Home > Yüksek Lisans Programları > Edebiyat > Çankaya > Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans programına başvurmak için anabilim dalınca uygun görülen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir üniversiteden lisans mezuniyet notunun en az % 60'ıyla mezun olmak gerekir.
 • Program tanımları
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın dört bilim dalından birinde, giriş sınavlarını kazanarak enstitüye kesin kaydını yaptıran öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için aşağıda belirtilen alan derslerinden 24 kredilik ders seçip bunları iki yarıyılda başarı ile tamamlaması, danışmanı yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlaması, bu tezin kabul edilmesi ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS LİSTESİ

  THB 601     Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I    
  THB 603     Tasavvuf ve Tarikatler I    
  THB 605     Âşık Tarzı Şiir Geleneği    
  THB 607     Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri I    
  THB 609     Orta Asya Türk Kültürü I    
  THB 611     Geleneksel Türk Tiyatrosu I    
  THB 613     Türk El Sanatları I    
  THB 615     Töre ve Gelenekler I    
  THB 617     Türk Halk Dansları I    
  THB 619     Halk Hukuku    
  THB 621     Halk Hekimliği    
  THB 623     Halk Takvimi ve Meteorolojisi    
  THB 625     Türk Halk Müziği I
  THB 627     Geleneksel Türk Hayvancılık Kültürü
  THB 629     Türk Halk İnançları    
  THB 631     XIX. Yüzyıl Türk Halkbilimi Araştırmaları Tarihî
  THB 602     Halkbilimi Teori ve Yöntemleri II    
  THB 604     Tasavvuf ve Tarikatler II    
  THB 606     Âşık Tarzı Hikâye Geleneği    
  THB 608     Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri II    
  THB 610     Orta Asya Türk Kültürü II    
  THB 612     Geleneksel Türk Tiyatrosu II    
  THB 614     Türk El Sanatları II
  THB 616     Töre ve Gelenekler II    
  THB 618     Türk Halk Dansları II    
  THB 620     Halk Veterinerliği    
  THB 622     Halk Zoolojisi ve Botaniği
  THB 624     Türk Halk Müziği II    
  THB 626     Ritüel, Şenlik ve Festivaller.    
  THB 628     Geleneksel Türk Ziraat Kültürü
  THB 630     Türk Halk Felsefesi    
  THB 632     XX. Yüzyıl Türk Halkbilimi Araştırmaları Tarihî    
  THB 697     Türk Halkbilimi Semineri    

  DERS İÇERİKLERİ

  TDE 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  THB 601 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I
  Tarihî gelişimi içinde dünyadaki folklor teorilerinin ve uygulama metotlarının tanıtımı ve tahlili.

  THB 602 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri II
  Tarihî gelişimi içinde dünyadaki folklor teorilerinin ve uygulama metotlarının tanıtımı ve tahlili.

  THB 605 Âşık Tarzı Şiir Geleneği
  Âşık tarzı şiir geleneğinin kaynağı gelişmesi ve bugünkü durumunun örnekleriyle değerlendirilmesi.

  THB 606 Âşık Tarzı Hikâye Geleneği
  Âşık tarzı hikâye geleneğinin tanıtılması, örnekleriyle değerlendirilmesi.

  THB 607 Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri I
  Anlatım türlerinin meseleleri ve ilgili teorilerin değerlendirilmesi.

  THB 608 Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri II
  Anlatım türlerinin meseleleri ve ilgili teorilerin değerlendirilmesi.

  THB 609 Orta Asya Türk Kültürü I
  Orta Asya Türk Kültürünün tarihî gelişim içinde tahlili.

  THB 610  Orta Asya Türk Kültürü II
  Orta Asya Türk Kültürünün tarihî gelişim içinde tahlili

  THB 611 Geleneksel Türk Tiyatrosu I
  Kukla, karagöz, orta oyunu, meddah ve köy tiyatrosunun kaynakları ve tahlili.

  THB 612 Geleneksel Türk Tiyatrosu II
  Kukla, Karagöz, Orta oyunu, Meddah ve köy tiyatrosunun kaynakları ve tahlili.

  THB 613 Türk El Sanatları I
  El sanatlarının tanıtımı ve değerlendirilmesi.

  THB 614 Türk El Sanatları II
  El sanatlarının tanıtımı ve değerlendirilmesi.

  THB 615 Töre ve Gelenekler I
  Kavramların tesbiti ve konunun örneklerle değerlendirilmesi.

  THB 616 Töre ve Gelenekler II
  Geleneklerin ve törelerin sosyal yapıyla bağlantısı.

  THB 617 Türk Halk Dansları I
  Türk halk danslarının kaynakları ve sosyal hayat içindeki fonksiyon ve bağlantıları.

  THB 618 Türk Halk Dansları II
  Türk Halk danslarının tesbit ve tahlili.

  THB 620 Halk Veterinerliği
  Geleneksel hayvan hastalıklarının tesbit ve tedavi usullerinin tanıtımı ve değerlendirilmesi.

  THB 621 Halk Hekimliği
  Geleneksel hayvan hastalıklarının tesbit ve tedavi usullerinin tesbiti ve değerlendirilmesi.

  THB 623 Halk Takvimi ve Meteorolojisi
  Geleneksel hava tahmin yöntemlerinin tesbiti ve sosyal hayattaki etki ve fonksiyonları.

  THB 624 Türk Halk Müziği I
  Türk halk müziğinin hususiyetleri ve yaşama tarzı ile bağlantısı

  THB 625 Türk Halk Müziği II
  Türk halk müziğinde kullanılan çalgıların kaynağı. yapısı ve işlevleri, orgonolojik açıdan incelenmesi.

  THB 626 Ritüel, Şenlik ve Festivaller
  Ritüellerin dinî ve din dışı muhteva özellikleri yapıları ve Türk sosyo-kültürel yapısındaki işlevleri.

  THB 632 XX. Yüzyıl Türk Halkbilimi Araştırmaları Tarihî
  Türk Halkbilimi çalışmalarının Yirminci yüzyıldaki kaynakları ve durumunun tesbiti ve tahlili.

  THB 697.04 Türk Halkbilimi Semineri

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |