Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI
        RUS DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

      * PROGRAMIN TÜRÜ
        YÜKSEK LİSANS

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
        Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ataol Behramoğlu
        Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE

        BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ

        Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
        Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Korkut Tuna


  * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ


   1. RUS MODERNİZMİ 1-2
  Rus modernizmi, 19. yy. son çeyreğinde  simgecilik le(sembolizm) başlayan,  gelecekçilik  (futurizm),  akmeizm ,  konstruktuvizm    imgecilik le(imajinizm) devam eden bir süreçtir. Rus modernizminin öncüleri olan Rus simgecileri, başlangıçta Batı daki(özellikle de Fransa daki) simgecilerden etkilenmekle birlikte, A.Blok, A.Byelıy vb. ulusal ve evrensel değerler yaratmışlardır. Rus futuristlerinden özellikle V.Mayakovski, V.Hlebnikov, imgecilerden S.Yesenin aynı değerde özgün ve büyük sanatçılardır. Rus modernizmi, Avrupa modernizminin başlıca dallarından biridir.
   
  2. RUS EDEBİYATINDA LİRİK VE EPİK
  Rus edebiyatı tarihinde, türlerin doğuşları ve değişimleri çeşitli gelişme evreleriyle birlikte son derece önemli yer tutmaktadır. Kökleri sözlü halk yaratıcılığına kadar uzanan edebiyat türleri, akımlar doğmadan önce duraksamalı olarak gelişmiştir ve bunların doğmasıyla özgün bir gelişim geçirmiştir. Söz konusu gelişim, Rus edebiyatının önemli sanat ürünlerinin üzerinden incelenmektedir.
   
  3. GENEL DİLBİLİM KURAMLARI
  Dilbilim alanındaki çalışmalarda kullanılan temel kavramlar ve araştırma yöntemleri incelenir. İşlevselcilik, yapısalcılık gibi dilbilimin temel kuramları genel bir yaklaşımla tanıtılır.  
   
  4. 19. YY. RUS GERÇEKÇİLİĞİNİN EVRELERİ
  Gerçekçiliğin Rus edebiyatında 1830 lu yıllarda yaratıcı bir yönteme dönüşmesiyle ilgili ilkeler Puşkin, Lermontov, Koltsov ve özellikle Gogol ün isimleriyle bağlantılıdır. 1840 lı yıllarda Rus gerçekçiliğinde eleştirel tutum derinleşerek Doğalcı okul un etkinliğinde ifade bulmuştur. Eleştirel gerçekçilik Gonçarov, Turgenyev, Ostrovski, Dostoyevski ve Tolstoy un yaratıcılığında toplumsal ve psikolojik eğilimleriyle yaygınlık kazanarak Çehov un yapıtlarıyla yeni bir doruk oluşturmuş, Rus edebiyatına yeni öğeler ve yeni anlayışlar kazandırmıştır.
   
  5. EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ
  19. ve 20. yüzyıllarda gelişen önemli edebiyat akımları genel bir çerçeve içinde ele alındıktan sonra özellikle Rus Biçimciliği ayrıntılı biçimde incelenir.
   
  6. EDEBİYAT SANAT İLİŞKİSİ
  Rus yazını ve Rus resim sanatı arasında çok güçlü ilişkiler olduğu gözlemlenir. XIX. yüzyıl Rus yazarları yaşadıkları gerçekliği betimlemekle kalmamış onu yönlendirmişlerdir. Özellikle bu dönemde yazarlar sözcük ressamları olmalarının yanı sıra gerçeğin de sözcüleriydiler. Sözcükleriyle insanları etkilemekte, topluma öncülük etmekte, eleştiri ve uyarı görevini yerine getirirken, ulaşılması gereken kusursuz yaşamın yönünü göstermekteydiler. Bu bağlamda tüm yönlendirici rol edebiyata aitti ve edebiyat Rus toplumsal yaşamının en büyük eleştirmeni ve destekçisiydi.
   
  7. SEMİNER
  Öğrencilerin çalışmalarında uygulayacakları bilimsel araştırma yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları içerir.
   
   
      * PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

  Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın Yüksek Lisans programı ilk kez 1993 yılında açılmış ve 2007 yılına kadar 9 öğrenci tezlerini tamamlayarak mezun olmuştur.

  Yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel bir araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra uzmanlaşmayı düşündüğü konuda derin bilgi kazandırmak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

      * MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI

  Yüksek Lisans programımızdan mezun olan öğrenciler akademik faaliyetlerini sürdürebildikleri gibi Rus diline ve edebiyatına gereksinim duyulan, tercümanlık, çeviri, eğitim-öğretim, turizm vb. farklı çalışma alanlarında iş bulabilmektedirler.

Rusça ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |