Rusça Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Rusça Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  RUSÇA

  Neden Rusça?
  Çok geniş bir coğrafyada konuşulan Rusçanın Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra etkisini yitireceği düşünülmüş, fakat bunun doğru olmadığı zamanla ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde anadili kullanımına önem verilmeye başlansa da, Rusça hâlâ o ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinde temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ülkelerde iyi bir eğitim almak, siyaset ya da ekonomi alanlarında önemli görevlere gelebilmek için Rusça, öğrenilmesi zorunlu olan öncelikli dil konumundadır. Rusça öğrenmeye olan ilginin altında yatan bir başka neden ise gelişen teknoloji ve dolayısıyla artan iletişim ve etkileşim ortamıdır. Artık İngilizceden başka dilleri öğrenme isteği de bu anlamda ön plana çıkmıştır.

  Derslerin Uygulanışı
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  Rusça kursları 5 temel, 4 orta ve 3 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Rusça kurslarında diploma alan bir kursiyer,  B1 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 12 ayda (toplam 480 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 24 ayda (toplam 576 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Rusça kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

  Genel Amaçlı Kurslar

  Genel Amaçlı Rusça kurslarında Jili Bıyli, Gavarite Paruski ve Rassiya Sivodya adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri ve DVD ile TÖMER Rusça Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek araç-gereçler kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda ise konuşma becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders araç-gereçleri verilmekte, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır.

  Temel kurları bitiren kursiyerler Avrupa Dil Portfolyosuna göre A1 düzeyine, orta kurları bitiren kursiyerler A2 düzeyine, yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, B1 düzeyine erişirler.

  Rusça kurslarında kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

  Özel Amaçlı Kurslar
  KPDS, Resmi Kurumların Mütercim-Tercümanlık sınavları gibi sınavlara ve bazı özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra, test teknikleri üzerinde durulmaktadır. Üniversitelerin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan öğrencilerin derslerine takviye amaçlı Rusça dilbilgisi kursları da açılmaktadır.

  Konuşma Kulüpleri
  TÖMER’de Rusça kurslarına devam eden öğrenciler için değişik saatlerde konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda Rus öğretim elemanı eşliğinde kursiyerlerin ilgisini çekecek konularda konuşmalar yapılmakta ve Rus kültürü tanıtılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıda belirtildiği gibidir:

Rusça ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |