Home > Yüksek Lisans Programları > Mühendislik > Etimesgut > Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Bilgisayar Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Lisansüstü programlarımız; tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını içermektedir. Bilgisayar Mühendisliği, temel bilim dallarının teorik çalışmaları ve deneysel metotları ile mühendislik bilimlerinin tasarım boyutunu bünyesinde kapsamaktadır. Bu haliyle teorinin pratiğe aktarılmasında ve geniş kitlelerin hizmetine sunulmasında en önemli payı olan disiplinlerden birisidir.

  Lisansüstü ders programımız, bilgisayar tasarımı, bilgisayar ağları, paralel işlem, yazılım mühendisliği, veri güvenliği, kriptografi, bilgi süzgeçleme gibi konuları içermektedir. Program öğrencilerimize, temel bilimler, mühendislik ve bilgisayar bilimleri dallarında kuvvetli bir temel kazandırmayı hedeflemektedir.

  DERS PROGRAMI

  BİL530     BİLGİSAYAR AĞLARI VE VERİ İLETİŞİMİ          
  BİL533     NESNEYE YÖNELİK VERİTABANI SİSTEMLERİ      
  BİL534     İŞLETİM SİSTEMLERİ KURAMI      
  BİL536     ÇOKLUORTAM BİLGİ SİSTEMLERİ
  BİL538     COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ      
  BİL540     PROGRAMLAMA DİLLERİ KURAMI      
  BİL542     İLERİ DERLEYİCİ TASARIMI      
  BİL543     GEZGİN VE KABLOSUZ AĞ OLUŞTURMA      
  BİL544     BİYOBİLİŞİM
  BİL546     NESNEYE YÖNELİK SİSTEMLER      
  BİL547     BİLGİSAYAR GRAFİĞİ      
  BİL548     ÖRÜNTÜ TANIMA      
  BİL549     KOŞUT ALGORİTMALAR
  BİL551     YAPAY ZEKA      
  BİL552     SAYISAL ANALİZ
  BİL553     VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ KURAMI
  BİL554     İSTATİKSEL VERİ ANALİZİ      
  BİL555     FONKSİYONEL PROGRAMLAMA      
  BİL557     MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA
  BİL560     GERÇEK-ZAMANLI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER
  BİL562     BİLGİ SÜZGEÇLEME      
  BİL565     OTOMATA TEORİSİ                
  BİL566     SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME      
  BİL567     ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ    
  BİL569     İŞARET DİLLERİ                
  BİL570     DÖNEM PROJESİ                
  BİL571     YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ                
  BİL574     BİLGİ GERİ-GETİRİM KURAMI                
  BİL575     İLERİ BİLGİSAYAR MİMARİLERİ          
  BİL576     UZMAN SİSTEMLER      
  BİL579     OTOMATİK KONUŞMA TANIMA
  BİL580     YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ      
  BİL582     VERİ MADENCİLİĞİ
  BİL587     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I      
  BİL588     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II          
  BİL591     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ I
  BİL592     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ II      
  BİL593     MANTIK      
  BİL594     TOPOLOJİ                
  BİL595     BİLGİSAYAR CEBİRİ                
  BİL597     ÖZYİNELİ FONKSİYONLAR      
  BİL590     YÜKSEK LİSANS TEZİ                
  BİL621     DOĞAL DİL İŞLEME                
  BİL630     YÜKSEK HIZLI BİLGİSAYAR AĞLARI VE VERİ İLETİŞİMİ
  BİL632     DAĞITILMIŞ HESAPLAMA SİSTEMLERİ
  BİL636     İLERİ UNIX                
  BİL653     YAPAY SİNİR AĞLARI      
  BİL662     MAKİNE ÖĞRENME      
  BİL673     UNIX AĞ PROGRAMLAMA      
  BİL675     KRİPTOGRAFİ      
  TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: BİL570
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: BİL580 BİL590

  DERS İÇERİKLERİ

  BİL 530 Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi
  Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağlarının temelleri, ISO/OSI Temel Referans Modeli. Fiziki Veri Bağlayıcı, Ağ ve İletim katmanları. Yöneltme, Akış Kontrolü, Tıkanıklık Kontrolü. TCP/IP protokolleri dizisi. Üst Tabaka Protokolleri. Çağdaş Ağ Mimarileri.

  BİL 533 Nesneye Yönelik Veritabanı Sistemleri
  Nesneye yönelik modeller. Sorgu dilleri. Sürümler. Evrim. Yetkilendirme. Sorgu işleme. Depolama yönetimi ve dizinleme teknikleri. Sistemler. Ortak değişinti tanımı ve karşı değişinti. Maliyet modeli için türetilmiş parametrelerin formülasyonu.

  BİL 534 İşletim Sistemleri Kuramı
  Eşzamanlı Programlamanın Temelleri. Çoklu Görev İşletim Sistemleri. Birbirini Dışlama problemi ve kritik kısımlar. Semaphores ve Monitors. Kilitlenmeler. Dağılmış Birbirini Dışlama. Hataya Dayanıklılık. UNIX İşletim Sisteminin özellikleri ve iç yapısı.

  BİL 536 Çokluortam Bilgi Sistemleri
  Genel kavram ve terminolojiler. Çokluortam veri tipleri ve biçimleri. Çokluortam sistemler için mimariler. Çokluortam veritabanı yönetim sistemleri: Depolanma şekilleri ve yöntemleri. Geri-getirim modelleri ve ilgili veri yapıları. XML veritabanları. Zamansal veri modelleri. Çokluortam yaratım araçları ve çokluortam ürünlerinin geliştirilmesi.

  BİL 538 Coğrafi Bilgi Sistemleri
  Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) giriş. CBS mimarisi. CBS girdi ve çıktı verileri. Veri modelleri (Izgara (raster) ve vektör veri modelleri). Konumsal verinin organizasyonu. Konumsal verinin temsili. Veritabanı yönetim sistemleri. Konumsal verinin analizi (ağ analizi, yakınlık analizi, 3-B görüntüleme). Mevcut CBS yazılımları (ArcGIS, MapInfo, ArcView) kullanılarak uygulama geliştirme.

  BİL 540 Programlama Dilleri Kuramı
  Kısa tarihçe. Bağlama. Programların yürütme zamanındaki yapıları. Parametre geçirme. Tip yapıcılar, veri tipleri, soyut veri tipleri, kapsülleme, tip uyumluluğu, tip denetimi, çok şekillilik. Komut seviyesinde kontrol yapıları. Ünite seviyesinde kontrol y apıları: coroutines, olağandışı durumlar, eş zamanlı üniteler. Güncel araştırma konuları.

  BİL 542 İleri Derleyici Tasarımı
  Derleyicilere giriş, sonlu otomata ve lexical analiz. Programlama dillerinin söz dizimi kurallarına göre tanımlanması. Temel ayrıştırma teknikleri. Verimli ayrıştırıcıların yapımı. Söz dizimine bağlı çevirim. Sembol tabloları. Yürütme zamanında hafıza yön etimi. Kod üretimi ve optimizasyonu.

  BİL 543 Gezgin ve Kablosuz Ağ Oluşturma
  Kablosuz bağlantı karakteristikleri. Kablosuz ortam erişimi. Kablosuz ve gezgin ağ mimarileri. Gezgin IP. Kablosuz ağlarda taşıma protokolleri. Kablosuz LAN. Bluetooth teknolojisi ve uygulamaları. Kablosuz hücresel ağlar. Kablosuz uygulama protokolleri. Özel amaca yönelik ağlar ve yönlendirme. Gezgin ağlarda QoS. Denkler ağı ve uygulamaları.

  BİL 544 Biyobilişim
  Moleküler biyoloji: temel kavramlar. Biyolojik veri akışı. Biyolojik veri tabanları: erişim ve arama stratejileri. Biyolojik dizin hizalama algoritmaları (Dinamik programlama, ikili hizalama, çoklu hizalama). Biyobilişimde örüntü tanıma yöntemleri (Yapay sinir ağları, saklı Markov modelleri, destek vektör makineleri, gruplama algoritmaları, sezgisel yöntemler). Biyobilişimde kullanılan veri yapıları (Sonek ağaçları, karar ağaçları, çizgeler). Örnek problem ve uygulamalar (Protein ikincil yapı tahmini, protein sınıflandırma, gen tanıma).

  BİL 555 Fonksiyonel Programlama
  Lambda matematiği ve birleştiricileri. Fonksiyonel dillerin gerçekleştirimi. Modern fonksiyonel dillerinin temel özellikleri. Seçilen fonksiyonel programlama dilleri (Scheme, ML, Haskell) ile uygulamalar: türler, hesaplamalar, yapılar ve eşleme. Seri ve paralel fonksiyonel programların gerçekleştirimini etkileyen bellek yönetim konuları.

  BİL 546 Nesneye Yönelik Sistemler
  Nesneye yönelik kavramlar. Nesne yönelimli programlama dilleri. Smalltalk, C++ ve Java ile programlama.

  BİL 547 Bilgisayar Grafiği
  İki boyutlu uzayda temel kavramların tekrarı. 3 boyutlu modeller ve geometrik çevirimler. Grafik standartları (PHIGS,GKS) ve kullanıcı arabirimi standartları (X Windows). Gizli çizgi ve yüzeyler. Katı modelleme. Işıklandırma ve gölgeleme. Hareketlendirme.

  BİL 548 Örüntü Tanıma
  1, 2 ve daha yüksek boyutlu şekillerin tanınması. İstatistiksel ve dile dayalı yaklaşımlar. Uygulama alanlarının incelenmesi. Bayes Karar Verme Teorisi. Karar verme sınırları, sınıflayıcılar, ve ayırıcı fonksiyonlar. Parametrelerin tahmin edilmesi. Kümel eme. Özellik seçimi. Şekil tanımaya yapısal yaklaşımlar. Resim gramerleri ve dilleri. Suni yaklaşımlar. Sinir ağları. Konuşma tanıma.

  BİL 549 Koşut Algoritmalar
  Flynn'in sınıflandırması. Verilerin organizasyonu ve paralel bilgisayarların paralel veri depolama özellikleri. Paralel programlamaya giriş. Paralellik ve veri işleme. Paralel algoritmalar: senkronizasyon, haberleşme ve kritik bölgeler. Paralellik içeren problemler ve uygulamaları. Paralel programlama dilleri.

  BİL 551 Yapay Zeka
  Giriş, Turing testi, Yapay Zeka konusundaki araştırmaların incelenmesi, problem çözme ve tarama stratejileri. Oyun Oynama. Bilgi Gösterimi. Uzman Sistemler ve kural zincirleme. Görme. Doğal Dil İşleme. Makina Çevirimi. Otomatik Öğrenme. Sinir Ağları.

  BİL 552 Sayısal Analiz
  Doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler ile bu denklemlerin tam ve yaklaşık çözüm yöntemleri. Differansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Sayısal yöntemler için algoritma tasarımı ve algoritmaların karşılaştırılması. Sayısal çözümlerde duyarlılık.

  BİL 553 Veritabanı Yönetim Sistemleri Kuramı
  Veri tabanına giriş. Veri tabanı tasarımı işlemi. İlişkisel Veritabanı Modeli, Semantik Veritabanı Modelleri. Sorgu işleme ve optimizasyon. Değişiklikler, kurtarma, ve eşzamanlılık kontrolü. Güvenlik ve bütünlük sınırlamaları. Genişletilmiş İlişkisel, Ne sneye Dayalı, ve Uzman Veritabanı Sistemleri. Güncel araştırma konuları.

  BİL 554 İstatistiksel Veri Analizi
  Bilgisayar destekli keşif. Veri analizi ve sınıflandırması. Tanımlayıcı istatistik kullanımı ile mühendislikte deneysel model yapılandırması. Rassal örnekleme. Olasılık dağılım uydurma. Varyans analizi (ANOVA). Regresyon analizi. Sınıflandırma ve kümeleme. Öz-örgütsel haritalar. Destek vektör makineleri ve çekirdek yöntemler. Mevcut bilgisayar paketlerinin kullanımı ile uygulamalar.

  BİL 557 Matematiksel Programlama
  Karar verme ve karar süreci. Matematiksel karar modelleri. Doğrusal programlama. Tamsayılı ve dinamik programlama. En kısa yol ve yayılma problemleri ve çözümleri. Rassal modeller.

  BİL 560 Gerçek-zamanlı ve Gömülü Sistemler
  Gerçek-zamanlı ve gömülü sistemlere giriş. Temel donanım özellikleri. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri: Tasarım yöntemleri, işletim sistemi servisleri ve gerçek-zamanlı çekirdekler. Çevre birimi sürücülerinin geliştirilmesi. Gömülü yazılım geliştirme araçları ve hata ayıklama yöntemleri.

  BİL 562 Bilgi Süzgeçleme
  Bilgi Süzgeçleme sistemlerinin tasarlanması için kavramsal çerçeve. Kullanıcı modellemeleri. Bilgi süzgeçleme sınıflamaları ve performans değerlendirmeleri. Matematiksel altyapılar. Dilbilimsel gereklilikler. Derlem tabanlı çalışma. Metin sınıflama. Konu algılama ve izleme. Konu algılama ve izleme için olasılık ve bilgi erişim yaklaşımları.

  BİL 565 Otomata Teorisi
  Biçimsel Gramerler. Sınırlı otomata ve düzenli ifadeler. Aşağı itilimli otomata ve metinden bağımsız gramerler. LR Gramerleri ve saptamalı metinden bağımsız diller. Turing Makinaları. Karar verilememezlik. Bilişimsel karmaşıklık. Yönetimi Güç Problemler. Cellular Otomata.

  BİL 566 Sayısal Görüntü İşleme
  Görüntü İşleme. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemler. Örnekleme, yeniden yapılanma ve birimlendirme. Dijital görüntü gösterimi. Temel kavramlar. Görüntü çevirimleri. Görüntü geliştirme ve restore etme. Segmentlere ayırma ve tanımlama.

  BİL 567 Algoritma Tasarımı ve Analizi
  Temel kavramlar. Algoritmaların Karmaşıklığı. Aşağı ve yukarı sınır teorisi. Böl ve yut. Greedy yaklaşımı. Dinamik Programlama. Backtracking. Branch-and-Bound. NP-Complete and NP-Hard problemler. Karmaşıklık. Klasik hesaplama algoritmalarının karmaşıklığı nın hesaplanması.

  BİL 569 İşaret Dilleri
  İşaret dillerinin tarihi, metin işleme, yordamsal işaretleme, betik işaretleme, GML, SGML, belge yapısı, işaret özellikleri, belge tipi tanımlaması (DTD), ayrıştırma, HTML, genişletilmiş işaret dili (XML), XSL, XSLT ile dönüşüm, Xpath, Xlink, XML şemaları, SMIL, MathML, stil yaprakları ile sunum (CSS), belge nesne modeli (DOM), XML için basit API (SAX).

  BİL 571 Yazılım Mühendisliği
  CASE araçları. Belirli teknik, ekonomik ve kullanıcı arabirimi amaçlarına uygun yazılım üretimi. Yazılım takımı, yönetimi, sağlamlığı ve güvenirliği. Yapısal programlama. Modüler sistem tasarımı ve diğer güncel konular.

  BİL 574 Bilgi Geri-Getirim Kuramı
  Bilgiye erişimde kuramsal ve modelleme sorunları: otomatik indeksleme; arama ve çıktıların derecelendirilmesi için teknikler; erişim çıktısının değerlendirilmesi; otomatik sınıflama için klasik ve kullanıcı yönlü yaklaşımlar; ilgili geri besleme; markov modelleri; dağıtılmış erişim; belge süzme; çapraz dilli erişim; karar modellerini ve otomatik öğrenmenin rollerini, özellikle tümevarımla öğrenmenin yukarıdaki süreçlerdeki önemi.

  BİL 575 İleri Bilgisayar Mimarileri
  Bilgisayar sistemlerinin yapıları. RISC ve CISC mimarileri. Komut setleri. Mimari tasarım. İşlemci ve veri yolu organizasyonu . Performans çözümleme. Pipelining ve diğer performans artırıcı eknikler. I/O sistemleri. Paralel ve süper bilgisayarlara giriş v e bağlama ağları.

  BİL 576 Uzman Sistemler
  Uzman sistemler içerik ve teknikleri, araçlar ve kullanılan programlama dilleri, uzman sistem tasarımı, bilgi kazanımı, mevcut uzman sistemler ve uygulamaları ile güncel hayata uyarlanması.

  BİL 579 Otomatik Konuşma Tanıma
  Otomata kuramına ve konuşma tanımaya genel bakış. Otomata kuramsal temeller. Sonlu durum yazılım araçlarına giriş. Oransal ilişkiler, geçişler/dönüşler ve ağırlıklandırılmış sonlu durumlu dönüştürücüler. Ağırlıklandırılmış otomata algoritmaları. En-kısa yol algoritmaları. Ağırlıklandırılmış dönüştürücülerin birleşimi ile konuşma tanıma. Konuşma tanıma modelleri. Büyük derlem ile konuşma tanıma. Metni konuşmaya dönüştürme. Çalışma çerçevelerinin birleştirilmesi.

  BİL 580 Yüksek Lisans Semineri

  BİL 582 Veri Madenciliği
  Veri madenciliğinde model gösterimi. Değerlendirme ve arama yöntemleri. Bilgi keşfetme. Sınıflama ve öbekleme. Eğilim ve sapma analizi. Bağımlılık türetimi. Bütünleşik bilgi keşfetme sistemleri, genişletilmiş veritabanı sistemleri ve uygulamalar.

  BİL 587 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

  BİL 588 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

  BİL 590 Yüksek Lisans Tezi

  BİL 593 Mantık
  Atomik cümleler. Atomik cümleler mantığı. Niceleyiciler mantığı. Biçimsel ispatlar ve niceleyiciler. Paradokslar. Hesaplanabilirlik ve mantık. Mantık ve yapay zeka. Bulanık mantık ve bulanık küme kuramına giriş.

  BİL 594 Topoloji
  Topolojik uzayların tanımlanması. Açık ve kapalı kümeler. Metrik uzaylar. Limit ve süreklilik. Topolojik özellikler: tıkızlık, bağlılık, ayrılabilirlik. Vektör uzayları ve fonksiyonel analiz. Çarpım uzayları. Ayırma aksiyomları.

  Bil 595 Bilgisayar Cebiri
  Kümeler, bağıntı, fonksiyonlar, kordinallik ve numaralama. Matematik tanımları kullanarak sembolik hesaplamalar ve işlemler. Doğrusal cebir ve polinom aritmetiği için modüler yöntemler ve hesaplamalar. Bilgisayar cebiri, sembolik hesaplama, cebirsel hesaplama, sembolik veri işleme ve sembolik cebirde modern algoritmalar.

  BİL 597 Özyineli Fonksiyonlar
  Özyineli tanımlar. Sayılabilir ve sayılamayan kümeler.Cantor’un köşegen yöntemi. Turing makineleri. Turing hesaplanabilir fonksiyonlar. Fonksiyonların bileşkesi. Hesaplanamayan fonksiyonlar. İlkel özyineli fonksiyonlar. Kısmi özyineli fonksiyonlar. Church-Turing savı.
  BİL 621 Doğal Dil İşleme Kelimelerin semantiği, deyimlerin semantiği, sıfatlamalar, linguistik değişkenler, linguistik yaklaşımlar. Mevcut kuramların incelenmesi. Uygulamalar.

  BİL 630 Yüksek Hızlı Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi

  TCP performans tasarımı, intranet tasarımı, trafik akış düzenlenmesi, çoğulortamlılık uygulamaları, ATM yapısı.

  BİL 632 Dağıtılmış Hesaplama Sistemleri
  İşletim Sistemlerinin temelleri ve Bilgisayar Ağları. Ağ İşletim Sistemleri. Dağıtılmış İşletim ve Dosya Sistemleri. Uzak İşlemciler Arası Haberleşme. Süreçler ve İşlemci dağılımı. Senkronizasyon ve kilitlenmeler. Dağıtılmış Dosya Sistemleri. Hataya Dayan ıklılık. Güvenlik. Dağıtılmış Sistem Mimarilerinin güncel örnekleri.

  BİL 636 İleri UNIX
  UNIX İşletim Sisteminin detayları. Süreç yapısı, Dosya sistemi, Bellek Yönetimi, Girdi/Çıktı ara birimleri, Ağ ara birimleri, Client/Server ve Daemon uygulamaları.

  BİL 653 Yapay Sinir Ağları
  Yapay sinir ağları teori ve uygulamaları. Nöron ve nöron ağlarıyla hesaplama modelleri. Sinirsel çağrışımlı yardımcı bellekler, şekil sınıflayıcıları, fonksiyon yaklaştırıcılar ve öğrenme algoritmaları. Bayesian öğrenme, prototipe dayalı öğrenme, karar ağ acı ile öğrenme ve ilgili teknikler. Takviyeli öğrenme, stokastik arama ve generik algoritmalar.

  BİL 662 Makine Öğrenme
  Otomatik öğrenme paradaymları. Öğrenme. Öğrenmenin gözlem sonuç mantığı, hipotez sonuç mantığı ve abductive şekilleri. Öğrenme yeteneği ile ilgili faktörler. Bağlantı modeli. Öğrenen programlar için programlama ortamları.

  BİL 673 UNIX Ağ Programlama
  Giriş. Taşıyıcı Tabaka: TCP ve UDP. İstemci/Sunucu programlama. Soketler. I/O çoklama. Daemon işlemler ve inetd. UNIX etki alanı protokolleri. İleri I/O fonksiyonları.

  BİL 675 Kriptografi
  Sayılar kuramının temel teoremleri. Aritmetik yapmada zaman hesabı. Öklid algoritması, kongrüanslık, çarpanlara ayırma. Sayılar kuramına dayalı kriptografi kuramları.Eliptik eğrilere dayalı kriptografi.


Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |