Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Programın amacı öğrencilere Sosyal Bilgiler eğitimiyle ilgili lisans üstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak Sosyal Bilgiler eğitimi alanında uzman olmalarını sağlamaktır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Ayar, Özgül. "Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretim Hizmetinin Niteliğini Belirleyen Öğelerin (İpucu, Öğrenci Katılımı, Pekiştirme, Dönüt-Düzeltme) Kullanımı". Anadolu Üniversitesi, 2003. Turan, Ayşe Nur Uzun. "İlköğretim Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencileri İle Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri". Anadolu Üniversitesi, 2003. Acar, Remziye. "Sosyal Bilgiler Dersi İçeriğinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Anadolu Üniversitesi, 2003.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanmaktadır. Fakülte öğrencilerinin hizmetine sunulan 110 bilgisayarlı 6 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki tüm bilgisayarlar internete bağlı olup uygulama çalışmaları için uygundur. Öğrenciler bölüm binasına 300 metre uzaklıktaki ana kütüphaneyi kullanabilmektedirler. Öğrenciler eğitimle ilgili birçok kitap ve süreli yayına, çeşitli veri tabanlarına ve elektronik yayına ulaşabilmektedirler.

  DERS İÇERİKLERİ

  1. Yarıyıl

  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    
  SBÖ501     Sosyal Bilgilerde İnceleme Konuları    
  SBÖ790     Tez

  Seçmeli Dersler
  ETK500     Bilim Etiği    
  İÖÖ501     İlköğretimde Öğretmenlik ve Sorunları
   
  2. Yarıyıl
  SBÖ502     Sosyal Bilgilerin Öğretimi    
  SBÖ599     Seminer

  Seçmeli Dersler
  EPÖ501     Eğitimde Program Geliştirme    
  İÖÖ504     Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi    
   
  3. Yarıyıl
  SBÖ790     Tez    

  Seçmeli Dersler
  İÖÖ502     İlköğretimde Araç - Gereç Kullanımı    
  SBÖ504     Türkiye'de Eğitim Reformları    
   Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |