi uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.
  Edebiyat alanında ise, şiir, roman ve tiyatro türlerine kuramsal bir bakışın yanı sıra  Edebiyat yapıtlarının göstergebilim kuramı ve izlekçi çerçevede incelenmesinin içermektedir. Öğrencilerin çağdaş bilimsel yöntemler ışığında edebiyat yapıtını incelemeleri amaçlanmaktadır.
   
      * MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI

  Programlarımızı öncelikli olarak bölümümüzde yetişecek araştırma görevlilerine açıktır. Bunun yanısıra Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yayıncılık (editörlük, redaktörlük), ansiklopedik çalışmalar ve öğretmenlik alanlarında mezunlarımız çalışmaktadır.

Fransızca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |