Home > Kurslar > Java ve Javascript > Beşiktaş > Java İleri Eğitimi - Beşiktaş - İstanbul

Java İleri Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akiza Bilişim Akademisi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Java İleri Eğitimi - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  ava İleri Eğitimi amacı, öğrencilerin Java Programalama Dili ile sahip oldukları program yazma yeteneklerini artırmak ve bu dil ile yazılabilecek ileri derece uygulamaları öğretmektir. Java İleri Eğitimi boyunca, Java programlama diline ilişkin temel örnek uygulamaların yanı sıra, birtakım yeni başlıklar anlatılacaktır. Java İleri Eğitimi sonunda, öğrencilerin Java programlama dilini etkin bir şekilde kullanabiliyor ve bu dil ile gerçek Java uygulamaları geliştirebiliyor olmaları hedeflenmektedir.

  Java İleri Eğitimi
  içerisinde temel kavramların ve prensiplerin anlatılmasının yanı sıra uygulama geliştirmeye ağırlık verilmiş ve öğrencilerin, Java öğrenme aşamalarını eğitmen gözetiminde yazacakları kodlarla hızlandırmaları ve pekiştirmeleri düşünülmüştür. Java İleri Eğitimi sizin java konusunda uzmanlaşmanız için önemli bir adımdır.

  Java İleri Eğitimi İçeriği

  Java İleri Eğitimi - Hata Kontrolü (Exception Handling)


  - Exception yakalama ve kullanımı - try catch
  - finally bloğu ve kullanımı
  - Exception Tanımlama ve kullanma Yöntemleri
  - Exception Tanımlama ve Fırlatma
  - Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
  - Assertion'lar

  Java İleri Eğitimi - Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler

  - Stream nedir?
  - Byte - Karakter seçimi
  - Byte stream'in karaktere çevrimi
  - File Objesi
  - Binary Input ve Output
  - PrintWriter Class'ını kullanma
  - Okuma ve yazma Objeleri
  - basit ve Filtrelenmiş Stream'ler

  Java İleri Eğitimi - Collections and generics


  - Collection'lar ile çalışmak
  - Sorting, hashmap, Hashset, Enumerated Types
  - Collection Framework'u
  - Set, List, Queue, Map
  - Collection sıralama ve ayarlama
  - Generic'ler ile çalışma
  - Comparable, Comparator, Lists, Arrays, ArrayList
  - HashMap, HashSet

  Java İleri Eğitimi - Grafik Arayüz Programlama

  - AWT ve Swing
  - Pencere(Window) Gösterme
  - Java'da grafik arayüz (GUI) programlama
  - Event'leri yakalama kontrol etme
  - Component'leri düzenleme
  - Component'e Scroll(kayan çubuklar) ekleme
  - Component'leri konfigure etme
  - Menu'ler
  - JfileChooser ile dosya/klasör seçimleri

  Java İleri Eğitimi - Swing Olayları(Events) ve Yerleşim Yöneticileri(Layout Managers)

  - Java Olay(Event) aktarma modeli
  - Action Olayları(Events)
  - List Seçim olayları (Selection Events)
  - Mouse Olayları(Events)
  - Yerleşim Yötecilieri (Layout Managers)
  - BorderLayout yöneticisi
  - FlowLayout yöneticisi
  - GridLayout yöneticisi
  - BoxLayout yöneticisi
  - Box yöneticisi
  - JtabbedPane yöneticisi

  Java İleri Eğitimi - Veritabanı(Database) Arabirimi - JDBC

  - JDBC Bağlantı Modeli
  - veritabanı programlama
  - Veritabanına bağlanma
  - SQL Sorgu yaratmak ve sorgu sonucunu getirmek
  - Veritabanı ekleme ve güncelleme işlemleri
  - SQLException ve veritabanı kullanımıda hata kontrolü
  - SQLWarning Class'ı ile uyarı kontrolü
  - JDBC Data tipleri
  - SQL sorgusu çalıştırma
  - ResultSetMetaData Class'ı
  - PreparedStatement, parametrei Statement(ifade)'ler
  - Stored Procedure ve transaction management

  Java İleri Eğitimi - Çoklu çalışabilirlik - Threading

  - Non-Threaded yazılım
  - Threaded yazılım
  - Thread yaratma
  - Thread'in durumları
  - Runnable Thread'ler
  - Thread'leri yönetmek
  - Çalışan Thread'i kesmek
  - Runnable Interface
  - ThreadGroups
  - Yarış durumu
  - Synchronized Fonksiyonlar
  - Deadlocks
  - Synchronized Block'lar
  - Thread Communication — wait()
  - Thread Communication — notify()
  - Thread-Aware Collections, Executor, Callable

  Java İleri Eğitimi - Java Performans ayarları

  - Java yeterince hızlı mı?
  - Profile kullanımı
  - HotSpot sanal makine
  - Garbage Collection çalışma mantığı
  - Class yaratım performans etkisi
  - String, StringBuffer, StringBuilder performans etkisi
  - Synchronized performans etkisi
  - Inline fonksiyonların performans etkisi
  - Collection'ları ayarlamak

  Java İleri Eğitimi - Socket'ler ve Network

  - Client ve Server modeli
  - Port'lar, Adres'ler ve Protocol'lar
  - Socket Class'ı
  - I/O kullanarak iletişim
  - Server'lar
  - ServerSocket Class'ı
  - Eşzamanlı Server
  - URL ve URLConnection Class'larının kullanımı

Java ve Javascript ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |