Home > Doktora Programları > Edebiyat > Çankaya > Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı

  Doktora giriş sınavlarını kazanarak Enstitüye kaydını yaptıran öğrencinin doktora diploması alabilmesi için aşağıda belirtilen programlardan birinden yirmi dört kredilik ders seçip bunları dört yarıyılda başarı ile tamamlaması, doktora yeterlik sınavını başarması, danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.


  DERS LİSTESİ

  TDE 761      Karşılaştırmalı Türk Şiiri I     
  TDE 763     Karşılaştırmalı Türk Romanı I    
  TDE 765     Karşılaştırmalı Türk Hikâyesi I    
  TDE 767     Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu I    
  TDE 769     1950 Sonrası Edebi Eserlerin İncelenmesi I    
  TDE 771     Çağdaş Türk Edebiyatları I    
  TDE 773     Yeni Türk Edebiyatı Semineri I    
  TDE 775     Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şairler    
  TDE 777     Toplumsal Hayat ve Edebiyat I
  TDE 779     Eleştiri Kuramları I    
  TDE 781     Disiplinlerarası Edebiyat I    
  TDE 762      Karşılaştırmalı Türk Şiiri II     
  TDE 764     Karşılaştırmalı Türk Romanı II
  TDE 766     Karşılaştırmalı Türk Hikâyesi II    
  TDE 768     Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu II    
  TDE 770     1950 Sonrası Edebi Eserlerin İncelenmesi II    
  TDE 772     Çağdaş Türk Edebiyatları II    
  TDE 774     Yeni Türk Edebiyatı Semineri II    
  TDE 776     Yeni Türk Edebiyatında Öncü Yazarlar    
  TDE 778     Toplumsal Hayat ve Edebiyat II    
  TDE 780     Eleştiri Kuramları II    
  TDE 782     Disiplinlerarası Edebiyat II    


  DERS İÇERİKLERİ

  TDE 761     Karşılaştırmalı Türk Şiiri I
  Tanzimat'tan günümüze kadar Türk şiirinin özellikleri, tahlili, karşılaştırılması (metinleri üzerinde).

  TDE 762     Karşılaştırmalı Türk Şiiri II
  Tanzimat'tan günümüze kadar Türk şiirinin özellikleri, tahlili, karşılaştırılması (metinleri üzerinde).

  TDE 763     Karşılaştırmalı Türk Romanı I
  Tanzimat'tan günümüze kadar Türk romanının özellikleri, tahlili, karşılaştırılması (metinleri üzerinde).

  TDE 764     Karşılaştırmalı Türk Romanı II
  Tanzimat'tan günümüze kadar Türk romanının özellikleri, tahlili, karşılaştırılması (metinleri üzerinde).

  TDE 765     Karşılaştırmalı Türk Hikâyesi I
  Tanzimat'tan günümüze kadar Türk hikâyesinin özellikleri, tahlili, karşılaştırılması (metinleri üzerinde).

  TDE 766     Karşılaştırmalı Türk Hikâyesi II
  Tanzimat'tan günümüze kadar Türk hikâyesinin özellikleri, tahlili, karşılaştırılması (metinleri üzerinde).

  TDE 767     Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu I
  Türk tiyatrosunun Batı ve Doğu tiyatrolarıyla karşılaştırılması.

  TDE 768     Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu II
  Türk tiyatrosunun Batı ve Doğu tiyatrolarıyla karşılaştırılması.

  TDE 769     1950 Sonrası Edebi Eserlerin İncelenmesi I
  Seçilen örneklerin edebî gelenek, şekil, muhteva ve üslûplarının incelenmesi.

  TDE 770     1950 Sonrası Edebi Eserlerin İncelenmesi II
  Seçilen örneklerin edebî gelenek, şekil, muhteva ve üslûplarının incelenmesi.

  TDE 771     Çağdaş Türk Edebiyatları I
  Türk Cumhuriyetlerinin ve topluluklarının çağdaş edebiyatların incelenmesi ve karşılaştırılması.

  TDE 772     Çağdaş Türk Edebiyatları II
  Türk Cumhuriyetlerinin ve topluluklarının çağdaş edebiyatların incelenmesi ve karşılaştırılması.

  TDE 773     Yeni Türk Edebiyatı Semineri I
  Yeni Türk edebiyatının çeşitli meseleleri üzerinde monografik incelemelerin yapılması.

  TDE 774     Yeni Türk Edebiyatı Semineri II
  Yeni Türk edebiyatı araştırma teknikleri ve metin çözümlemeleri ile ilgili uygulamalı çalışmaların yapılması.

  TDE 775     Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şairler
  Tanzimat' döneminden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte, edebiyatımızın önde gelen şairlerinin, eserlerinden yola çıkarak değerlendirilmesinin yapılması.

  TDE 776     Yeni Türk Edebiyatında Öncü Yazarlar
  Tanzimat' döneminden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte, edebiyatımızın önde gelen yazarlarının, eserlerinden yola çıkarak değerlendirilmesinin yapılması.

  TDE 777     Toplumsal Hayat ve Edebiyat I
  18. ve 19. yüzyıldaki Osmanlı toplum yaşayışı, ekonomik ve politik düzen ile düşünce sistemlerinin toplum-yazar-eser ilişkileri açısından değerlendirilmesi.

  TDE 778     Toplumsal Hayat ve Edebiyat II
  19. ve 20. yy. da Türk edebiyatı ve toplum arasındaki ilişkiler birbirleri ile etkileşimleri yazar ve eserlere dayanarak incelenecektir.

  TDE 779     Eleştiri Kuramları I
  Edebiyat türleri içinde eleştirinin 19. yy . Türk kültür ve edebiyat tarihine katkısının kuramsal düzeyde irdelenmesi.

  TDE 780     Eleştiri Kuramları II
  Tanzimat' döneminden günümüze kadar yazılmış edebiyat eserlerinden (şiir, hikâye, roman, tiyatro gibi) örnekler seçilerek eleştiri kuramlarının uygulanması.

  TDE 781     Disiplinlerarası Edebiyat I
  Türk edebiyatının, sosyoloji, psikoloji, tarih, antropoloji gibi diğer disiplinlerle olan ilişkisinin kuramsal düzeyde incelenmesi

  TDE 782     Disiplinlerarası Edebiyat II
  Kuramsal düzeyde verilen Disiplinlerarası Edebiyat I dersinin uygulama alanını kapsamaktadır.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |