Tarih Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tarih Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  1993 yılında kurulan Tarih Bölümünde; İlkçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır. Tarih bilimi, ilkçağlardan başlayarak toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda, ne gibi gelişmeler gösterdiğini, dünya uygarlığına ne gibi katkılarda bulunduklarını öğretmeyi ve araştırmayı amaçlamaktadır. Çeşitli derslerle öğrencilere entelektüel bir eğitim verilmesinin yanı sıra öğrencilerin belli bir bilinç düzeyine ulaşmasına da çaba gösterilmektedir. Hümanist, akılcı ve bilimsel bir eğitim çerçevesinde objektif olma, toplumdaki dogmalarla mücadele edebilme, zihni eğitme, ''öteki''ni anlama ve günümüz sorunlarına çözüm bulma gibi olgulara ağırlık verilmektedir.

  AMAÇ
  Bölüm, öğrencilerine bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilmelerini sağlayacak akademik nitelikleri ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında onlara yardımcı olabilecek kuramsal ve pratik bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Uygulanan program; yüksek lisans öğrenimine başvurmak isteyecek öğrencileri kuramsal olarak donattığı gibi, meslek yaşamına atılmak isteyecek öğrencileri de büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

  TARİH DOKTORA PROGRAMI
  Doktora programı, öğrencilere belli bir konuda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin iki yarıyıl süresince ders almaları gerekmektedir. Ayrıca, özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlamaları ve bu tezi sözlü olarak jüri önünde savunmaları gerekmektedir. Doktora derecesi alabilmek için programın tamamlanma süresi ortalama 4 yıldır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Osmanlı Kentleri
  Osmanlı Eğitim Sistemi
  Osmanlıda Hukuk Sistemi
  Osmanlı Ekonomisi
  Türkiye'de Anayasal Gelişmeler
  II. Meşrutiyet
  TBMM'nin Düşünsel Yapısı
  Türk Demokrasi Tarihi
  Türkiye'de Modernleşme Hareketleri
  T.C. Dönemi Dış Politikası

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı: Öğrenciler enstitünün bilgisayar laboratuvarından yararlanabilirler. Laboratuvardaki bütün bilgisayarların internet bağlantısı bulunmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarında yardımcı olabilecek pek çok bilgisayar programını laboratuardaki bilgisayarlarda kullanabilmektedirler.
  Kütüphane: Öğrenciler, enstitüye oldukça yakın mesafedeki Merkez Kütüphaneyi kullanabilirler. Buradan başta tarih olmak üzere diğer konularda pek çok kitap ve makaleye ulaşabilirler. Ayrıca kütüphanede mevcut bulunan veri tabanları ve elektronik dergilere de ulaşabilirler. Cumhuriyet dönemi süreli yayınlarından da kimilerine ulaşma olanağı vardır.


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  TAR603     Osmanlıların Balkan Politikası I    
  TAR605     Osmanlı İmparatorluğu'nda Arşiv Kaynaklarının Değerlen. I 
  TAR607     Türkiye'de XIX. ve XX. yy.'da Düşünsel Akımlar I  
  TAR609     İmparatorluktan Ulusal Devlete Geçiş    
  TAR610     Türkiye'de Tek Parti Yönetimi    
  TAR611     Osmanlı İmparatorluğunda Haberleşme I  
  TAR613     Türkiye'de Modernleşme Hareketleri I   
  TAR619     Türkiye'de Boğazlar Sorunu I 
  Seçmeli Dersler
  TAR602     Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulemanın Etkileri    
  TAR615     Türkiye'de Basın I
  TAR617     Osmanlılarda Para ve Finans I
  TAR619     Türkiye'de Boğazlar Sorunu I
  TAR621     Osmanlı Hukuku    

  2. Yarıyıl
  TAR604     Osmanlıların Balkan Politikası II    
  TAR606     Osmanlı İmparatorluğu'nda Arşiv Kaynaklarının Değerlen. II
     
  TAR608     Türkiye'de XIX. ve XX. yy.'da Düşünsel Akımlar II
  TAR612     Osmanlı İmparatorluğu'nda Haberleşme II    
  TAR614     Türkiye'de Modernleşme Hareketleri II
  TAR620     Türkiye'de Boğazlar Sorunu II    
  Seçmeli Dersler
  TAR616     Türkiye'de Basın II    
  TAR618     Osmanlılarda Para ve Finans II    
  TAR620     Türkiye'de Boğazlar Sorunu II
  TAR622     Cumhuriyet Devri Kültür Kurumları    
  TAR623     Osmanlılarda Geri Hizmet Kurumları    
   
  3. Yarıyıl

  TAR600     Tez
  TAR890     Tez
   
  4. Yarıyıl
  TAR600     Tez
  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  TAR890     Tez
   

  NOT:
  Yeniçağ Tarihi alanında uzmanlaşacak öğrenciler: I. yarıyılda zorunlu ders olarak, TAR630, 605 dersleri ile birlikte TAR602, 611, 617 derslerinden 2 adedini ve II. yarıyılda zorunlu ders olarak, TAR604, 606 dersleri ile birlikte seçmeli ders olarak, TAR616, 618, 623 derslerinden 2 adedini alacaklardır.

  Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlaşacak öğrenciler: I. yarıyılda zorunlu ders olarak, TAR607, 613, dersleri ile birlikte TAR615, 619, 621 derslerinden 2 adedini ve II. yarıyılda zorunlu ders olarak, TAR612, 614 dersleri ile birlikte seçmeli ders olarak, TAR618, 620, 623 derslerinden 2 adedini alacaklardır.

  TC Tarihi alanında uzmanlaşacak öğrenciler: I. yarıyılda zorunlu ders olarak, TAR609, 610 dersleri ile birlikte TAR607, 615, 619 derslerinden 2 adedini ve II. yarıyılda zorunlu ders olarak, TAR608, 614 dersleri ile birlikte seçmeli ders olarak TAR616, 620, 622 derslerinden 2 adedini alacaklardır.
   

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |