Ekonometri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonometri Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   EKONOMETRİ ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı:
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Ahmet GÖKÇEN
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Ahmet GÖKÇEN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       ENDÜSTRİLER ARASI İLİŞKİLER ANALİZİ I-II
  Ders İçeriği:
   
  Endüstrilerarası ilişkiler analizi, endüstriler arası analiz tabloları ve girdi-çıktı tabloları yardımıyla geliştirilmiş girdi-çıktı modelleri, doğrusal programlama ve endüstriler arası diğer kompleks analiz yöntemleri kullanılarak kantitatif açıdan ele alınmaktadır. Ayrıca statik ve dinamik girdi-çıktı analizleri üzerinde durulmaktadır. Bu konularda yapılan uygulamalarla birlikte dersin çerçevesi çizilmektedir.
   
  2.       FİRMA KARARLARINDA YÖNEYLEM ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ -I
  Ders İçeriği:

  Doğrusal Programlara,   Üretim   Uygulamaları / Doğrusal Olmayan Programa Çeşitli Uygulamalar / Dinamik Programlama / Yenileme Üzerine Uygulamalar / Envanter Teorisi ve Kararlara Ait Problemlerin Çözümü
   
  3.       FİRMA KARARLARINDA YÖNEYLEM ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ -II
  Ders İçeriği:

  Markov Zincirleri ve Uygulamalar / Bekleme Hattı Stokastik Süreçli Uygulamalar / Oyun Kuramı ve Buna Ait Uygulamalar / Tam Sayılı Programlama ve Uygulamaya Ait Problemler
   
  4.       İSTATİSTİK YÖNTEMLERE GEOMETRİK YAKALŞIMLAR -I
  Ders İçeriği:

  İstatistiğe geometrik yaklaşımların kısa bir tarihi,   analitik geometri ve koordinatsız geometrinin temel kavramları, regresyon modellerinin geometrisi ve FWL teoremi, Basit, kısmi ve çoklu korelasyonlar ve geometrileri, Varyans analizi modellerinin geometrisi.
   
  5.       İSTATİSTİK YÖNTEMLERE GEOMETRİK YAKALŞIMLAR �II
  Ders İçeriği:
             
  Temel çok değişkenli istatistiksel yöntemlere geometrik bakış, Computational geometrinin temel kavramları ve istatistiksel uygulamaları, İstatistiğe diferansiyel geometrik yaklaşımlar.
   
  6.       İLERİ EKONOMETRİK MODELLER-I
  Ders İçeriği:

  Otoregresif modeller (AR)/ Hareketli Ortalamalar Süreci (MA)/ Otoregresif Hareketli Ortalamalar Süreci (ARMA)/ Box - Jenkins Yaklaşımı/ Dağıtılmış Gecikmeli Modeller (DL)/ Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeli Modeller (ADL)
   
  7.       İLERİ EKONOMETRİK MODELLER-II
  Ders İçeriği:

  Vektör Otoregresif modeller (VAR)/ Birim Kök Testleri ( Dickey Fuller-Genelleştirilmiş Dickey Fuller- Philips Peron)/ Johenson Koentegrasyon Testi/ Granger Nedensellik Testi/ Hata Düzeltme Modeli
   
  8.       ÇOK DEĞİKENLİ İSTATİSTİK MODELLER-I
  Ders İçeriği:

  Bu ders karşılıklı iç bağlantıların analizlerini kapsar. (principal components analysis , factor analysis , multidimensioanal scaling , and cluster analysis );
  Bu derste   iki amaç güdülmektedir. Bunlar;
  1.) Öğrencileri kendi araştırmaları içinde bu teknikleri kullanarak daha kabiliyetli olmalarını sağlamak,
  2.) Teorik konuları yeterince anladıktan sonra başka araştırıcıların yaptığı analizleri iyi şekilde yorumlamak ve kritik etmektir.
    Bu ders,birbirini tamamlayan iki süreçte işlenir. Bunlar;
  1)       Öğrencilere   her hafta ele alınan, en az bir, çok değişkenli istatistik metodunun teorik olarak anlatılması
  2.)   Ele alınan analizde kullanılacak verilerin bilgisayar ortamında bulunan Excel, Minitab , Matlab , SPSS gibi istatistik programlardan birisine veya birkaçına girilmesi ve programların çalıştırılması şeklinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.
   
  9.       ÇOK DEĞİKENLİ İSTATİSTİK MODELLER-II
  Ders İçeriği:

  Bu ders bağımlılık analizlerini kapsar.( canonical correlation , analysis of variance , discriminant analysis , and logit choice models ,);
  Bu derste   iki amaç güdülmektedir. Bunlar;
  1.) Öğrencileri kendi araştırmaları içinde bu teknikleri kullanarak daha kabiliyetli olmalarını sağlamak,
  2.) Teorik konuları yeterince anladıktan sonra başka araştırıcıların yaptığı analizleri iyi şekilde yorumlamak ve kritik etmektir.
  Bu ders,birbirini tamamlayan iki süreçte işlenir. Bunlar;
  1.) Öğrencilere   her hafta ele alınan, en az bir, çok değişkenli istatistik metodunun teorik olarak anlatılması
  2.)   Ele alınan analizde kullanılacak verilerin bilgisayar ortamında bulunan Excel, Minitab , Matlab , SPSS gibi istatistik programlardan birisine veya birkaçına girilmesi ve programların çalıştırılması şeklinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.
   
  10.   İKTİSADİ ANALİZ   I-II
  Ders İçeriği:

  İktisadi Analizde; Konu, Yöntem ve Teknikler/ Tüketim Kuramı/ Üretim Kuramı/ Maliyet Kuramı/ Piyasa Şekilleri ve Firma Dengesi/ Genel Denge Kuramı/ Refah İktisadı Kuramı/ Milli Gelir Analizi/ Para Piyasası/ Konjonktür Kuramı/ İktisadi Büyüme Kuramı/ Makro İktisadi Politikalar Analizi  

  11.  
  EKONOMETRİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I-II
  Ders İçeriği:

  İleri düzeyli ekonometri   ve istatistik analizi tekniklerinin konularında tartışmalar ve yayın hazırlama.

  Literatür: JASA, Econometrica , Applied econometrics , Journal of Theoric Econometrics , Journal of Business Finance and Statistics , Oxford Bulletin of Statistics B, vs.
   
  12.   SEMİNER

Ekonomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |