Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  l- Mezuniyet Koşulu

  Yüksek Lisans programına başvurabilmek için lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak.

  2- LES / ALES Koşulu

  Adli Tıp Enstitüsü ne başvuracak adayların eşit ağırlıklı puan türünden en az LES en az 50, ALES en az 63 puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak.

  LES taban puanı olan 50 e karşılık LES e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) sınavının quantative bölümünden en az 647,5 ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavında en az 475 puan almış olanlar, LES/ALES sonucu yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.)

  3-Yabancı Dil:

  Yüksek lisans programına başvuran adaylar Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50, TOEFL sınavından (eski) 477 veya (yeni) 153 puan veya IELTS sınavından her bölümden en az 5,5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmez.
 • Program tanımları
  Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

  Ders Programı


  Zorunlu Dersler

  Kriminalistik       
  Adli Tıp  
  Adli Bilimlerde Enstrümantal Analiz      
  Adli Laboratuarda Kalite Güvencesi  
  Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik     
  Proje Hazırlama Teknikleri
  Kriminalistik Uygulaması      
   
  Seçmeli Dersler      
  Hukuk ve Adli Bilimler     
  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Adli Bilimler     
  Mağdur Bilim (Viktimoloji)     
  Kriminoloji      
  Temel Adli Genetik      
  Adli Tıpta Kimliklendirme ve Moleküler Genetik İncelemeler     
  Adli Analitik Toksikoloji      
  Adli Kimyada Analitik Tetkikler     
  Klinik ve Postmortem Toksikoloji      
  Adli Biyoloji         
  Adli Mikrobiyoloji  
  Adli Radyoloji          
  Adli Travmatoloji         
  Adli Antropoloji        
  Adli Entomoloji       
  Adli Diş Hekimliği       
  Adli Hemşirelik          
  Risk Değer Analizi       
  Toksikoloji       
  Bağımlılık Genetiği      
  Balistik
  Belge İncelemesi  
  Organik ve İnorganik Analiz     
  Psikoaktif Maddelerin  Toplanması, Korunması ve Tayini
  Adam Öldürme ve Yaralama Suçları  
  İnsan Hakları İhlalleri ve Adli Tıp Boyutu         
  Ceza Hukukunda Temel Kavramlar  
  Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar  
  Adli Tıp Uygulaması     
  Adli Bilimlerde İstatistik  
  Adli Antropolojide Araştırma Yöntemleri
  Adli Osteoloji     
  Adli Bilimlerde Besin Mikrobiyolojisi
  Ateşli Silahlar ve Atış Artıkları     
  Droglar ve Adli Toksikoloji
  Olay yeri inceleme Teknikleri
  Nükleotidlerin Yapı ve Fonksiyonu
  Adli Bilimler ve DNA
  Adli Mikroskopi

Diğer bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |