Tiyatro Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tiyatro Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
             
              TİYATRO SANAT DALI / SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI

  • PROGRAMIN TÜRÜ        
             
              SANATTA YETERLİLİK 

  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
              Sanat Dalı Başkanı         :   Doç. Suat ÖZTURNA
              Anasanat Dalı Başkanı   :   Prof. Dr. Ali Müfit BAYRAŞA

  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 

              OPERA BÖLÜMÜ / İ.Ü. DEVLET KONSERVATUARI

              Bölüm Başkanı                :   Prof. Dr. Ali Müfit BAYRAŞA
              Konservatuar Başkanı    : 


  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ


  SAHNE  1,2
  Ders İçeriği:
             
  Antik Yunan, Elizabeth ve  Modern Dönem Oyunları yardımıyla öğrencinin ses ve bedenini - oyunculuğunu geliştirmek.


  ŞİİRSEL GERÇEKÇİLİK VE ÇEHOV  1,2


  Ders İçeriği:     "Martı" , "Vanya Day", "Üç kız kardeşé, "Vişne Bahçesi" oyunlarını irdeleyip sahneye  uygulamak ve Çehov oyunlarını dramatik tiyatro açısından değerlendirmek.

  TÜRK TİYATROSUNDA MELİH CEVDET ANDAY  1,2

  Ders İçeriği:
             
  Melih Cevdet Anda'ın oyunlarını dramatik tiyatro açısından değerlendirmek ve M. Cevdet Anday oyunlarını sahneye koymak

  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETMENLİK  1,2
  Ders İçeriği:
             
  Dünya Tiyatro Edebiyatının Seçme Eserlerini öğrencinin dönemine uygun olarak değerlendirip, sahneye koymasını sağlamak.


  DRAMA VE UNSURLARI  1
  Ders İçeriği:

  Dramanın temel unsurlarını irdeleyerek dram sanatı ve tiyatro sanatı ilişkisini tüm boyutlarıyla değerlendirmek

  DRAMA VE UNSURLARI  2
  Ders İçeriği:
    
  Dramanın temel unsurlarını irdeleyerek dram sanatı ve tiyatro sanatı ilişkisini tüm boyutlarıyla değerlendirmek.


  ULUSAL DANS KAYNAKLARININ SAHNE DANSLARI VE ÇAĞDAŞ ANLAMDA KULLANIMI  1,2

  Ders İçeriği:
            
  Ulusal Dansların çağdaş sahne sanatlarında kullanımı için gerekli dans profesyonelliğini geliştirmek. Sanatta Yeterlik öğrencisinin yaratıcılığını, uygulama becerisini ve dans duyarlılığını arttırmak hedeflenerek dans yeteneğinin ve tekniğinin geliştirilmesi amaçlanır.
   
  TİYATRO ELEŞTRİSİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ  1,2
  Ders İçeriği
             
  Dram sanatı ve Tiyatro sanatının temel değerleri çerçevesinde tiyatro eleştirisinin uygulamalı olarak değerlendirilişi.


  SEMİNER
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

              
  Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulmuş ilk resmi musiki okulu. Darü'l Elhân'ın hazırlayıcısı olan kurum, 1914'te kurulmuş olan Darülbedayi'nin musiki koludur. İstanbul Şehremaneti'ne bağlı olarak kurulan Darülbedayi, tiyatro, sahne musikisi, Türk ve Batı musikisi türlerinin tümünü bir arada ele almayı amaçlayan ulusal bir konservatuvardı.
            
  Darülbedayi biri tiyatro, öbürü musiki olmak üzere iki bölüme ayrılmış olan ve daha sonraki yıllarda İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak eğitim veren okuldu. 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne devredilerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını almış ve bu kuruma farklı bir statü getirilmiştir.
             
  1950'lerin başlarında İstanbul Şehir Meclisi'nde konservatuvarda birde tiyatro sınıfı açılması fikri tartışılmış, Joseph Marx'ın tavsiyesi ve Muhittin Üstündağ'ın onayı ile şu dersler müfredata konmuştur. Yeni dersler ahenk jimnastikleri, sahne dersleri ( tiyatro ve şan olarak ) belirlenmiş ve Azade Selim Hanım ile Ertuğrul Muhsin Bey hoca olarak getirilmiştir. Ekim1933'ten itibaren konservatuvar bu dersler için öğrenci kabul etmeye başlamıştır.            

  Başlangıçta öğrenim süresi üç yıl olan bu bölüm, zamanla değişen yönetmeliklerle geliştirilmiş ve bu bölümden bir çok öğrenci mezun edilmiştir.

  Etkinlikleriyle, yayınlar ve yetiştirdiği müzisyenlerle bütün Türkiye'de önemle anılacak duruma gelmiş olan konservatuvar 1986'da Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

  Hazırlayıcı birimlerle birlikte öğrenci adaylarına, çok küçük yaşlardan itibaren eğitim alma olanakları oluşturarak, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyine ulaştırıp sanatsal yönde akademik kariyer sağlama fırsatını sunar.

  Ülkenin çağdaşlık yolunda temel taşlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, değerli sanatçı öğretim elemanları ve geçmişinin birikimi ile genç kuşakları sanat dünyasına kazandırmaya devam etmektedir

  MEZUNİYET AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Devlet Opera ve Balesi, Özel Bale Toplulukları, Özel okullar ve Kurslar, Konservatuvarlar, Modern Dans ve Halk Dansları Toplulukları gibi kurumlar.

Tiyatro ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |