Eğitim Programları ve Öğretim Programı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Programları ve Öğretim Programı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  AMAÇ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, açmış olduğu yüksek lisans ve doktora programlarıyla, öğrencilerin eğitim konularıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi ve çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ayrıca, açtığı tezsiz yüksek lisans programlarıyla, okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin daha bilgili ve yaratıcı uygulayıcılar olmalarına katkı sağlamayı istemektedir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, öğretim üyelerince çalışma alanlarının kapsamına giren çeşitli araştırmalar desenlenip yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, çalışma alanlarına göre aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır: Eğitim Programları ve Öğretim Alanında: · Karşılaştırmalı eğitim sistemleri · Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması · Hizmetöncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi · Öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri · Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi/mesleki gelişimi · Etkili öğrenme, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri · Üniversitede öğretme ve öğrenme · Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması Psikolojik Hizmetler Alanında: · Okul psikolojisi · Okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri · Grup ve ikili danışmanlık · Akademik danışmanlık · Bireylerarası ilişkiler · Stresle başa çıkma · Kaygı · Umutsuzluk · Gençlik sorunları Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında: · Okul örgütlerinde toplam kalite yönetimi · Okul örgütlerinde performans yönetim sistemleri · Okul örgütlerinde stratejik planlama · E-öğrenmenin ekonomisi · Okul örgütlerinde örgütsel iletişim · Uzaktan eğitimin yönetimi · Okul denetleyicilerinin geliştirilmesi · Okullarda insan kaynağı yönetimi uygulamaları · Öğretim liderliği

  SUNULAN OLANAKLAR
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler gerek Anadolu Üniversitesinin gerekse Eğitim Fakültesinin tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, üniversite kütüphanesinde eğitim bilimleri alanında Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Üniversitenin tüm Internet kafeleri her zaman öğrencilerin kullanımına açıktır. Bunlara ek olarak, öğrenciler Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarlarından da her zaman yararlanabilirler. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sosyal etkinlik gereksinmelerini karşılamada da oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Üniversite, Yunusemre Yerleşkesinde tiyatro, sinema, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları gibi sosyal yapıları bulundurmaktadır. Bu sosyal yapılardan hem öğrenciler hem öğretim elemanları yararlanabilmektedirler. Bunlara ek olarak, öğrenciler üniversitede birçok alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de katılma olanağına sahiptirler.


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  EPÖ501     Eğitimde Program Geliştirme    
  EPÖ502     Öğretme ve Öğrenmenin Kuramsal Temelleri
  EPÖ599     Seminer
  EPÖ791     Tez

  Seçmeli Dersler
  EPÖ538     Öğretimin İyileştirilmesi    
  EPÖ539     Etkili Öğrenme Teknikleri    
  ETK500     Bilim Etiği    
  İST501     Eğitimde İstatistiksel Yöntemler    
   
  2. Yarıyıl
  EPÖ503     Hizmet İçi Eğitim Programlarının Geliştirilmesi    
  EPÖ599     Seminer    
  EPÖ790     Tez
     
  Seçmeli Dersler
  EPÖ507     Türk Eğitiminde Yenilikler
  EPÖ508     Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme Sistemleri    
   
  3. Yarıyıl

  EPÖ790     Tez    
  Seçmeli Dersler
  EPÖ505     Öğretimin Desenlenmesi    
  EPÖ506     Eğitim Gereksinmelerinin Saptanması    
  EPÖ509     Çağdaş Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı    
  EPÖ510     Yetişkinlerin Öğretimi    
   

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |