Almanca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Plus Akademi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Almanca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Program İçeriği        
  A1 Başlangıç düzeyi – Start Deutsch 1
  1. Düzgün telaffuz ile okuyabilme, basit cümleleri anlayabilme. okuduğunu anlama.
  2. Basit cümle yapıları oluşturabilme, bu basit cümlelerle yazılı olarak kendini doğru ifade edebilme, günlük kullanıma yönelik edinilecek kelime bilgisi ve ifadelerin doğru kullanımı, içinde bulunulan durumu kısa cümle ve ifadelerle tanımlayabilme, kısa mail, mektup yazabilme.
  3.  Düzgün telaffuz ve basit cümle yapıları ile kendini tanıtabilme ve tanımlayabilme, diyalog içinde basit cümleleri anlayabilme ve cevap verebilme, yavaş ama anlaşılır bir dil ile konuşma.,
  4. Öğrenilen kelime ve ifadeleri diyaloglar içinde seçebilme ve anlayabilme, dinlediğini ve duyduğu basit diyalogları, cümleleri algılayabilme.
  5. Genel olarak basit cümle gramer yapılarını, karşılıklı diyaloglar içinde sorunsuz kullanabilecek, günlük yaşamda gerekli ve yetecek düzeyde bir kelime dağarcığına sahip olacak,  aile tanımlamaları, hobi, beğenilerin ifade edilmesi, alışveriş  gibi temel gereklerin rahatlıkla giderilmesi için gerekli dil ve kullanımı bilgisine sahip olacak, bireysel olarak kendinizi anlaşılır oranda ifade edebileceksiniz.

  A2 Elementar Dil Düzeyi – Start Deutsch 2
  1. Cümleleri ve ihtiyaç duyulan ifadeleri (kişiye yada aileye yönelik bilgi, çalışma, alışveriş, yakın çevre vs.),
  2. Konunun anlam bütünlüğünden yola çıkarak anlayabilme, direk bilgi değişimine yönelik herhangi bir durumu  veya  herhangi bir nesneye ait düzenli gerçekleşen bir olayı kolayca anlayıp ifade edebilme,
  3. Okunulan bir parçanın anlam bütünlüğünden yola çıkarak, o textin ne ifade ettiğini  kısa cümlelerle özet sıkıntısız halinde yazabilme.
  4. Dil ve konuşma korkusunu aşmış olma, konuşma hızında artma.
  5. Kelime dağarcığının 650-750 kelime sayısına ulaşmış olması
  6. Gramer konularının eksiksiz bilinmesi, cümle yapılarında hataların azalması.
  7. Daha akıcı okuyabilme, düzgün telafuz kuralları ve birleşik cümleleri rahatlıkla kurabilme,

  B1  Bireysel dil kullanımı seviyesi – Zertifikat Deutsch
  1. Standart, açık bir Almanca (aksansız, şivesiz)  ile karşılaşıldığında, konunun ana temasını rahatlıkla anlayabilme,
  2. Bir seyahat sırasında yada farklı bir dil bölgesine (aksan, şive değişikliği olan) gidildiğinde, çoğu durum ya da problem ile başa çıkabilme,
  3. Basit ve özet bir şekilde,  emin olunan konular ve bireysel beğeni alanlarının değişmesi, kültürü kabullenme ve rahatlıkla uyum sağlama,
  4. Deneyimleri ve olaylara ait sonuçları ayrıntı ile rapor edebilme,
  5. Hedefler, Umutlar, ve hayalleri kolayca betimleyebilme, yazabilme,
  6. Planları ya da bir konuya ait bakış açısını kanıtlayabilme, onlar hakkında aydınlatıcı konuşabilme.

  B2 Bireysel Dil Kullanımı – Zertifikat Deutsch 2 – Zetfikat Deutsch für den Beruf
  1. Soyut ve somut temalara dayanan karmaşık bir textin ana temasının rahatlıkla anlaşılması,
  2. Herhangi kendine özgü branşsallık gerektiren bir konunu hakkında, ana dili Almanca olan kişilerle akıcı ve rahat bir şekilde fikir alışverişi ya da tartışma yapabilme,
  3. Kapsamlı bir konu hakkında net bir detaylandırma yapabilir,
  4. Güncel bir konuya yönelik bir bakış açısını sözel ve yazılı olarak rahatlıkla ifade edebilir,
  5. Bir olayın ya da durumun ihtimalleri üzerine konuşabilir, önce ve sonrasını değerlendirebilir, karşılıklı savunma, kanıtlama, sebep gösterme, vs. gibi tüm etkinlikleri pratik şekilde gerçekleştirebilir.

  C1 Profesyonel Konuşma Düzeyi – Goethe Zertifikat C1 – Prüfung Wirtaschaftsdeutsch
  1. Uzmanlık gerektiren bir alanda, uzun ve karmaşık textleri anlayabilir, İç içe girmiş anlamları ayırt edebilir,
  2. Kendini doğaçlama bir yolla, akıcı bir şekilde ifade edebilir, ima etme, kapalı konuşabilmeye yönelik kelime seçimini rahatlıkla yapabilir,
  3. Sosyal yaşamda ve iş çevresinde ya da bir eğitim ve öğrenimde gerekli olan dili etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir,
  4. Açık, nesnelleştirilmiş komplex bir  incelemenin üzerine farklı bir bağlantı ekleyerek tez yazabilir, özgün bir çalışma ortaya koyabilir.

  C2 Dilde Uzmanlık – Europaeisches Sprachenzertifikat Deutsch C2 –Kleines Deutsches Sprachdiplom
  1. Okunulan, Duyulan her şeyi rahatlıkla anlayabilme,
  2. Yazılı ve sözlü ifade edilen tüm farklı kaynakları özet halinde sunabilme, üzerinde çalışmalar yapabilme, bağlantılar kurabilme, bunlar üzerinde rahatlıkla aydınlatıcı bilgiler verebilme,
  3. Farklı anlam nüanslarını ayırt edebilme, doğal, akıcı, vurgulu ve bir ifade yeteneği ile karmaşık davranış, durum ve olayların üstesinden gelebilme. Ana dili düzeyinde Almancaya sahip olabilme.
         

Almanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |