Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Işık Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şile - İstanbul

 • Program tanımları
  Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

  Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir.

  Programın tezli seçeneğinin resmi ders yükü kredisiz bir seminer dersi, en az 21 kredi saatlik ders ve bir Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur. Programın tezsiz seçeneğinin resmi ders yükü 30 kredi saatlik ders ve bir Yüksek Lisans Projesi’nden oluşur. Her iki program seçeneğinde öğrenciler IT 522 ve IT 535 derslerini almak zorundadırlar. Bütün öğrenciler lisansüstü bilişim teknolojileri derslerinden en az 12 kredi saatlik ders yükü tamamlamalıdır; Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı tarafından önerilmiş lisansüstü dersler (CSE 529 ve CSE 530 hariç) bu gerekliliği yerine getirmek için alınabilir. Lisansüstü danışman onayı ile program dışı lisansüstü dersler de programa sayılmak üzere alınabilir. Yine akademik danışmanın onayı ile en çok 6 kredi saatlik ders yükü bilişimteknolojileri ileri düzey lisans derslerinden alınabilir.

  Ders Listesi

  Lisansüstü Seminer
  Bilgisayar Ağları Uygulamaları
  İşletmeler İçin WEB Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi
  Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı
  EnformasyonToplumunda Girişimcilik
  Ağ Güvenliği
  Haberleşmede Yeniden Düzenleme ve Politika Oluşturma
  Elektronik Ticaret
  İleri Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği
  Dönem Projesi
  Enformasyon Teknolojisinde Özel Konular
  Yüksek Lisans Tezi
   

  Ders Tanımları

  IT 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar)
  Kredisiz
  Lisansüstü öğrencilerinin, fakülte üyelerinin ve misafir konuşmacıların verdiği elektronik mühendisliği konularının sunumlarını içeren seminerler.

  IT 506 Bilgisayar Ağları Uygulamaları (Computer Networking Applications)
  Yerel/Geniş alan ağ teknoloji ve sistemleri, ağlar arası bağlantıların oluşturulması, internet uygulamaları (e-posta, dosya aktarımı, Web,Internet telefonu ve SIP), istemci/sunucu etkileşimi, servis kalitesi kavramı ve gerçeklenmesi, ağ tasarım ve gerçeklenmesi, ağ yönetimi ve işletimi.

  İşletmeler İçin WEB Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi (Implementing WEB Applications for Business)
  Internet ve uygulamalarına giriş, HTML ve FrontPage giriş; Web hizmet vericileri (IIS, Apache), orta düzey HTML, Javascript, PHP, MySQL. Dönem projeleri.

  IT 522 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (Information System Analysis and Design) Nesneye yönelik analiz ve tasarım. Birleştirilmiş modelleme diline (UML) genel bakış. Analiz ve tasarımda kullanılan UML diagramları. Proje.

  IT 526 EnformasyonToplumunda Girişimcilik (Entrepreneurship in Information Society)
  Girişimciliğe giriş. Pazar ve ihtiyaçlar. Ekonomik temeller. Risk. Bilişim toplumunda fırsatlar. Sermaye riski ve yatırım seçenekleri. İş planı hazırlama. Kendi işini kurma.

  IT 527 Ağ Güvenliği (Network Security)

  Güvenlik saldırıları, hizmetler ve mekanizmaları. Geleneksel ve açık anahtarlı şifrelemeye kısa genel bakış. Ağ güvenliği uygulamaları, kimlik doğrulama, elektronik posta, IP ve Web güvenliği. Sistem güvenliği konuları, ağ yönetimi güvenliği, izinsiz girişi sezme ve engelleme, güvenlik duvarları.

  IT 528 Haberleşmede Yeniden Düzenleme ve Politika Oluşturma (Telecommunication Deregulation and Policy Making)
  Haberleşme politikalarını oluşturan güncel konuların etkilerinin analizi. Yerel telefon hizmet ağındaki paydaşların ana grupları. Çeşitli politikaların ve teknolojik gelişmelerin paydaşlar üzerine etkilerinin analizi. Haberleşmecilerin gerçek dünyada karşılacağı çeşitli durumların ayrıntılı tartışılması ve karşılaştırılması; yerel, ülke-içi ve ülkelerarası hizmetler içerisinde talep kayması; yeni teknoloji girişi, teknolojik değişme, teknolojik eskime ve değer kaybının etkileşimi; rekabet ve yeniden düzenleme; düzenleme politikalarının oluşturulması ve yönetilmesi.

  IT 532 Elektronik Ticaret (Electronic Commerce)
  Elektronik ticarete giriş. Elektronik ticaret teknolojileri: istemci ve hizmet sunucu tarafı Web programlama. Veritabanı teknolojileri. İnternet güvenliği. Ödeme sistemleri. Elektronik- hizmetler. Web reklamcılığı ve Web yayıncılığı. Elektronik ticaret hizmeti kurma.

  IT 535 İleri Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği (Advanced Data Warehousing and Data Mining)

  Veri madenciliğinde ileri konular: model doğruluğunun değerlendirilmesi, çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarından madencilik, ardışıl örüntü madenciliği. Veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, Web madenciliği. Veri küplerinin hesaplanması, Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.

  IT 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
  Bir bilişim teknolojileri konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı incelenmesi.

  IT 581-589 Enformasyon Teknolojisinde Özel Konular (Special Topics in Information Technologies)
  Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

  IT 590 Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis) Kredisiz
  Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tezi’nin hazırlanması

Bilgi teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |