Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitimde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  Eğitimde Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek lisans programının amacı, bütün alanlardaki öğretmenlerin ve diğer uzmanlık alanlarının, bir öğretim yöntemi olarak eğitimde drama uygulamalarını yapabilmelerini sağlamak, bu alanda araştırma yapabilecek ve projeler gerçekleştirecek uzmanlar yetiştirmeye katkıda bulunmaktır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    
  EYD501     Eğitimde Yaratıcı Drama I    
  EYD503     Dramaturji
  EYD504     Yaratıcı Dans ve Müzik    
  EYD505     Oyunculuk ve Sahne Bilgisi
  EYD507     Oyun ve Drama İlişkisi    
  EYD509     Dramada Doğaçlama Teknikleri    
  Seçmeli Dersler
  ETK500     Bilim Etiği
  EYD512     Çocuk Tiyatrosu    
  EYD513     Maske ve Kukla    
   
  2. Yarıyıl
  EYD502     Eğitimde Yaratıcı Drama II
  EYD504     Yaratıcı Dans ve Müzik
  EYD505     Oyunculuk ve Sahne Bilgisi    
  EYD506     Sanat Akımları ve Kuramları    
  EYD508     Yaratıcı Dramada Yöntem ve Yaklaşımlar
  EYD510     Dramada Program Geliştirme
  EYD511     Dönem Projesi

  Seçmeli Dersler
  EYD514     Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
  EYD515     Tiyatro Tarihi    
   
  3. Yarıyıl
  EYD511     Dönem Projesi    

  Seçmeli Dersler
  EYD516     Okulöncesi Eğitimde Drama    
  OAÖ502     Gelişim ve Öğrenme    
   

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |