Etik ve Uygulamalı Etik

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Etik ve Uygulamalı Etik - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Etik ve Uygulamalı Etik

  Etik konusu özellikle felsefi yanıyla ve mesleklerle olan bağlantısı içinde ele alınması gereken bir konudur. Yine son yıllarda bu bağlamda pek çok çalışma yapılmakta; ancak konunun uzmanı olarak değerlendirilebilecek kişilerin ne denli az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda etik alanında ve özellikle meslek etikleri konusunda uzman kadrolara duyulan ihtiyaç, bugün her zamankinden fazladır. Gerek felsefe mezunları gerekse farklı alanlardan mezun olmakla birlikte kendilerini meslek etikleri konusunda geliştirmek isteyenlerin lisansüstü eğitim ile donanımlarını pekiştirmelerini amaçlayan “Etik ve Uygulamalı Etik” yüksek lisans programı,  farklı meslek alanlarındaki etik ihlaller konusunda hem ülke hem de evrensel sorunların tartışılabileceği ve mesleklerin bu yolla koruma altına alınabileceği ders planıyla bu amaca ulaşılacaktır. 

  Yüksek Lisans Programına kabul koşulları Lisansüstü Yönetmeliğimizde yazıldığı gibidir.
      
  DERS PROGRAMI

  Güz Yarıyılı
   


  ● İnsan Bilimlerinde Temel Sorunlar
  ● Çağdaş Felsefede Ana Eğilimler
  ● Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları
  ● Metinlerle Aristoteles
  ● İnsan Hakları Sorunları
  ● Türk Kamu Yaşamında Felsefe Sorunları
  ● Hak ve Ödev Kavramlarının Felsefi Temelleri
  ● Çağımız ve Düşünsel Arka Planı
  ● Felsefe ve Küresel Sorunlar
  ● Felsefenin Temel Sorunları
  ● 20.yy.da Dil Felsefesi
  ● İş Dünyasında Etik
  ● Medyada Etik
  ● Eğitimde Etik
  ● Bilimde Etik
  ● Çevre Etiği
  ● Kültür, Küreselleşme ve Eğitim
  ● Felsefe Tarihinde Eğitim Sorunu
  ● Felsefe Açısından Eğitim Kuramları Yaşamboyu Eğitimin Felsefi Temelleri
  ● Sosyal ve Ekonomik Haklar Bakımından Sosyal Politika

  Bahar Yarıyılı  

  ● Etik Sorunlar
  ● Seminer
  ● Felsefede Araştırmanın Özelliği
  ● Modernizm Postmodernizm Tartışmaları
  ● Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
  ● Tarihi Oluşturma Sorunu ve Tarih Felsefesi
  ● Sanat Eserlerinde Felsefe Sorunları
  ● Bilgi Felsefesi Sorunları
  ● Anlama ve Yorumlama
  ● Değerlendirme Sorunları
  ● Düşünme Eğitimi
  ● Çocukların Eğitiminde Felsefe
  ● Metinlerle Kant
  ● Küreselleşme ve Etik
  ● Siyasette Etik
  ● Biyoetik
  ● Kültür, İdeoloji ve Felsefe
  ● Eğitimin Antropolojik Temelleri
  ● Sosyal Refah ve Sosyal Adalet Kavramlarının Felsefi Arka Planı
  ● Ütopyalar ve Karşı Ütopyalar
  ● Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |