Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  BİL625     Bilgisayar Ağları ve Açık Sistemler     (3 0 3)
  BİL641     Koşut Bilgisayarlar İçin Yazılım Geliştirme     (3 0 3)
  BİL652     Gelecek Kuşak Veri Tabanı Yönetim Sistemleri     (3 0 3)
  BİL653     Veri Tabanı Yönetim Sistemleri     (3 0 3)
  BİL681     Bilgi Erişim Sistemleri     (3 0 3)
  BİL684     Nöron Ağları     (3 0 3)
  BİL694     Çizge Kuramı     (3 0 3)
  BİL710     Koşut ve Dağıtık Benzetim Sistemleri     (3 0 3)
  BİL720     Adanmış Sistem Tasarımı     (3 0 3)
  BİL730     Örüntü Tanıma Yöntemleri     (3 0 3)
  BİL735     Konuşma Tanıma     (3 0 3)
  BİL751     İleri UML kullanımı     (3 0 3)
  BİL640     Gerçek Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirme     (3 0 3)
  BİL744     Derleyici Gerçekleştirimi     (3 0 3)
  BİL741     İleri Algoritma Çözümleme I     (3 0 3)
  BİL742     İleri Algoritma Çözümleme II
   

  DERS İÇERİKLERİ

  Bilgisayar ağlarına giriş, İşletim sistemleri iletişim alt kesimi ve Protokollar, Yerel ağlar ve çerçeve yapısı, Veri bağlantı katmanı, oturumsuz, oturum tabanlı iletişim, güvenli, güvensiz iletişim, algoritmalar, ARP, RARP düzenekleri, IP adresleri, Yönlendirme ve IP, Paket yapısı, Yönlendirme çizelgeleri, ICMP, UDP ve datagram yapısı, TCP, Uygulamalar ve Socket düzeneği, Socket Programlama, RPC düzeneği, Geniş alan ağı tasarımı, Dağıtılmış işleme giriş.

  Gerçek Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirme ( 3-0-3 )
  Veri, tür ve altprogramların paketlenmesini sağlayan modüler yapı, koşut çalışan süreçleri gerçekleştirmeyi sağlayan gerçek zamanlı programlama olanakları, aykırı durumların ele alınışı, dizgeye bağımlı özellikler ile verilerin tutuluş biçimleri üzerinde tam denetim sağlayıcı dizge programlama olanakları içeren algoritmik bir dil ile modüler ve koşut süreçli yazılımların geliştirilmesindeki konular ve dayanılan yapıların rolleri. Nesneye dayalı algoritmik dillerin nesneye yönelik bir dil olmamalarına karşılık, özellikle modüler yapıları gibi, nesneye yönelik programlamaya yatkın yönlerinin incelenmesi.

  Koşut Bilgisayarlar İçin Yazılım Geliştirme( 3-0-3 )
  Koşut bilgisayar mimarilerine giriş. Koşut bilgisayarlarda veri iletişimi. Program geliştirme süreci. Koşut işlem gerektiren yaygın sorunlar ve çözüm türleri. Koşut programlama hata bulma yöntemleri. Koşut programlarda etkinlik izleme, görüntüleme ve çözümleme yöntem ve araçları.

  Gelecek Kuşak Veri Tabanı Yönetim Sistemleri( 3-0-3 )
  Yeni veri türleri. Genişletilmiş veri tabanı işlevleri: veri yönetimi, nesne yönetimi ve bilgi (knowledge) yönetimi. Sorgu dilleri. Kural (rules) tanımlama ve kural yönetimi. Veri tabanlarında zaman boyutu. Sürüm (version) kavramı. Çoklu-ortam veri tabanları. Veri tabanı yönetim sistemi gerçekleştirim teknikleri ile ilgili ileri konular.

  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri( 3-0-3 )
  Nesne–ilişkisel ve nesneye yönelik veri modelleri. Sorgu işleme, sorgu eniyileme. Hareket işleme. Birliktelik denetimi. Kurtarma sistemi. Veri tabanı sistemi mimarileri. Dağıtımlı veri tabanları. Paralel veri tabanları. Uygulama geliştirme ve yönetme. İleri düzey veri türleri. Hareket işlemede ileri konular. Veri madenciliği. Veri ambarları.

  Bilgi Erişim Sistemleri( 3-0-3 )
  Bilgi erişim sistemlerine giriş, modelleme, bilgi erişim sistemlerinin gelişimi, sorgulama dilleri, sorgulama işlemleri, Metin işlemleri, dizinleme ve arama, Çoklu ortam bilgi erişimi, kitaplıklar ve kaynakça sistemleri, sayısal kitaplıklar.
  Nöron Ağları( 3-0-3 )
  Nöron Ağlarının temel bileşenleri, topolojileri, öğrenme algoritmaları, sınıflandırılmaları. Tek katmanlı perceptron sınıflandırıcılar, Çok katmanlı ileri bilgi akışlı ağlar, Tek katmanlı geribildirimli ağlar, Associative bellekler, Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme teknikleri. Nöron ağ uygulamaları.

  Çizge Kuramı( 3-0-3 )
  Çizge tanımı, "yürüyüş","yol","döngü" vb. Kavramlar. Çeşitli çizge türleri: yönlü çizge, ikiye ayrılır çizge, tam ikiye ayrılır çizge, k. dereceden düzenli çizge, bitişik çizge, döngülü çizge, döngüsüz çizge, eşbiçimli cage. Çizge gösterimleri, Eşbiçimlilik, Alt çizgeler, Bir çizgenin tümleyeni, Eular çizgesi, Hamilton çizgesi, Erişilebilirlilik. Çizge uygulamaları: Minimum yayılımlı ağaç, Maksimum akış sorunu, En kısa yol sorunu, Düğüm boyama sorunu. Çizgeye dayalı çeşitli teoremler.
  Koşut ve Dağıtık Benzetim Sistemleri( 3-0-3 )
  Benzetim sistemlerine giriş. Kesikli-olay benzetiminde kullanılan temel kavramlar.Koşut ve dağıtık kesikli-olay benzetim sistemlerinde sıkı ve gevşek zaman uyumlama teknikleri. Dağıtık sanal ortamlarda bilgisayar ağı, veri paylaşımı, zaman yönetimi ve olay sıralama.

  Adanmış Sistem Tasarımı( 3-0-3 )
  Temel Bileşenler: Mikroişleyiciler, Bellek birimleri, Giriş/Çıkış Arabirimleri, Yardımcı İşleyiciler, Giriş/Çıkış Sürücüleri olarak Algılayıcılar, Elektromekanik Güdüm Araçları, Mikrodenetleyiciler; Temel bileşenlere dayalı adanmış sistem tasarımı.
  Örüntü Tanıma Yöntemleri( 3-0-3 )
  Genel tanımlar, matematiksel temeller, Bayes Decision Theory, Maximum Likelihood, Nearest Neighbor Classification, Linear Discrimination Functions, Multilayer Neural Networks, Unsupervised Learning and Clustering.

  Konuşma Tanıma( 3-0-3 )
  Genel tanımlar, konuşma tanıma sistemi mimarisi, dilin yapısı, istatistik ve olasılık, örüntü tanıma, sayısal sinyal işleme, özellik vektörleri, konuşma kodlama, Hidden Markov Modelleri (HMM), akoustik modeller, dil modelleri, konuşma tanımada uygulanan arama yöntemleri, geniş dağarcıklı konuşma tanıma sistemleri.

  İleri Algoritma Çözümleme I( 3-0-3 )
  Temel matematiksel ve istatistiksel kavramlar. Özyineli ilişkiler: homojen ve homojen olmayan özyineli ilişkiler. Özyineli ilişkilerin çözümü: yerine koyma yöntemi, iterasyon yöntemi, master yöntem, master yöntemin ispatı. Algoritma tasarımında genel teknikler (böl ve yönet, geri izleme, dinamik programlama). Bazı sıralama, çizge, bilişimsel gemetri algoritmalarının analizleri: “aşağıdan yukarı yığın sıralama”, “en kısa yol(Dijkstra algoritması)”, ”yayılım ağacı(Kruskal ve Prim algoritmaları)”, “güçlü bileşenler(tarjan’ın algoritması)”, “En yakın nokta çifti, “dış bükey çerçeve”. Euclid algoritmasının analizi, Birleşim-Bulma işlemlerinin analizi. NP nedir?, özgün NP problemler.

  İleri Algoritma Çözümleme II( 3-0-3 )
  Taksitlandirilmiş analiz. İleri veri yapıları: B ağaçları, yayvan ağaçlar, binom yığınları, fibonecci yığınları . Dizgi eşleme: Knuth-Morris-Pratt, rabin-Karp ve Boyer-Moore algoritmaları. Strassen’in matrix çarpım algoritması, İkili aramanın ayrıntılı analizi, optimum yığın sıralama, en uzun artan alt dizi, olasılıksal ve yaklaşım algoritmaları. Maksimum akış problemi. NP’de tamamlanmaya giriş.

  Derleyici Gerçekleştirimi( 3-0-3 )
  Derleyici tanımı. Derleme aşamaları. Derleyici Oluşturma Araçları. Sözcük Çözümleyici; düzgün ifadeler ve sözdizim birimlerinin belirtimi, sözdizim birimlerinin tanınması, sonlu durumlu özdevşnirler, sözcük çözümleyici üreteçleri. Sözdizimsel Çözümleme; bağlamdan bağımsız dilbilgileri, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ayrıştırma, işleç öncelikli ayrıştırma, LR ayrıştırıcılar, ayrıştırıcı üreteçleri. Sözdiziminin Yönlendirdiği Dönüştürüm; S-öznitelik ve L-öznitelik tanımları, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya çeviriciler. Tür denetimi. Çalışma Zamanı Ortamları, Ara Kod Üretimi, Kod Üretimi. Kod İyileştirme.

  İleri UML kullanımı( 3-0-3 )
  Tasarım prensipleri, örüntüler/şablonlar, UML ile çeşitli mühendislik sistemlerini modelleme.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |