Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  # Herhangi bir lisans diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)*
  # Not çizelgesi (transcript) belgesi veya onaylı sureti
  # İkametgah senedi
  # Nüfus cüzdanı (noter onaylı örneği)
  # Dört adet fotoğraf
  # Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
  # ALES sınav sonuç belgesi veya onaylı sureti (en az 55 puan)
  # İki adet referans mektubu
  # Başvuru bilgi formu (başvuru sırasında verilecek)
 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Finans sektöründeki son teknolojik gelişmelerin sonucu olarak bankacılık, aracı kurumlar ve yatırım firmaları veya büyük şirketlerin finans bölümleri finans uzmanlığına daha fazla gereksinim duymaya başlamışlardır.
  • Finansal piyasaları değerlendirmede, yatırım stratejilerini belirlemede, sigortacılık, yatırım fonları gibi farklı alanlarda risk analizleri yapmada kullanılan araç ve teknikleri bilen,
  • Yeni finansal ürünleri tasarlayan, üreten ve pazarlayabilen,
  • Matematiksel modeller kurabilen ve bunları hesaplama yöntemleri ile çözebilen uzmanlara olan ihtiyaç son yıllarda oldukça artmış ve artmaya da devam etmektedir.

  Program, yukarıda ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlar yetiştirmek amacıyla uygulamada karşılaşılan durumları birebir simüle eden bir metodla işleyecektir. Programın en önemli özelliği ve diğer işletme ağırlıklı programlardan ayırıcı niteliği matematik ve enformasyon teknolojileri tabanlı olmasıdır. Yani program; finans, matematik ve enformasyon teknolojilerine dayalı uygulama ağırlıklı bir programdır.

  Programdan mezun olanlar üretim ve servis firmalarının finans bölümleri de dahil olmak üzere, bankacılık ve yatırım aracı kurumları gibi finansal ürün pazarlayan her türlü şirkette çalışabilecekleri gibi finans danışmanlığı, yatırım danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde de bulunabileceklerdir.

  Program - Genel Bilgiler

  • Tüm dersler 3 krediliktir ve kredisiz bitirme projesi yazmak zorunludur.
  • Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılır.
  • Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı, 33 ders kredisi ve kredisiz bir bitirme projesinden oluşmaktadır.
  • Ders kredilerinin; 24'ü zorunlu, 9'u ise seçmeli derslerden toplanır.
  • Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
  • Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
  • Program koordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileri KHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
  • Yüksek Lisans dersleri genellikle hafta içi günleri saat 17:00-20:00 arası KHÜ Cibali Ana Kampüsünde yapılır. Hafta sonları da ders yapılabilmektedir.

Finans mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |