Slav Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Slav Dili ve Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Slav Dili ve Edebiyatı Doktora Programı


  * PROGRAMIN ADI
  SLAV DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
   
  * PROGRAMIN TÜRÜ
  DOKTORA

  * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
  Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU
  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ERBORA
         
  * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
  BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI  / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
         
  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek ERBORA
  Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Korkut TUNA
         
  * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ 
  1. EDEBİYAT SEMİNERİ 1-2
  Genellikle Batı edebiyatının önemli bir yazarından seçtikleri yapıtı tarihsel araştırma yöntemiyle inceleyen öğrencilere araştırma becerisi kazandırmaya yönelik uygulamaları içerir.
   
  2. ROMAN VE ŞİİRDE İMGECİLİK
  Bu dersin amacı özellikle Rus romanı ve şiirinde 17. ve 18. yüzyıllardan başlayarak ortaya çıkan yazınsal imgelerin gelişimini incelemek ve kendine özgü karakteristik özelliklerini imgebilimsel açıdan irdelemektir.
   
  3. TİYATRODA MODERNİST AKIMLAR 1-2
  20. yüzyıl Batı tiyatrosunda egemen olan gelecekçilik, dışavurumculuk gibi çağdaş akımlar irdelendikten sonra, özellikle başta Çehov olmak üzere devrim sonrası gelişen Rus tiyatrosunun karakteristik özelliklerinin belirlenmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.

  4. GENEL DİLBİLİM VE EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ
  Saussure ün  Genel Dilbilim Dersleri  çalışması başta olmak üzere Martinet, Benveniste, Jakobson gibi dilbilimcilerin başlıca kuramsal yapıtları incelenmekle birlikte bu kuramların edebiyat eleştirisine getirdiği yenilikler üzerinde durulmaktadır.
   
  5. ROMAN VE ÖYKÜ SANATI
  19. ve 20. yüzyılda gelişen Rus roman ve öykü sanatı üzerine kuramsal bir bakış açısıyla yapılan okuma çalışmaları dersin özünü oluşturmaktadır.
   
  6. RUS DİLBİLİM OKULU VE EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ
  Rus dilbilimcileri Batı dilbilim kuramcılarının öncüleri arasındadır. Özellikle yapısalcı eleştiri, dilbilimsel metin çözümlemesi bağlamında bu okulların evrensel öneminin irdelenmesi bu ders programının amacını oluşturuyor.
   
  7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları içerir.
   

  * PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

  Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın Doktora programı ilk kez 2007-2008 Bahar yarıyılında 2 kişilik kontenjanla açılmıştır.
       
  Rus Dili ve Edebiyatı Doktora Programı nın amacı, Rus Edebiyatı alanında akademik çalışmalarını sürdürmek isteyen araştırmacılara, bu alanda bilimsel çalışmalarını ve incelemelerini sürdürmelerini sağlayacak bilgi ve donanımı sağlamaktır.     

  * PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

  * MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Programı başarıyla bitiren öğrenciler Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyerlerini sürdürebilirler.
        

Dilbilim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |