Home > Doktora Programları > Psikoloji > Çankaya > Sosyal Psikoloji Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Sosyal Psikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Psikoloji Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Psikolojinin ilgili alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış olmak ve giriş sınavında başarılı olma şartı aranır.
 • Program tanımları
  Sosyal psikoloji alanında Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik dersi başarı ile tamamlamaları, doktora yeterlik sınavını başarmaları, danışmanlarının yönetiminde ve Tez İzleme Komitesinin gözetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu alanda doktora diploması için gerekli dersler ve kredilerin dağılımı aşağıda belirtil-miştir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ve danışman öğretim sorumlusunun onayı ile Psikoloji Anabilim Dalı ya da diğer Anabilim Dalları tarafından Lisansüstü düzeyde verilen derslerden en az 3 kredi-lik ders seçmek zorundadır. Ancak bu derslerin, Yüksek Lisans düzeyinde alınmamış olanlar arasından seçilmesi gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  PSİ 700 Özel Konular
  AnabilimAnasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili AnabilimAnasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür. Bu ders kredisizdir.

  PSİ 704 Psikolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar
  Psikolojide en yeni akım ve gelişmelerin özellikle derse katılan öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınarak tartışılması.

  PSİ 741 Sosyal Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar
  Sosyal Psikolojide çeşitli konularla çağdaş değişik yaklaşımların karşılaştırmalı ve eleştirmeli bir biçimde incelenmesi

  PSİ 742 Sosyal Psikolojide Yeni Gelişmeler ve Sorunlar
  Sosyal Psikolojideki yeni görgül ve kuramsal çalışmaların ve sorunların yeni yöntemlerin ışığı altında değerlendirilmesi.

  PSİ 745 Alan Çalışması I
  Öğrencilerin ilgili öğretim sorumlusunun denetiminde, ilgi duyduğu bir alanda pratik çalışma yapması veya ilgi duyduğu bir alandaki literatürü eleştirici bir yaklaşımla derinlemesine taraması ve incelemelerinin bir makale olarak kurumiçi dışı üyelerden oluşacak 3 kişilik bir jüriye sunması.

  PSİ 746 Alan Çalışması II
  Öğrencilerin ilgili öğretim sorumlusunun denetiminde, ilgi duyduğu bir alanda pratik çalışma yapması veya ilgi duyduğu bir alandaki literatürü eleştirici bir yaklaşımla derinlemesine taraması ve incelemelerinin bir makale olarak kurum içi dışı üyelerden oluşacak 3 kişilik bir jüriye sunması.

  PSİ 747 Araştırma ve Uygulama I
  Araştırma beceri ve yeteneklerini geliştirmeye olanak sağlamak amacıyla, öğrenciler ilgili öğretim sorumlusu veya sorumlularının denetiminde bir araştırma projesi hazırlayıp yürütür ve rapor haline getirir.

  PSİ 748 Araştırma ve Uygulama II

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |