Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı

  Ders Programı

  Güz Dönemi

  501    Bitki Korumada Bilgi Kaynaklarından Yararlanma    
  503    Zararlıların Populasyon Ekolojisi    
  505    Zararlılarla Biyolojik Savaş
  507    Bitkilerde Zararlılara Dayanıklılık    
  509    Entomoloji Tarihi    
  513    Uygulamalı Bitki Virolojisi    
  519    Böceklerle Bitkiler Arasındaki Besin İlişkileri    
  521    Hasat Sonrası Hastalık Yönetimi    
  523    Çevre Kirliliği-Böcek İlişkileri    
  525    Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Araştırma Süreci    
  527    İnsektisitler    
  531    Entomolojide Deneme Tekniği    
  533    Tarımsal Nematoloji    
  535    Böcek Taksonomisi    
  537    Tarımsal Akaroloji
  539    Zararlılarla Biyolojik Savaşın Temel İlkeleri    
  541    Temel Mikoloji    
  543    Tarımsal Karantina ve Sertifikasyon
  545    Akarisitler    
  547    Kentsel Entomoloji    
  549    Böcek Morfolojisi    
  551    Çim Bitkileri Hastalıkları ve Savaşımı    
  553    Temel Fitobakteriyoloji
  557    Bitki Hastalıklarına Karşı Alternatif Savaş Yöntemleri
  559    Bitki Aktivatörleri ve Hastalık Yönetimi    
  561    Fungisitler    
  597    Uzmanlık Alan Dersi    


  Bahar Dönemi

  502    Bitki Korumada İlaçlama Tekniği    
  504    Entomolojide Preparasyon ve Çizim    
  506    Zoolojik Nomenklatür    
  508    Böcek Etolojisi    
  512    Böceklerin Kitle Üretimi    
  514    Zararlı Yönetimi    
  516    Herbisitler    
  518    Fungus Fizyolojisi
  520    Hastalıklarla Biyolojik Savaş
  522    Kültür Mantarı Hastalıkları ve Savaşımı
  524    Hasat Sonrası Zararlı Yönetimi    
  526    Tarla Yabancı Otları ve Kontrolü
  528    Bağ-Bahçe Yabancı Otlar ve Kontrolü
  534    Çevre Kirliliğinde Biyoindikatör Böcekler    
  536    Böcek Sistematiği    
  538    Entomolojide Biyoteknik Yöntemler
  542    Böcek Fizyolojisi    
  544    Böcek Biyoçeşitliliği    
  546    Halk Sağlığında Zararlılarla Mücadele    
  548    Bitkisel Üretimde Mikotoksinler ve Yönetimi
  550    Entomolojide Örnekleme İlke ve Yöntemleri    
  552    Mikorizal İlişkiler ve Hastalık Yönetiminde Kullanımı    
  554    Fungal Solgunluklar ve Hastalık Yönetimi    
  598    Uzmanlık Alan Dersi    

Tarım bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |