Urdu Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Urdu Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
  URDU DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
  DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
              Bilim Dalı Başkanı   :    Doç. Dr. Halil Toker
              Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 
              DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT
              Fakülte Dekanı              :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. URDU ŞİİRİNDE EDEBÎ AKIMLAR
  Urdu edebiyatının başlangıç döneminden itibaren günümüze kadar geçen sürede ortaya çıkan Deken , Delhi, Laknov , Halka-i Arbab -i Zavk , Tarakki Pasand Tehrik gibi ekoller ve bu çerçevede gelişim gösteren şiir incelenmektedir.
   1. II. Bahadur Şah Dönemi Urdu Şiiri
  Hint Türk İmparatorluğunun aynı zamanda kendisi de şair olan son hükümdarı II. Bahadur Şah Zafer dönemi şiiri, dönemin şiir üslubu ve şairleri incelenerek önde gelen şairlerin eserlerinden örnekler okutulmaktadır.

  3. IRAK ŞİİR ÜSLUBU VE HAFIZ'IN ŞİİRİ

  Klasik İran edebiyatının en büyük şairi olan Şiraz'lı Hafız'ın Divan'ından gazeller okutulmakta bu şairlerin nazmen ve neşren çevirileri yapılmaktadır. Öte yandan şiirlerde kullanılan mazmunlar, kullanılan kelimelerin türeyiş şekilleri ve cümle yapıları incelenmektedir.
   1. ATTAR VE ŞİİRİ
  Moğollar Döneminin önemli mutasavvuf şair, yazar ve düşünürlerinden olan Attar'm çevresi ve şiiri muasırlarıyla karşılaştırmalı olarak tahlil edilmektedir.
   1. ARAP EDEBİYATINDA EDEBÎ TÜRLER
  Arap Edebiyatında Klasik ve Modern dönemdeki edebî türler ve özellikleri ele alınmaktadır.
   1. SEMİNER
  İlmî bir araştırmada gerekli plan, bilgi ve yöntemler seminer sırasında uygulanmaktadır.
   1. PAKİSTAN HALK EDEBİYATI
  Pakistan'ın Pencap , Sindh , Belucistan ve Kuzey Batı Sınır Eyaletinde yerleşik değişik dil ve kültürlere sahip halkların edebiyatları incelenmekte ve Hir - Rancha , Mirza- Sahiban , Sassi - Panuun gibi klasik halk hikayelerinden örnekler okutulmaktadır.
   1. FARSÇA FELSEFÎ-TASAVVUFÎ METİNLER
   Klasik dönemde Farsça yazılmış felsevî ve tasavvufî metinler okunup tercüme edilmektedir.
   1. ANADOLU SAHASINDA FARSÇA
  Anadolu Selçuklularıyla birlikte bölgede yaygın olarak kullanılan Farsça hakkında bilgi verilmekte ve bu dille yazılmış eserler incelenmektedir.
   1. MEVLANA VE MESNEVİSİ
  Büyük Türk düşünürü Mevlana Celaleddin -i Rûmî'nin dünya edebiyatında önemli yeri olan Mesnevisi okunarak şerhi yapılmaktadır.

Urduca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |