Eski Yazı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eski Yazı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ESKİ YAZI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS iÇERİKLERİ


  HAT TASARLAMA (SÜLÜS - NESİH)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Sülüs yazının harf anatomileri, estetik özellikleri, (Nokta ölçüleri, satır düzeni,
  espas ) temel kural ve kaideler anlatılır. Kompozisyon kuralları öğretilir ve çeşitli örneklerle
  pekiştirilir. Tasarım ve uygulama çalışmaları farklı malzemeler (kağıt, ebru, deri, ahşap)
  üzerine yapılabilir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ACAR, M.Ş., Türk Hat Sanatı, Araç, Gereç ve Formlar, Antik A.Ş., Kültür Yayınları, İstanbul
  1999.
  ALPARSLAN, A.,Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1999.
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yayınları, İstanbul 1992.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  4
  SERİN, M., Hat Sanatında Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.

  Dersi Veren : Yard. Doç.Hüseyin GÜNDÜZ

  HAT TASARLAMA (DÎVÂNÎ – TALİK)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Divani yazının tarihsel gelişimi anlatılır. Seçilen metinler bu yazı ile farklı
  formlarda tasarlanarak uygulanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ALPARSLAN, A., Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1999.
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yay., İstanbul 1992.
  DERMAN, U., Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatında Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Ali Rıza ÖZCAN

  HAT SANATINDA SERBEST YORUM
  4 Saat/Hafta, T2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri farklı malzeme ve teknikler kullanılarak
  gerek yeniden yorumlanır, gerekse öğrenci bu bağlamda özgün tasarımlara yönlendirilir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yayınları, İstanbul 1992.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  UMUR, S., Osmanlı Padişah Tuğraları, İstanbul 1980.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Pınar DOĞU EZMEN

  TÜRK HAT SANATI TARİHİNDE EKOLLER
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : İslam sanatları içinde yer alan hat sanatı; başlangıcı, gelişimi ve bu sanatın
  günümüzde uygulanışıyla, çeşitli tarihsel veriler eşliğinde öğrenciye teorik olarak
  aktarılmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav

  Önerilen Kaynaklar :
  ALPARSLAN, A., Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1999.
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yay., İstanbul 1992.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.
  YAZIR, M.B., Kalem Güzeli I-II-III, Diyanet İşleri Başk.Yay., Ankara 1974.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Ali Rıza ÖZCAN

  İSLAM YAZISINDA ESTETİK (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Çeşitli malzemeler üzerindeki yazıların farklı ekoller doğrultusunda estetik
  özellikleri görsel malzeme destekli anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav

  Önerilen Kaynaklar :
  ALPARSLAN, A., Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.
  DERMAN, U., Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatında Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.
  5

  Dersi Veren : Prof.Dr.Muhittin SERİN

  HAT TASARLAMA (SÜLÜS - NESİH)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Nesih yazının harf anatomileri, estetik özellikleri, satır üzerindeki duruşları,
  zaman içerisinde kazandığı ekoller örneklerle gösterilir. Belirlenen çeşitli metinler değişik
  formlarda ( Kıt’a, mail kıt’a daire, kare, dikdörtgen ) tasarlanarak uygulanır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ACAR, M.Ş., Türk Hat Sanatı, Araç, Gereç ve Formlar, Antik A.Ş., Kültür Yayınları, İstanbul
  1999.
  ALPARSLAN, A.,Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1999.
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, İrcica Yayınları, İstanbul 1992.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatında Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Hüseyin GÜNDÜZ

  HAT TASARLAMA (DÎVÂNÎ – TALİK)
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Ta’lik yazı çeşidiyle yazılan levhalar üzerinde bu yazının komposizyon
  kuralları (espas, denge, form, leke ) öğretilerek çeşitli uygulama örnekleriyle pekiştirilir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ALPARSLAN, A., Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1999.
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yay., İstanbul 1992.
  DERMAN, U., Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatında Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Ali Rıza ÖZCAN

  HAT SANATINDA SERBEST YORUM
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri farklı malzeme ve teknikler kullanılarak
  gerek yeniden yorumlanır, gerekse öğrenci bu bağlamda özgün tasarımlara yönlendirilir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yayınları, İstanbul 1992.
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  UMUR, S., Osmanlı Padişah Tuğraları, İstanbul 1980.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Pınar DOĞU EZMEN

  TÜRK HAT SANATI TARİHİNDE EKOLLER
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İslam sanatları içinde yer alan hat sanatı başlangıcı, gelişimi ve bu sanatın
  günümüzde uygulanışıyla, çeşitli tarihsel veriler eşliğinde öğrenciye teorik olarak
  aktarılmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav

  Önerilen Kaynaklar :
  ALPARSLAN, A., Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1999.
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, IRCICA Yay., İstanbul 1992.
  6
  RADO, Ş., Türk Hattatları, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.
  YAZIR, M.B., Kalem Güzeli I-II-III, Diyanet İşleri Başk.Yay., Ankara 1974.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Ali Rıza ÖZCAN

  İSLAM YAZISINDA ESTETİK (SEMİNER)
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Çeşitli malzemeler üzerindeki yazıların, farklı ekoller doğrultusunda estetik
  özellikleri görsel malzeme destekli anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav

  Önerilen Kaynaklar :
  ALPARSLAN, A., Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.
  DERMAN, U., Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982.
  SERİN, M., Hat Sanatında Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999.
  Dersi Veren : Prof.Dr.Muhittin SERİN

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |