Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR PROGRAMI DERSLER VE İÇERİKLERİ

  Güz Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Flüt)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren : Yrd.Doç. Ayla ULUDERE

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Flüt)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Vieri BOTTAZZİNİ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Klarinet)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren Öğr.Gör. Feza ÇETİN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Fagot)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Özellikle fagot için yazılmış yapıtların (fagot sonatları, konçertolar ya da
  solo parçalar) çalıştırılması-seslendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Prof. Mehmet Ali BOĞUÇ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Korno)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Sezai TARAKÇI

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Trompet)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Uygulamalı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Edip POLAT

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Trombon)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Sezai TARAKÇI

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Vurmalı)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Mehmet SÖKMEN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Obua)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Özellikle obua için yazılmış yapıtların (obua sonatları, konçertolar ya da
  solo parçalar) çalıştırılması seslendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Bengü GÜLÖKSÜZ

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Bengü GÜLÖKSÜZ

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Vieri BOTTAZINI

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Mehmet SÖKMEN

  ODA MÜZİĞİ: BAROK KLASİK DÖNEM
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Barok ya da klasik dönemde yazılmış oda müziği yapıtlarının bireysel
  olarak çalıştırılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Ayla ULUDERE

  ODA MÜZİĞİ: BAROK KLASİK DÖNEM
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Barok ya da klasik dönemde yazılmış oda müziği yapıtlarının bireysel
  olarak çalıştırılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Bengü GÜLÖKSÜZ

  ORKESTRA REPERTUVARI (KLASİK DÖNEM)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Klasik dönem yapıtlarındaki tek çalgı partilerinin ayrıntılı biçimde
  çalıştırılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Bengü GÜLÖKSÜZ

  MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Klasik Müzik eğitimi alan her müzisyenin, özellikle de kompozisyon
  alanında çalışma yapan herkesin bir nota yazılım programını akıcı bir şekilde
  kullanabilmesi gerekmektedir. Böylece çalışmalarını çağdaş nota yazılım kurallarına
  uygun, okunaklı, üzerinde istenilen değişimler (transpozisyon, enstrüman dağılımı
  vb.) kolayca uygulanabilir şekilde ortaya çıkarabilirler. Ayrıca nota yazılımı programı
  bir bestecinin eserini ilk elden bütün sesleri ile dinleme olanağı sağlamaktadır. Böyle
  bir eğitim için her öğrenciye bir bilgisayar, nota yazılım programı, minik bir elektronik
  klavye gerekmektedir. Tüm dünyanın kullandığı endüstri standardı nota yazılım
  programı “Finale” isimli bilgisayar programıdır.
  Değerlendirme yöntemleri: Yazılı sınav ve sunuş.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Rudolph, Thomas, Leonard, Vincent Recording In The Digital World Berkle
  Press, Boston 2007
  - Rudolph, Thomas, Leonard, Vincent Finale: An Easy Guide to Music Notation,
  Second Edition Berklee Press, Boston 2008
  - Turkel, Eric Arranging Techniques for Synthesists Amsco Publications,
  London/New York/Sydney
  - Piston, Walter Orchestration, 12th Edition Victor Gollancz Ltd, London 1986
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Selim ATAKAN

  Bahar Yarıyılı

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Flüt)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Yrd.Doç.Ayla ULUDERE

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Flüt)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Vieri BOTTAZİNİ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Klarinet)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren Öğr.Gör. Feza ÇETİN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Fagot)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Özellikle fagot için yazılmış yapıtların (fagot sonatları, konçertolar ya da
  solo parçalar) çalıştırılması-seslendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Prof. Mehmet Ali BOĞUÇ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Korno)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Sezai TARAKÇI

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Trompet)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Edip POLAT

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Trombon)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Sezai TARAKÇI

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Vurmalı)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Konser repertuvarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl
  süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Mehmet SÖKMEN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Obua)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : Özellikle obua için yazılmış yapıtların (obua sonatları, konçertolar ya da
  solo parçalar) çalıştırılması seslendirilmesi.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Bengü GÜLÖKSÜZ

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Proje çalışması
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Bengü GÜLÖKSÜZ

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Proje çalışması
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Vieri BOTTAZINI

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Dönemler ve icra teknikleri bazında ele alınacak yapıtlarla ilgili edisyon,
  yorum ve stil farklılıkları içerikli çalışmalar yapılarak bir yazılı metin ile
  sonuçlandırılacaktır
  Değerlendirme Yöntemleri: Proje çalışması
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Mehmet SÖKMEN

  ODA MÜZİĞİ: BAROK- KLASİK DÖNEM
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Barok ya da klasik dönemde yazılmış oda müziği yapıtlarının bireysel
  olarak çalıştırılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Yrd.Doç.Ayla ULUDERE

  ODA MÜZİĞİ: BAROK- KLASİK DÖNEM
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Barok ya da klasik dönemde yazılmış oda müziği yapıtlarının bireysel
  olarak çalıştırılması
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Bengü GÜLÖKSÜZ

  ORKESTRA REPERTUVARI (KLASİK DÖNEM)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik: Klasik dönem yapıtlarındaki tek çalgı partilerinin ayrıntılı biçimde
  çalıştırılması.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav
  Önerilen Kaynaklar : İlgili Repertuvar
  Dersi Veren: Öğr.Gör.Bengü GÜLÖKSÜZ

  MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Klasik Müzik eğitimi alan her müzisyenin, özellikle de kompozisyon
  alanında çalışma yapan herkesin bir nota yazılım programını akıcı bir şekilde
  kullanabilmesi gerekmektedir. Böylece çalışmalarını çağdaş nota yazılım kurallarına
  uygun, okunaklı, üzerinde istenilen değişimler (transpozisyon, enstrüman dağılımı
  vb.) kolayca uygulanabilir şekilde ortaya çıkarabilirler. Ayrıca nota yazılımı programı
  bir bestecinin eserini ilk elden bütün sesleri ile dinleme olanağı sağlamaktadır. Böyle
  bir eğitim için her öğrenciye bir bilgisayar, nota yazılım programı, minik bir elektronik
  klavye gerekmektedir. Tüm dünyanın kullandığı endüstri standardı nota yazılım
  programı “Finale” isimli bilgisayar programıdır.
  Değerlendirme yöntemleri: Yazılı sınav ve sunuş.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Rudolph, Thomas, Leonard, Vincent Recording In The Digital World
  Berklee Press, Boston 2007
  - Rudolph, Thomas, Leonard, Vincent Finale: An Easy Guide to Music Notation,
  Second Edition Berklee Press, Boston 2008
  - Turkel, Eric Arranging Techniques for Synthesists Amsco Publications,
  London/New York/Sydney
  - Piston, Walter Orchestration, 12th Edition Victor Gollancz Ltd, London 1986
  Dersi Veren: Gör. Öğr.Selim ATAKAN

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |