Yapı Bilim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Bilim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  YAPI BİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Akademik Kadro

  Profesörler:
  Prof. Dr. Mustafa TUNCAN (B.S., Anadolu Üniversitesi, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Lehigh, USA) (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
  Prof. Dr. Mehmet Bilgin (B.S., M.S., Ph.D., I.T.U.) )
  Prof. Dr. Ahmet TUNCAN (B.S., Anadolu Üniversitesi, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Ph.D., Leihgh, USA)

  Yardımcı Doçentler:
  Yard. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN (B.S., K.T.U, M.S., Stevens Institute of Tech., PhD., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  Yard. Doç. Dr. Mustafa TOMBUL (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
  Yard. Doç. Dr. Serkan TAPKIN (B.S., O.D.T.Ü, M.S., O.D.T.Ü, Ph.D., O.D.T.Ü)
  Yard. Doç. Dr. Hakan ŞİRİN (B.S., EU, M.S., Ege Üniversitesi, Ph.D., US Davis)
  Yard. Doç. Dr. Recep BAKIŞ (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)
  Yard. Doç. Dr. Gülgün YILMAZ (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)
  Yard. Doç. Dr. Yücel GÜNEY (B.S., M.S., Ph.D., Anadolu Üniversitesi)

  Öğretim Görevlileri :
  Öğr. Gör. Ömer ARIÖZ, (B.S., O.D.T.Ü., M.S., O.D.T.Ü, Doktora Öğrencisi)
  Öğr. Gör. Fuat ARAS, (B.S., I.T.U, M.S., Boğaziçi Üniversitesi, Doktora Öğrencisi)

  Asistanlar:
  Araş Gör. Altan Çetin (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Muhsin Yalçın (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Volkan Karuk (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Bülent Üstündağ (B.S., M.S., Anadolu Üniversitesi)
  Araş Gör. Kadir Kılınç (B.S., Ege Üniversitesi, M.S., I.T.U)
  Araş Gör. Barış Elibol (B.S., I.T.U, M.S., I.T.U)
  Araş Gör. Hasan Cenk Çetin (B.S., Ege Üniversitesi, M.S. Ege Üniversitesi)
  Araş Gör. Serkan Kıvrak (B.S., O.D.T.Ü)
  Araş Gör. Ozan Çelik (B.S., ITU)
  Araş Gör. Kıvanç Taşkın (B.S. OGÜ, M.S. OGÜ)

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Aşağıdaki üniversitelerle birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir.
  · Lehigh University, USA
  · Stevens Institute of Technology, USA

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarların hepsi internet bağlantılıdır ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaçları olan bilgisayar programlarına sahiptirler. Bütün öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanabilirler.

  Yapı Malzemeleri Labaratuvarı

  Yapı Malzemeleri Labaratuarında beton ve beton agregaları üzerinde standart testler gerçekleştirilmektedir. Bu standart testler aşağıda yazılmıştır.
  Kaba ve ince agreganın özgül ağırlığının bulunması
  Kaba ve ince agreganın su emme kapasitesinin bulunması
  Kaba ve ince agreganın nem içeriğinin bulunması
  Kaba ve ince agreganın elek analizi
  Los Angeles aşınma testi
  Beton basınç mukavemeti deneyi
  Beton duraylılık deneyleri
  Tahribatsız beton deneyleri
  Beton karot deneyleri

  Ulaştırma Laboratuvarı
  Ulaştırma Laboratuarında, bitüm, agrega ve asfalt karışımlar üzerine uygulanabilecek tüm standart deneyler yapılabilmektedir. Ulaştırma Laboratuarında yapılan deneyler aşağıda sıralanmıştır.
  Düktilite
  Penetrasyon
  Distilasyon
  Bitüm Ekstraksiyonu
  Marshall Deneyi
  Hveem Stabilometre
  Yanma ve Parlama Noktaları Tayini
  Fraas Kırılma Noktası
  Yorulma, Sünme ve Elastik Modül Tayin Etme Deneyleri
  İnce Film Halinde Isınma Kaybı
  Saybolt Viskozite
  Yumuşama Noktası Deneyi
  Kaba Agreganın Özgül Ağırlık ve Su Emme Değerlerinin Tayini
  İnce Agreganın Özgül Ağırlık ve Su Emme Değerlerinin Tayini
  İnce ve Kaba Agreganın Elek Analizi
  Yassılık İndeksi
  Los Angeles Aşınma Deneyi

  Geoteknik Laboratuvarı
  Geoteknik labaratuarında zemin numunesi hazırlanır, analizi yapılır ve zamin raporu hazırlanır. Labaratuarda aşağıdaki deneylerde yapılmaktadır.
  Su muhtevası belirlenmesi
  Akışkan, Plastik Limit and zeminin büzülme limiti
  Dane boyutu
  Özgül ağırlık
  Sıkıştırma testi
  Yerinde birim hacim ağırlığın belirlenmesi
  Geçrigenlik katsayısı
  Konsolidasyon testi
  Serbest basınç deneyi
  Üç eksenli basınç deneyi
  Direk kesme testi
  California Taşıma Oranı

  Kütüphane
  Yunus Emre Kampüsü?ndeki ana kütüphaneye ek olarak İki Eylül Kampüsü'nde de mühendislik öğrencilerinin kullanabileceği bir kütüphane yapımı sürmekte ve birkaç yıl sonra tamamlanması beklenmektedir.


  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DERS PROGRAMI


  1. Yarıyıl
  İNŞ526     Yapı Yönetimi     
  İNŞ531     Sözleşme ve Maliyet Yönetimi     
  İNŞ543     Elastisite Teorisi     
  MAT507 Uygulamalı Matematik I     

  Seçmeli Dersler
  İNŞ504     Zemin Modellemesi     
  İNŞ505     Şev Stabilitesi Analizi
  İNŞ506     Zemin İyileştirilmesi     
  İNŞ507     Çevresel Geoteknoloji     
  İNŞ508     Hidrolojide Stokastik Yöntemler
  İNŞ509     Akarsu Hidroliği     
  İNŞ510     Mühendislik Sistemlerinin Ekonomik Analizi     
  İNŞ511     Taşkın Kontrolü     
  İNŞ513     Barajlar     
  İNŞ514     Barajların Planlanması ve Tasarımı     
  İNŞ515     Enerji Yöntemleri     
  İNŞ516     Su Alma Yapıları
  İNŞ517     Hidromekanik     
  İNŞ518     Kıyılarda Katı Madde Hareketi     
  İNŞ520     İleri Yeraltı Suyu Hidroliği     
  İNŞ521     Üniform Olmayan Kararsız Akım Hidroliği     
  İNŞ522     Yapı Sistemlerinin Hesabı için Matris Metodları     
  İNŞ523     Açık Kanal Akımları     
  İNŞ524     Kompozit Malzemeler
  İNŞ528     Yapı Maliyeti     
  İNŞ538     İnşaat Projelerinde Geçici Yapılar     
  İNŞ539     Sonlu Elemanlara Giriş
  İNŞ542     Ulaştırma Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağı Uygulamaları     
  İNŞ544     Yapı Dinamiği     
  İNŞ545     İleri Yapı Statiği     
  İNŞ546     Yapı Malzemeleri Üzerin.Test ve Ölçümle. Teorisi ve Tasarımı    
  İNŞ547     Kentsel Hidroloji ve Hidrolik     
  İNŞ548     Geosentetik Uygulamalar     
  İNŞ549     Derin Kazılar ve İstinat Duvarları     
   
  2. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler    
  İNŞ536     İnşaat Projelerinde Hukuksal Yaklaşımlar     
  İNŞ592     Seminer
  MAT508 Uygulamalı Matematik II
  MAT517 Uygulamalı Matematik     
   
  3. Yarıyıl
  Ders Adı ve Şubeler    
  İNŞ790     Tez     
   

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

  DERS PROGRAMI


  1. Yarıyıl   
  İNŞ526     Yapı Yönetimi
  İNŞ531     Sözleşme ve Maliyet Yönetimi     
  İNŞ543     Elastisite Teorisi
  MAT507 Uygulamalı Matematik I     

  Seçmeli Dersler
  İNŞ504     Zemin Modellemesi     
  İNŞ505     Şev Stabilitesi Analizi     
  İNŞ506     Zemin İyileştirilmesi     
  İNŞ507     Çevresel Geoteknoloji     
  İNŞ508     Hidrolojide Stokastik Yöntemler     
  İNŞ509     Akarsu Hidroliği     
  İNŞ510     Mühendislik Sistemlerinin Ekonomik Analizi
  İNŞ511     Taşkın Kontrolü     
  İNŞ513     Barajlar     
  İNŞ514     Barajların Planlanması ve Tasarımı
  İNŞ515     Enerji Yöntemleri     
  İNŞ516     Su Alma Yapıları     
  İNŞ517     Hidromekanik
  İNŞ518     Kıyılarda Katı Madde Hareketi     
  İNŞ520     İleri Yeraltı Suyu Hidroliği     
  İNŞ521     Üniform Olmayan Kararsız Akım Hidroliği
  İNŞ522     Yapı Sistemlerinin Hesabı için Matris Metodları
  İNŞ523     Açık Kanal Akımları
  İNŞ524     Kompozit Malzemeler
  İNŞ528     Yapı Maliyeti
  İNŞ538     İnşaat Projelerinde Geçici Yapılar
  İNŞ539     Sonlu Elemanlara Giriş
  İNŞ542     Ulaştırma Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağı Uygulamaları     
  İNŞ544     Yapı Dinamiği     
  İNŞ545     İleri Yapı Statiği
  İNŞ546     Yapı Malzemeleri Üzerin.Test ve Ölçümle. Teorisi ve Tasarımı
  İNŞ547     Kentsel Hidroloji ve Hidrolik     
  İNŞ548     Geosentetik Uygulamalar     
  İNŞ549     Derin Kazılar ve İstinat Duvarları     
   
  2. Yarıyıl
  İNŞ536     İnşaat Projelerinde Hukuksal Yaklaşımlar     
  MAT508 Uygulamalı Matematik II
  MAT517 Uygulamalı Matematik     
   
  3. Yarıyıl
  İNŞ599     Dönem Projesi
   

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |