Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT DOKTORA PROGRAMI


  DERS İÇERİKLERİ

  (GÜZ DÖNEMİ)


  BATI RESMİNDE ÜSLUPLARIN TARİHÇESİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Batı resim sanatında en çok ele alınan belirli konuların Ortaçağ’dan
  günümüze uzanan tarihsel süreç içinde örneklerle incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  ZUCKER, Paul, Styles in Painting, Dover Publications, N.Y.
  SCHNEIDER, Norbert, The Art of the Still Life, Taschen 1990
  SCHNEIDER, Norbert, The Art of the Portrait, Taschen 1990
  CLARK, Kenneth, Landscape into Art, London, John Murcy 1979
  Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İNANKUR

  TÜRK RESMİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç/İçerik:19.yüzyılın başından Cumhuriyet dönemine kadar batılılaşma dönemi
  Osmanlı resim sanatı, sanat ortamını destekleyen çevreler ve sanatçılar bağlamında
  ele alınmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri:Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar:
  ARSEVEN , Celal Esad, Türk Sanatı Tarihi, Menşeinden Bugüne Kadar
  Heykel,Oyma ve Resim, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, (III. Cilt. I.-II.-III. fasiküller)
  BERK,Nurullah- Turani , Adnan , Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim
  Sanatı Tarihi II Tiglat Yay., İstanbul,1981.
  CEZAR ,Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Kültür,
  Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını ,no.1, Paris , 1995
  THALASSO, Adolphe, L'Art Ottoman les Peintres de Turquie, Arkeoloji ve Sanat
  Yayınları, İstanbul ,1988. (Tıpkı Basımlar Dizisi :5)
  Dersi Veren : Prof. Dr. Semra GERMANER

  BATI RESMİNDE ÜSLUPLARIN TARİHÇESİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Batı resim sanatında en çok ele alınan belirli konuların Ortaçağ’dan
  günümüze üslup özelliklerinin örneklerle incelenmesi.
  Değerlendirme Yöntemi : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  ZUCKER, Paul, Styles in Painting, Dover Publications, N.Y.
  SCHNEIDER, Norbert, The Art of the Still Life, Taschen 1990
  SCHNEIDER, Norbert, The Art of the Portrait, Taschen 1990
  CLARK, Kenneth, Landscape into Art, London, John Murcy 1979
  Dersi Veren : Prof. Dr. Zeynep İNANKUR

  TÜRK RESMİ
  4 Saat/Hafta, T 4, 4 Kredi , 10 AKTS

  Amaç / İçerik: Cumhuriyetin kuruluş yıllarından günümüze izlenen kültür politikaları,
  kurulan sanat grupları ve sanatçılar açısından değerlendirilmektedir.
  Değerlendirme Yöntemi : Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi / Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar
  GERMANER,”S., "Cumhuriyet Döneminde Resim Sanatı" , Cumhuriyetin Renkleri
  Biçimleri, Bilanço 98, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul , 1999. s.8 - 25
  ÖNDİN, Nilüfer , Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat (1923-1950), İnsancıl
  Yayınları,İstanbul, 2003
  ÖZSEZGİN ,Kaya , Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi , Tiglat yayınları , İstanbul,1982
  YASA YAMAN , Zeynep , “Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi (1923-1938) Üzerine
  Düşünceler”, Arredamento , Ekim 1998,sh.68-74
  Dersi Veren : Prof. Dr. Semra GERMANER

Sanat tarihi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |