Türkçe Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türkçe Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  TÜRKÇE

  Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’in kuruluş amacı; yurtiçinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin anadili olarak öğretimi konusunda izlenceler hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da TÖMER’in  amaçları arasındadır.


  Derslerin Uygulanışı

  Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan TÖMER Türkçe Bölümü; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘U’ şeklindeki masa sistemiyle 5-16 kişilik sınıflarda bir aylık ve iki aylık dönemler halinde açılan Temel Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler A1, Temel Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler B1, Yüksek Türkçe II  kursunu tamamlayan öğrenciler B2 sertifikası; Yüksek IV kursunu tamamlayan öğrenciler ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma (C1 sertifikası) almaya hak kazanırlar. Herhangi bir ADP (Avrupa Dil Portfolyosu) sertifika düzeyine denk düşmeyen, Temel Türkçe I, Temel Türkçe III, Orta Türkçe I, Orta Türkçe III, Yüksek Türkçe I ve Yüksek Türkçe III kurlarında öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

  Genel Amaçlı Kurslar

  Türkçe kursları 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler. Derslerde Yeni HİTİT Türkçe Öğretim Seti 1-2-3 ve bunlara ait çalışma kitapları, yoğunçalarlar, dilbilgisi dizini olarak kitapları izleyen video kasetleri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.

  Özel Amaçlı Kurslar

  Türkçe bölümüne bağlı olarak kişilere, kurum ve kuruluşlara Hızlı Okuma kursları ayrıca Türkçeyi etkili ve doğru kullanmak isteyenlere de Diksiyon ve hitabet dersleri verilmektedir

   

Türkçe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |