Tekstil ve Moda Tasarımı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tekstil ve Moda Tasarımı Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  TEKSTİL VE MODA TASARIM SANATTA YETERLIK PROGRAMI

  DERSLER İÇERİKLERİ


  BASKI TASARIMI
  4 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrenci aşağıda belirtilen iki konudan bir tanesini seçer:
  - İç mekan tekstil ürünleri alanına yönelik, günün trendlerine uygun desen koleksiyonu
  hazırlama.
  - Otel, hastane, bakımevi...gibi kamusal çevre binalarında kullanılmak üzere giysilik ve
  iç mekan desen tasarımları hazırlama.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  WELLS, Kate, Fabric Dyeing and Printing, Conran Octopus
  JACKSON, Lesley, 20th Century Pattern Design , Mitchell Beazley
  BRODDOCK, Sarah E., - O’MAHONY, Marree, Techno Textiles, Thames and Hudson
  FIELL ,Charlotte and Peter ,Design of the 20 th Century
  TAMBINI, Michael, The Look of the Century, Dorling Kindersley
  Dersi Veren : Yrd. Doç.Gaye K. BELEN

  DOKUMA TASARIMI

  4 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Kullanım alanı belirlenen, armürlü veya jakarlı dokuma teknikleri
  kullanılarak üretilecek dokuma tekstil ürünleri tasarlamak üzere kapsamlı bir proje
  yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Bahattin ŞEBER

  GİYSİ TASARIMI
  4 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Figür ve model çizimi, malzeme bilgilerini almış olan öğrencilerin moda
  faktörüne bağlı ve belirlenen konulara yönelik sanat ağırlıklı giysi koleksiyonları
  hazırlamaları amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Özlem Süer

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Zeki ALPAN

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Dilek Alpan

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Kemal Can

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Gaye Kırlıdökme Belen

  ÖZGÜN BASKI
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Değişik baskı ve renklendirme teknikleri kullanılarak, özgün tekstil
  yüzeyler oluşturulur.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Zeki ALPAN

  ÖZGÜN DOKUMA
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/ İçerik: Dokuma, işleme ,aplike gibi değişik üretim yöntemleri ve değişik
  malzemeler kullanılarak öğrencilere özgün dokumalar yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Dilek ALPAN

  İÇ MEKAN AKSESUARLARI TASARIMI

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/ İçerik: Tekstil malzemesinden oluşturulan; oturma, yemek ve yatak odalarında
  kullanılacak dekoratif yastık, örtü, perde, paravan, pano gibi ürün koleksiyonları tasarımı.
  Değerlendirme Yöntemleri: Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar: Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Gaye Kırlıdökme BELEN

  SANAT VE TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 4, U 0, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Genel anlamda sanatsal yaratma, tasarım ilişkileri anlatılır. Her öğrencinin
  ayrı ayrı seçtiği konular üzerinde gerekli düşünsel, kültürel, işlevsel ilişkiler kurularak
  durulur. Özgün ve kişiye özgü önermeler niteliklerine göre değerlendirilerek program
  ilkeleri
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Sergi katalogları, kavramsal sanatla ilgili tenkit yayınları
  incelemeler, küratörlü sergilerin takibi, modern fonotik plastik sanatlara ilişkin her türlü
  doküman
  Dersi Veren : Prof.Kemal CAN

  TEKSTİL TERBİYE
  2 Saat/Hafta, T 2,U 0, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrencilerin ağartma, boyama, baskı, apre, emprenye vb. gibi kimyasal
  terbiye işlemleri ile fiziksel terbiye işlemleri uygulamaları; tekstil yüzeylere ve ürünlere
  uygulayabilecekleri, yaratıcılıklarına yardımcı olabilecek şekilde anlatılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  15) TARAKÇIOĞLU, İ., Tekstil Terbiyesi ve Makinaları Cilt 1,2,3
  16) BAŞER , İnci, Boyarmadde Kimyası
  Dersi Veren : Prof.Zeki ALPAN

  BASKI TASARIMI
  4 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Dokuma ve örme tekstil yüzeylere, baskı, boyama ile diğer fiziksel ve
  kimyasal terbiye yöntemlerini uygulayarak yeni yüzey etkileri yeni işlevler yeni kullanım
  alanları geliştirmek. Ders, teorik ve pratik araştırma ve uygulamalardan oluşur.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Zeki ALPAN

  DOKUMA TASARIMI
  4 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Armürlü ya da jakarlı dokuma tekniklerini kullanarak çözümlenmek üzere
  giysilik kumaş tasarımıyla ilgili kapsamlı bir proje yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Dilek ALPAN

  GİYSİ TASARIMI
  4 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Moda eğilimleri göz önünde tutularak , erkek ya da kadın için giysi
  projeleri önerilmesi hedeflenir. Bu önermelerde kullanım alanı ve kullanıcı özellikleri
  irdelenir ve doğru malzeme ile dosya ve proje şeklinde çalışmalar oluşturulur.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  17) PARRAMON, Josee M. İnsan Figürlü Çizimi, Remzi Kitapevi,2003
  18) TURNPENNY, John M. , Fashion Design& Illustration, Basic Guidelines, 1983
  Dersi Veren : Yrd.Doç. Özlem Süer

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Zeki ALPAN

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Dilek Alpan

  SEMİNER

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Kemal Can

  SEMİNER
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Konusu ders sorumlusunca belirlenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Yrd. Doç. Gaye Kırlıdökme Belen

  ÖZGÜN BASKI
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Değişik baskı ve renklendirme teknikleri kullanılarak, özgün tekstil
  yüzeyler oluşturulur.
  Değerlendirme Yöntemleri : Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Zeki ALPAN

  ÖZGÜN DOKUMA
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/ İçerik: Dokuma, işleme ,aplike gibi değişik üretim yöntemleri ve değişik
  malzemeler kullanılarak öğrencilere özgün dokumalar yaptırılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir
  Dersi Veren : Prof. Dilek ALPAN

  İÇ MEKAN AKSESUARLARI TASARIMI

  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/ İçerik: Tekstil malzemesinden oluşturulan; oturma, yemek ve yatak odalarında
  kullanılacak dekoratif yastık, örtü, perde, paravan, pano gibi ürün koleksiyonları tasarımı.
  Değerlendirme Yöntemleri: Proje Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar: Seçilen konuya göre yarı yılın başında verilecektir.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Gaye Kırlıdökme BELEN

  SANAT VE TASARIM
  4 Saat/Hafta, T 4, U 0, 4 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Genel anlamda sanatsal yaratma, tasarım ilişkileri anlatılır. Her öğrencinin
  ayrı ayrı seçtiği konular üzerinde gerekli düşünsel, kültürel, işlevsel ilişkiler kurularak
  durulur. Özgün ve kişiye özgü önermeler niteliklerine göre değerlendirilerek program
  ilkeleri
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Sergi katalogları, kavramsal sanatla ilgili tenkit yayınları
  incelemeler, küratörlü sergilerin takibi, modern fonotik plastik sanatlara ilişkin her türlü
  doküman
  Dersi Veren : Prof.Kemal CAN

  TEKSTİL TERBİYE
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Öğrencilerin ağartma, boyama, baskı, apre, emprenye vb. gibi kimyasal
  terbiye işlemleri ile fiziksel terbiye işlemleri uygulamaları; tekstil yüzeylere ve ürünlere
  uygulayabilecekleri, yaratıcılıklarına yardımcı olabilecek şekilde anlatılır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  19) TARAKÇIOĞLU, İ., Tekstil Terbiyesi ve Makinaları Cilt 1,2,3
  20) BAŞER , İnci, Boyarmadde Kimyası
  Dersi Veren : Prof.Zeki ALPAN

Moda tasarımı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |