Home > Yüksek Lisans Programları > Edebiyat > Çankaya > Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın dört bilim dalından birinde, giriş sınavlarını kazanarak enstitüye kesin kaydını yaptıran öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için aşağıda belirtilen alan derslerinden 24 kredilik ders seçip bunları iki yarıyılda başarı ile tamamlaması, danışmanı yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlaması, bu tezin kabul edilmesi ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.

  DERSLER
  TDE 661      Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I     
  TDE 663     Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri I    
  TDE 665     Yeni Türk Edebiyatında Şiir I    
  TDE 667     Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye I    
  TDE 669     XX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu I    
  TDE 671     Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I    
  TDE 673     Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar I    
  TDE 675     Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi I    
  TDE 677     Edebî Akımlar I    
  TDE 679     Türk Nesrinin Gelişmesi I    
  TDE 662     Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II    
  TDE 664     Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri II
  TDE 666     Yeni Türk Edebiyatında Şiir II    
  TDE 668     Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye II    
  TDE 670     XX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu II
  TDE 672     Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II    
  TDE 674     Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar II    
  TDE 676     Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi II
  TDE 678     Edebî Akımlar II
  TDE 680     Türk Nesrinin Gelişmesi II    
  TDE 697 01/02/03/04     Türk Dili ve Edebiyatı Semineri    


  DERS İÇERİKLERİ
  TDE 661     Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I
  Tanzimat''tan itibaren Türk edebiyatıyla ilgili görüşlerin incelenmesi; eleştiri kuramları ve düşünce akımlarının edebiyatla ilişkisinin irdelenmesi.

  TDE 662     Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II
  Tanzimat'tan itibaren edebiyatla ilgili görüş ve eleştiri anlayışlarının incelenmesi; düşünce akımlarının edebiyatla bağının irdelenmesi.

  TDE 663     Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri I
  Fransız kültür ve edebiyatının Yeni Türk Edebiyatı'nın doğuş ve gelişmesine katkılarının incelenmesi.

  TDE 664     Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri II
  Batı edebiyatları ile çağdaş Türk edebiyatının etkileşimlerinin incelenmesi.

  TDE 665     Yeni Türk Edebiyatında Şiir I
  19. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatından seçilen şiir örneklerinin ait olduğu tarzın özellikleri ile birlikte içerik, biçim ve üslûplarının incelenmesi.

  TDE 666     Yeni Türk Edebiyatında Şiir II
  Dönem özelliklerini yansıtan örnek metinlerle edebî tür incelemesi.

  TDE 667     Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye I
  19. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatından seçilen roman ve hikâye örneklerinin ait olduğu tarzın özellikleri ile birlikte, içerik, biçim ve üslûplarının incelenmesi.

  TDE 668     Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye II
  Dönem özelliklerini yansıtan örnek metinlerle edebî tür incelemesi.

  TDE 669     XX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu I
  Seçilen örnek eserlerin mensup olduğu dönemle bağlantıları kurularak şekil, muhteva ve üslûplarının incelenmesi.

  TDE 670     XX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu II
  XX. yüzyıl Türk tiyatro edebiyatından seçilen örnek eserlerin ait olduğu dönemle bağlantıları kurularak içerik, biçim ve üslûplarının incelenmesi.

  TDE 671     Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I
  Bu dönem edebî eserlerinin dayandığı kültür birikimlerinin ve edebiyat geleneklerinin değerlendirilmesi.

  TDE 672     Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II
  Bu dönem edebî eserlerinin dayandığı kültür birikimlerinin ve edebiyat geleneklerinin değerlendirilmesi.

  TDE 673     Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar I
  Yaratıcılık yeteneğine yol gösterici kaynakların incelenmesi ve yazma yeteneğini geliştirici uygulamalar.

  TDE 674     Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar II
  Yaratıcılık yeteneğine yol gösterici kaynakların incelenmesi ve yazma yeteneğini geliştirici uygulamalar.

  TDE 675     Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi I
  Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyet veya topluluklarının birinin edebî eserlerinde biçim, içerik ve üslûp incelemesi.

  TDE 676     Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi II
  Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyet veya topluluklarından birinin edebî eserlerinin ve edebî geleneklerinin incelenmesi.

  TDE 677     Edebî Akımlar I
  Klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm gibi Batı edebiyat akımlarının 19. yüzyıldan başlayarak Türk edebiyatı üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

  TDE 678     Edebî Akımlar II
  Modern edebiyat akımlarının, Türk edebiyatı üzerindeki etkisinin kuramsal boyutta ve uygulama alanında incelenmesi.

  TDE 679     Türk Nesrinin Gelişmesi I
  Türk edebiyatında, tür gelişmesi ve çeşitliliği açısından nesir türlerinin yüzyıllara göre değerlendirilmesi.

  TDE 680     Türk Nesrinin Gelişmesi II
  Kıyafetname, şehrengiz, seyahatname gibi eski Türk edebiyatındaki nesir türlerinin 19. yy.daki değişiminin örneklerle saptanması.

  TDE 697 01/02/03/04     Türk Dili ve Edebiyatı Semineri
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'yla ilgili teorik ve metodolojik problem çözümlemeleri ve örnek çalışmalar tartışılacaktır.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |