Eğitim Programları ve Öğretim Programı Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Programları ve Öğretim Programı Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM PROGRAMI EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

  AMAÇ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, açmış olduğu yüksek lisans ve doktora programlarıyla, öğrencilerin eğitim konularıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi ve çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ayrıca, açtığı tezsiz yüksek lisans programlarıyla, okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin daha bilgili ve yaratıcı uygulayıcılar olmalarına katkı sağlamayı istemektedir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, öğretim üyelerince çalışma alanlarının kapsamına giren çeşitli araştırmalar desenlenip yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, çalışma alanlarına göre aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır: Eğitim Programları ve Öğretim Alanında: · Karşılaştırmalı eğitim sistemleri · Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması · Hizmetöncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi · Öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri · Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi/mesleki gelişimi · Etkili öğrenme, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri · Üniversitede öğretme ve öğrenme · Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması Psikolojik Hizmetler Alanında: · Okul psikolojisi · Okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri · Grup ve ikili danışmanlık · Akademik danışmanlık · Bireylerarası ilişkiler · Stresle başa çıkma · Kaygı · Umutsuzluk · Gençlik sorunları Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında: · Okul örgütlerinde toplam kalite yönetimi · Okul örgütlerinde performans yönetim sistemleri · Okul örgütlerinde stratejik planlama · E-öğrenmenin ekonomisi · Okul örgütlerinde örgütsel iletişim · Uzaktan eğitimin yönetimi · Okul denetleyicilerinin geliştirilmesi · Okullarda insan kaynağı yönetimi uygulamaları · Öğretim liderliği

  SUNULAN OLANAKLAR
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler gerek Anadolu Üniversitesinin gerekse Eğitim Fakültesinin tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, üniversite kütüphanesinde eğitim bilimleri alanında Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Üniversitenin tüm Internet kafeleri her zaman öğrencilerin kullanımına açıktır. Bunlara ek olarak, öğrenciler Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarlarından da her zaman yararlanabilirler. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sosyal etkinlik gereksinmelerini karşılamada da oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Üniversite, Yunusemre Yerleşkesinde tiyatro, sinema, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları gibi sosyal yapıları bulundurmaktadır. Bu sosyal yapılardan hem öğrenciler hem öğretim elemanları yararlanabilmektedirler. Bunlara ek olarak, öğrenciler üniversitede birçok alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de katılma olanağına sahiptirler.


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  EPÖ608     Program Değerlendirme Yaklaşımları
  EPÖ609     Öğretme Modelleri    
  EPÖ610     Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları    
  EPÖ612     Eğitim Programları ve Öğretim Semineri    
  EPÖ613     Program Geliştirme Modelleri    
  EPÖ890     Tez
  EPÖ891     Tez    
  Seçmeli Dersler
  EPÖ601     Okulöncesi Eğitim Programı    
  EPÖ615     Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sorunu    
  ETK500     Bilim Etiği    
   
  2. Yarıyıl 
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  EPÖ608     Program Değerlendirme Yaklaşımları
  EPÖ610     Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları    
  EPÖ611     Program Geliştirmede Araştırma
  EPÖ612     Eğitim Programları ve Öğretim Semineri    
  EPÖ890     Tez
  EPÖ891     Tez    
  Seçmeli Dersler
  EPÖ614     Öğretme ve Öğrenme Stratejileri    
  EPÖ615     Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sorunu    
   
  3. Yarıyıl
  EPÖ890     Tez    
  Seçmeli Dersler
  BTÖ611     Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama    
  EPÖ602     İlköğretim Programı    
  EPÖ603     Ortaöğretim Programları
  EPÖ604     Yükseköğretim Programları    
  EPÖ605     Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi
   
  4. Yarıyıl
  EPÖ890     Tez    
  Seçmeli Dersler
  EPÖ613     Program Geliştirme Modelleri    
  EPÖ616     Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Yaklaşımlar
  TKY501     Eğitimde Toplam Kaliteler Yönetimi    

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |