Home > Doktora Programları > Edebiyat > Çankaya > Türk Dili Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Türk Dili Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türk Dili Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Türk Dili Bilim Dalı

  Ders Lİstesi

  TDE 701     Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi I     
  TDE 703     Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi I     
  TDE 705     Hakas Türkçesi     
  TDE 707     Yakut Türkçesi     
  TDE 709     Altay Dilleri Teorisi I     
  TDE 711     Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi I     
  TDE 713     Türk Dili Semineri I
  TDE 702     Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi II     
  TDE 704     Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi II     
  TDE 706     Tuva Türkçesi
  TDE 708     Çuvaş Türkçesi     
  TDE 710     Altay Dilleri Teorisi II     
  TDE 712     Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi II     
  TDE 714     Türk Dili Semineri II

  DERS İÇERİKLERİ

  TDE 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  TDE 701 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi I
  Modern Türk dillerinin tasnifi ve ses değişmelerinin, türlü fonetik olayların karşılaştırmalı olarak incelenmesi (ünlüler).

  TDE 702 Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi II
  Modern Türk Yazı Dillerinin tasnifi ve ses değişmelerinin, türlü fonetik olayların karşılaştırmalı olarak incelenmesi (ünsüzler).

  TDE 703 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi I
  Modern Türk dillerinde yapım eklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

  TDE 705 Hakas Türkçesi
  Hakas Türkçesi kısa grameri; Hakas Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler.

  TDE 706 Tuva Türkçesi
  Tuva Türkçesinin kısa grameri; Tuva Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler.

  TDE 707 Yakut Türkçesi
  Yakut Türkçesinin başlıca karakteristik özellikleri; Yakut Türkçesinin fonetik ve morfolojisi; Yakut Türkçesi metin incelemesi.

  TDE 708 Çuvaş Türkçesi
  Çuvaş Türkçesinin başlıca karakteristik özellikleri; Çuvaş Türkçesinin fonetik ve morfolojisi; Çuvaş Türkçesi metin incelemesi.

  TDE 709 Altay Dilleri Teorisi I
  Altay Dilleri Teorisinin tarihçesi; Altay dillerinin karşılaştırmalı sesbilgisi (ünlüler).

  TDE 710 Altay Dilleri Teorisi II
  Altay Dilleri Teorisinin tarihçesi; Altay dillerinin karşılaştırmalı sesbilgisi (ünsüzler).

  TDE 711 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi I
  Altay dillerindeki çekim ekleri ve sözcük türlerinin karşılaştırmalı incelenmesi.

  TDE 712 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi II
  Altay dillerindeki yapım eklerinin karşılaştırmalı incelenmesi.

  TDE 713 Türk Dili Semineri I
  Türk dili ile ilgili teorik ve metodolojik uygulamalar, problem çözümlemeleri ve örnek çalışmalar.

  TDE 714 Türk Dili Semineri II

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |