Home > Yüksek Lisans Programları > Elektrik Elektronik Mühendisliği > Çankaya > Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Bilgisayar yazılımı ve donanımı ve genelde bilişim teknolojilerinin büyük bir hızla gelişmesi; iletişim teknolojilerindeki ve bilgisayar ağlarındaki gelişmeler ve bunun doğal bir uygulaması olarak ortaya çıkan İnternet'in yaygınlaşması Bilgisayar Mühendisliğine ve Bilişime ilgiyi de artırmıştır.

  Bütün bu teknolojik gelişmelere paralel olarak da e-Ticaret, e-İş, e-Yaşam, e-Devlet gibi kavramlar gelişmektedir. Bunun sonucunda e-Uygulamalar hızlı bir şekilde insanların günlük yaşamlarına girmeye ve yaşamı etkilemeye başlamıştır. Yeni yüzyılda, bu gelişmelere ayak uyduran ve sistemlerini buna göre gözden geçirip yenileyen toplumların gelişeceği ve çağı yakalayacağı düşünülmektedir.

  Ülkemizin Bilgisayar Mühendisliği konusundaki insan gücü açığı çok fazladır. Üniversitelerde açılan benzer programlara talep sürekli artmakta ancak, program kontenjanlarındaki kısıtlamalardan bu talep çoğunlukla karşılanamamaktadır.

  Buradan yola çıkarak, Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri mezunlarını bilgisayar ağları ve İnternet, donanım ve yazılım konularında uzmanlaştırmak ve aynı zamanda başka dallarda lisans derecesi almış kişileri yine bu konularda uzmanlaştırarak, bilişim insan gücü açığını kapatmaya yönelik olarak tezli/tezsiz Yüksek Lisans programları açılmıştır. Programın bir diğer amacı da Bilgisayar Mühendisliğinde oluşan öğretim elemanı açığını kapatmaktır.
  Programın Amacı
  • Nesnesel/Görsel programlama yapabilen
  • Bu bilgisi ile İnternet’te sistemler geliştirebilen ve bunun için modern araçları kullanarak program yazabilen;
  • Web/Ağ yönetimi becerilerine sahip;
  • Bilgisayar Ağlarının tasarımını ve yönetimini yapabilecek;
  • Web Veri Tabanları geliştirebilen;
  • Farklı donanımları içeren sistemler tasarlayıp, geliştiren ve programlayabilen mezunlar vermektir.

  Bu ana çerçeve etrafında, programda, Nesneye Yönelik Programlama teknikleri, İnternet Uygulamaları (e-Ticaret, e-İş, e-Güvenlik), İnternet Programlama, Web teknolojileri, Web Veri Tabanları ve Görsel Ara Yüz tasarımı ile Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları konuları derinliğine uygulamalı olarak işlenmektedir. Programda en güncel yazılımlar, araçlar ve işletim sistemleri kullanılarak, kişilerin son teknolojilerle tanışmaları sağlanmaktadır.


  Bilimsel Hazırlık Programı

  Programa başka programlardan başvuran öğrencilerin durumlarına göre, en çok 6 dersten oluşan bir Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. Programa Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri mezunları dışında katılacakların Bilimsel Hazırlık derslerini öncelikli olarak bitirmeleri gerekmektedir. Daha önce benzer dersleri alanların durumları bölüm Yüksek Lisans Komitesince incelenerek karara bağlanır.

  Bilimsel Hazırlık programının 1 akademik yılda tamamlanması zorunludur. Bilimsel Hazırlık programındaki derslerin her birinden en az DD alınması ve alınan derslerin ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir.

  Bilimsel Hazırlık Programındaki süre, yüksek lisans programı sürelerine katılmaz.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri

  1. BİL 051 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
  2. BİL 012 Java Programlama
  3. BİL 061 Bilgisayar Mimarisine Giriş
  4. BİL 013 Veri Yapıları ve Veri Yönetimi
  5. BİL 062 İşletim Sistemleri
  6. BİL 071 Veritabanı Sistemleri

  Program İçerikleri ve Genel Bilgiler


  Program Tezli ve Tezsiz olarak iki şekilde yürütülmektedir. Tezli programda amaçlanan, lisans mezunlarını güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, lisans mezunlarına, ülkenin gereksinimlerine göre ve güncel konularda üst düzeyli derslerle, uzmanlık kazandırmak ve/veya uzmanlık bilgilerini derinleştirmek amaçlanmaktadır.

  Tezli ve tezsiz programlardaki ders sayıları ve kredileri aşağıdaki gibidir:

  Tezli Yüksek Lisans Programı (21 kredi)

  1. Bilgisayar Bilimleri Teori alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
  2. Yazılım alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
  3. Sistem alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
  4. Seçmeli 4 ders (12 kredi)
  5. BİL 597 Seminer (Kredisiz)
  6. BİL 599 Tez Çalışması (Kredisiz)

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı (30 kredi)

  1. Bilgisayar Bilimleri Teori alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
  2. Yazılım alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
  3. Sistem alan derslerinden 1 ders (3 kredi)
  4. Seçmeli 7 ders (21 kredi)
  5. BİL 598 Bitirme Projesi (Kredisiz)
  6. BİL 599 Tez Çalışması (Kredisiz)

  Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 2 yarıyıl ek süre verilir.

  Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlayan öğrencilere en çok 2 yarıyıl ek süre verilir. Bilimsel hazırlık programında geçen süre yüksek lisans programına eklenmez.

  Yazılım alan dersleri

  1. BİL 511 Nesnesel Tasarım ve Programlama
  2. BİL 513 İnternet Programlama
  3. BİL 515 Java ve C# ile İleri Düzey Nesnesel Programlama
  4. BİL 582 Yazılım Mühendisliği
  5. BİL 584 Yazılım Proje Yönetimi

  Sistem alan dersleri

  1. BİL 556 Telekom Sistemleri
  2. BİL 557 Kablosuz Ağlar
  3. BİL 552 İnternet Mimarisi
  4. BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği
  5. BİL 565 Bilgisayar Mimarisi

  Teori alan dersleri

  1. BİL 512 Programlama Dilleri Teorisi
  2. BİL 531 Algoritma Tasarım ve Analizi
  3. BİL 516 Biçimsel Diller ve Otomata
  4. BİL 517 Derleyiciler

  Seçmeli Dersler

  Anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer anabilim dallarından da en çok 2 ders alınabilir. Birden fazla alınan alan dersleri, seçmeli ders olarak sayılabilir.

  1. BİL 508 Web Tasarımı ve Geliştirimi
  2. BİL 532 Sayısal Yöntemler
  3. BİL 533 Paralel Hesaplama
  4. BİL 541 Yapay Us
  5. BİL 542 Yapay Sinir Ağları
  6. BİL 551 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
  7. BİL 554 İnternet’te Uygulama Geliştirme
  8. BİL 555 Çoklu Ortam Sistemleri
  9. BİL 561 Görüntü İşleme
  10. BİL 562 Mikroişlemciler
  11. BİL 563 Sayısal Sinyal İşleme
  12. BİL 564 Örüntü Tanıma
  13. BİL 566 İleri Bilgisayar Mimarisi
  14. BİL 572 Web Veritabanı Tasarımı
  15. BİL 583 Nesnesel Bilgi Sistemleri Tasarımı
  16. BİL 585 Yazılım Doğrulama ve Geçerleme

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |