Dekor ve Kostüm Tasarımı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Dekor ve Kostüm Tasarımı Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  DEKOR ve KOSTÜM TASARIMI SANATTA YETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  DEKOR TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Sahne Tasarımcısı olarak her türlü mimari ve mekan önerileriyle birlikte,
  özgün sahne konseptleri yaratıcılığına açık yenilikçi projeler yaratmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOLDBERG, Roselee, Performance, Live art since the 60's, Foreward by Laurie
  Anderson.
  - SHYER, Laurance, Robert Wilson and his collaborators, Theatre Communications
  Group, New York, 1989.
  - GROTOWSKY, Jerzy, Yoksul Tiyatroya Doğru, Hazırlayan: Eugenio Barba, Önsöz:
  Peter Brook, Çeviren: Hatica Yetişkin, Tavanarası, İstanbul, 2002.
  - RABKIN, Gerald, Richard Foreman, The Johns Hopkins University Press,
  Baltimore,London, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Naz ERAYDA

  DEKOR TASARIMI (OPERA-BALE)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Yenilikçi ve yaratıcılığa açık, opera-bale için dekor tasarımlarının
  yapılmasını amaçlamaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ali Cem Köroğlu

  KOSTÜM TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Sahne Tasarımcısı olarak her türlü kostüm önerileriyle birlikte özgün sahne
  kostümleri yaratıcılığına açık yenilikçi projeler yaratmak
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MARTIN, Richard, Fashion and Surrealism, Thames and Hudson, London, 1987.
  - RUDNITSKY, Konstantin, Russian and Soviet Theatre, Thames and Hudson,
  London, 1988.
  - BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, Playing with Fire, Harry N. Abrams,
  INC. Publishers, New York, 1995.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Bengi BUGAY

  KOSTÜM TASARIMI (OPERA BALE)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Yenilikçi ve yaratıcılığa açık opera ve bale sahneleri için kostüm
  tasarımlarının hazırlanması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAHANE, Martine, Opera coté Costume, Edition Plume, Paris, 1995.
  -AVRIL, Hart, NORTH, Susan, Historical Fashion in Detail, V-A Publication,
  London, 1988.
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  - HİLL, Margot Hamilton, BUCKNELL, Peter A., The Evolution of Fashion, Butler and
  Tanner Ltd., New York, 1987.
  -ARNOLD, Janet, Patterns of Fashion 1-2, Macmillan Publishers Limited,
  London, 1995.
  Dersi Veren: Prof. Refika TARCAN

  KUKLA TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kukla Tasarımcısı olarak her türlü kukla önerileriyle birlikte açık yenilikçi
  projeler yaratmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  -- ANDERSEN,Benny E.,Let’s Start A Puppet Theatre,Van Nostrand Reinhold
  Company Ltd,New York,1973
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren: Prof. Bengi BUGAY

  SAHNEDE MEKAN ALGILAMASI
  3 Saat/Hafta, T 1,U 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İki sömestr olarak yapılacak olan dersin içeriği; sahne tasarımında sahne
  mekanının fiziksel kullanımının,seyircinin görsel algılama kriterleri açısından incelenmesi
  ve algılama kriterlerine göre, görsel sahne mekanının irdelenmesi anlatılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - CANBULAT, T., Sahte Perspektif, MSÜ Sahne Dekor Bölüm Yayını, İstanbul, 2002.
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992.
  - DEMBER, W.N., Psychology of Perception, Holt-Rinehart-Winston Publication, New
  York, 1979.
  - GOMBRİCH, E.H., Art, Perception and Reality, The Jhons Hopkins University Press,
  Baltimore, 1984.
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Tahsin CANBULAT

  ÇAĞDAŞ DRAMADA MASKE

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Çağdaş Avrupa Sanatı‘nda ve Tiyatrosu‘nda Maske. Plastik sanatlarda
  Maske olgusu ve ritüel - tiyatro maskeleriyle ilişkisi, maske tiplerinin estetik açıdan
  sınıflandırılması ile Avrupa'da günümüzde oynanan maskeli gösteriler -
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GAUVREAV, Alain, 50 Mosques et Theatres Masque’s, CNDP, Paris, 1981.
  - HEROLD, Erich, The World of Masks, Hamlyn, Prague “Le Masque du Rite av The
  Atre”, Editions CNRS, Paris, 1985.
  - “Planete des Masques”, Musee du Carnaval et du Masque de Binche, 1995.
  - ÜSTÜNDAĞ, Perran, Asya Tiyatrosunda Maske, Art Decor Dergisi, İstanbul,
  Mayıs 1997.
  Dersi Veren: Dr.Perran ÜSTÜNDAĞ

  SAHNE TASARIMINDA GELENEKSEL MİMARİ
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Öğrenciye sahne tasarımlarında yardımcı olmak üzere, Türkiye coğrafyası
  içinde yer alan uygarlıklara ve özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini içeren tarihi
  yapılar ile eski geleneksel dokusunu kaybetmemiş kentler, bu kentler içinde yer alan
  sokaklar ve evlerin incelenmesi. İç ve dış mekan özellikleri ve mimari ayrıntılarının
  görsel malzeme ile öğrenciye aktarılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  -MSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ,Tasarım+Kuram,MSÜ Matbaası,Süreli
  Yayınlar,2003.
  Dersi Veren: Prof. Haluk SEZGİN

  GÖRSEL İLETİŞİMDE TEMEL ELEMANLARIN KULLANIMI

  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Teori ve uygulama temelinde gerçekleştirilecek olan dersin konusu; ifade
  biçimlerinin üslupsal form olarak sınıflandırılması ve sanat strüktüründe elemanların
  kullanımım ve özellikleri
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - ALBERTI,LEON BATISTA,On Painting(John R.Spencer),1996
  - ARISTOTLE’S,Poetics,(Leon Golden), 1968
  - ATKINS,Robert,Art Speak,1990
  - ECO,Umberto,Art and Beauty in the Middle Ages,1989
  Dersi Veren: Prof. Mahmut BOZKURT

  DEKOR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dekor teknikleri konusunda özgün araştırma yöntemleri geliştirilmesi
  sağlamak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOLDBERG, Roselee, Performance, Live art since the 60's, Foreward by Laurie
  Anderson.
  - SHYER, Laurance, Robert Wilson and his collaborators, Theatre Communications
  Group, New York, 1989.
  - GROTOWSKY, Jerzy, Yoksul Tiyatroya Doğru, Hazırlayan: Eugenio Barba, Önsöz:
  Peter Brook, Çeviren: Hatica Yetişkin, Tavanarası, İstanbul, 2002.
  - RABKIN, Gerald, Richard Foreman, The Johns Hopkins University Press,
  Baltimore+London, 1999.
  Dersin Sorumlusu : Öğr. Gör. Naz ERAYDA

  KOSTÜM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ( SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik:Kostüm teknikleri konusunda araştırma yöntemleri geliştirmek.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - RACINET, Auguste, The Complete Costume History, Taschen, 2003.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Refika TARCAN

  KUKLA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ( SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Kukla teknikleri konusunda çağdaş ve özgün araştırma yöntemleri
  geliştirmek.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Prof. Bengi BUGAY

  DEKOR TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Sahne Tasarımcısı olarak her türlü mimari ve mekan önerileriyle birlikte
  özgün sahne konseptleri yaratıcılığına açık yenilikçi projeler yaratmak
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOLDBERG, Roselee, Performance, Live art since the 60's, Foreward by Laurie
  Anderson.
  - SHYER, Laurance, Robert Wilson and his collaborators, Theatre Communications
  Group, New York, 1989.
  - GROTOWSKY, Jerzy, Yoksul Tiyatroya Doğru, Hazırlayan: Eugenio Barba, Önsöz:
  Peter Brook, Çeviren: Hatica Yetişkin, Tavanarası, İstanbul, 2002.
  - RABKIN, Gerald, Richard Foreman, The Johns Hopkins University Press,
  Baltimore+London, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Naz ERAYDA

  DEKOR TASARIMI (OPERA-BALE)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik:Yenilikçi ve yaratıcılığa açık, opera-bale için dekor tasarımlarının
  yapılmasını amaçlamaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Ali Cem Köroğlu

  KOSTÜM TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Sahne Tasarımcısı olarak her türlü kostüm önerileriyle birlikte özgün sahne
  kostümleri yaratıcılığına açık yenilikçi projeler yaratmak
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MARTIN, Richard, Fashion and Surrealism, Thames and Hudson, London, 1987.
  - RUDNITSKY, Konstantin, Russian and Soviet Theatre, Thames and Hudson,
  London, 1988.
  - BLUMENTHAL, Eileen, TAYMOR, Julie, Playing with Fire, Harry N. Abrams,
  INC. Publishers, New York, 1995.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Bengi BUGAY

  KOSTÜM TASARIMI (OPERA BALE)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Yenilikçi ve yaratıcılığa açık opera ve bale sahneleri için kostüm
  tasarımlarının hazırlanması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - KAHANE, Martine, Opera coté Costume, Edition Plume, Paris, 1995.
  -AVRIL, Hart, NORTH, Susan, Historical Fashion in Detail, V-A Publication,
  London, 1988.
  - BATTA, Andras, Opera, Bonner Strasse, Cologne, 1999.
  - HİLL, Margot Hamilton, BUCKNELL, Peter A., The Evolution of Fashion, Butler
  and Tanner Ltd., New York, 1987.
  -ARNOLD, Janet, Patterns of Fashion 1-2, Macmillan Publishers Limited,
  London, 1995.
  Dersi Veren: Prof. Refika TARCAN

  KUKLA TASARIMI (DENEYSEL)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kukla Tasarımcısı olarak her türlü kukla önerileriyle birlikte özgün kukla ait
  açık yenilikçi projeler yaratmak.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - ANDERSEN,Benny E.,Let’s Start A Puppet Theatre,Van Nostrand Reinhold
  Company Ltd,New York,1973
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Prof. Bengi BUGAY

  SAHNEDE BİÇİM VE ERGONOMETRİ
  3 Saat/Hafta, T 1,U2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İki sömestre olarak yapılacak olan dersin içeriği; Sahnenin , biçim
  açısından olduğu kadar , bu sahneyi kullanacak oyuncular açısından ergonomik
  koşullara da uygunluğu önemlidir. Bu derste, insan ergonomisiyle ilgili bilgiler verilip ,
  sahnede kullanılacak her türlü dekor tasarımının biçim ve ölçülerinin bu koşullara
  uygunluğu irdelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - NEUFERT, Peter, Yapı Tasarımı, Beta, 35. Basım, Almanya, 1998.
  - GOMBRİCH, E.H., Art, Perception and Reality, The Jhons Hopkins University
  Press, Baltimore, 1984.


  ÇAĞDAŞ DRAMADA MASKE
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Çağdaş Avrupa Sanatında ve Tiyatrosunda Maske. Plastik sanatlarda
  Maske olgusu ve ritüel - tiyatro maskeleriyle ilişkisi, maske tiplerinin estetik açıdan
  sınıflandırılması ile Avrupa'da günümüzde oynanan maskeli gösteriler -
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GAUVREAV, Alain, 50 Mosques et Theatres Masque’s, CNDP, Paris, 1981.
  - HEROLD, Erich, The World of Masks, Hamlyn, Prague “Le Masque du Rite av The
  Atre”, Editions CNRS, Paris, 1985.
  - “Planete des Masques”, Musee dv Carnaval et du Masque de Binche, 1995.
  - ÜSTÜNDAĞ, Perran, Asya Tiyatrosunda Maske, Art Decor Dergisi, İstanbul,
  Mayıs 1997.
  Dersi Veren: Dr.Perran ÜSTÜNDAĞ

  DEKOR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SEMİNER)

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 2 saat dekor teknikleri konusunda araştırma yöntemleri
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOLDBERG, Roselee, Performance, Live art since the 60's, Foreward by Laurie
  Anderson.
  - SHYER, Laurance, Robert Wilson and his collaborators, Theatre Communications
  Group, New York, 1989.
  - GROTOWSKY, Jerzy, Yoksul Tiyatroya Doğru, Hazırlayan: Eugenio Barba, Önsöz:
  Peter Brook, Çeviren: Hatica Yetişkin, Tavanarası, İstanbul, 2002.
  - RABKIN, Gerald, Richard Foreman, The Johns Hopkins University Press,
  Baltimore+London, 1999.
  Dersin Sorumlusu : Öğr. Gör. Naz ERAYDA

  KOSTÜM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ( SEMİNER)

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 2 saat kostüm teknikleri konusunda araştırma yöntemleri
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - RACINET, Auguste, The Complete Costume History, Taschen, 2003.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Refika TARCAN

  KUKLA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ( SEMİNER)

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : 2 saat kukla teknikleri konusunda araştırma yöntemleri
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - FETTIG Hansjurgen,Hand und Stabpuppen,Frech-Verlag,Stuttgard,1970
  Dersi Veren : Prof. Bengi BUGAY

Sahne sanatları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |