Alman Edebiyatı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Alman Edebiyatı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Doktora programına başvuracak adayların, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir bilim dalında Yüksek Lisans derecesine veya buna denk bir diplomaya sahip olması gerekir.
 • Program tanımları
  ALMAN EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI

  1. Alman Edebiyatı Doktora programı ders dönemi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora öğrencisi, ilgili program için açılan derslerle, diğer program için açılan derslerden toplam en az 24 kredilik ders yükünü en çok dört yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde güz yarıyılı dersleri bahar yarıyılında, bahar yarıyılı dersleri güz yarıyılında açılabilir.

  2. Doktora derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavında (ÜDS) ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit (KPDS) sınavında başarılı olduğunu belgelediğinde, doktora yeterlik sınavına alınırlar. Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin bilim alanında tem el konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Öğrenciler, derslerini ve KPDS yada ÜDS sınavını başarıyla tamamladıkları yarıyılı izleyen Haziran-Temmuz ya da Aralık-Ocak aylarında doktora yeterlik sınavına alınırlar. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan "tez önerisi"ni tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

  3. Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci:
        1. bilime yenilik getirme
        2. yeni bir yöntem geliştirme
        3. bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
           niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezi hazırlar.
  4. Tez çalışması kabul edilen öğrenci tez savunma sınavına alınır ve başarılı olanlara, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca, Alman Dili ve Edebiyatı alanında ("Alman Edebiyatı" ya da "Alman Dilbilimi" belirtilmek suretiyle) "Bilim Doktorluğu" derecesi verilir.


  DERS İÇERİKLERİ

  ADE 700 Özel Konular
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 731 Edebiyatbilim Eleştiri Kuramları
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 732 Çağdaş Edebiyat Eleştirisi
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 733 Edebiyat ve Diğer Sanatlar
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 734 Natüralizm ve I. Dünya Savaşı
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 735 Modern Roman Kurmları
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 736 Modern Alman Edebiyatı
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 737 Alman Şiirinin Tarihi ve Gelişimi
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 738 Çağdaş Alman Şiiri
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 739 Edebiyatbilim ve Didaktik
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 740 Çağdaş Alman Tiyatrosu
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 741 Alman Tiyatro Tarihi
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 742 Çağdaş Alman Romanında Biçim ve İçerik
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 743 Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 744 Modern ve Postmodern Anlatım Teknikleri
  Bu dersin amacı, öğrencinin bilimsel metinlerle çalışmasını sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci, gerek metodolojik gerekse içerik çözümlemesi bakımından farklı yaklaşım biçimleriyle tanışmış olacaktır.

  ADE 745 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim

Almanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |