Resim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Resim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  RESİM ANASANAT DALI

  YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL

  RSA 501 Resim I (Atölye) 4 4
  RSA 503 Görsel Anlatım I 4 4
  RSA 515 Çağdaş Sanat I (İng.) 3 0

  Seçmeli Dersler

  RAS 509 Sanatta Yaratıcı Süreç I 3 0
  RSA 517 İmge, Söz ve Yazı I 3 0
  RAS 513 Görsel Kültür Tarihi I 3 0
  FTG 501 XIX. XX.yy. Fotoğraf Estetiği I 3 0
  GRA 501 Grafik Sanatlarında Yapılanma ve Estetiksel Sorunlar I

  II.YARIYIL

  RSA 502 Resim II (Atölye) 4 4
  RSA 504 Görsel Anlatım II 4 4
  RAS 596 Seminer 0 2
  RAS 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0
  RAS 599 Tez - -

  Seçmeli Dersler

  RSA 508 Sanatta Yaratıcı Süreç II 3 0
  RSA 510 Görsel Kültür Tarihi II 3 0
  RSA 514 İmge, Söz ve Yazı II 3 0
  RSA 516 Çağdaş Sanat II (İng) 3 0
  FTG 502 XIX. XX.yy. Fotoğraf Estetiği II 3 0
  GRA502 Grafik Sanatlarında Yapılanma ve Estetiksel Sorunlar II

  RESİM BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  Resim (Atölye I-II)
  Lisans öğrenimi süresince oluşturulan, kişisel üslup, estetik ifade ve biçimlendirme teknikleri doğrultusunda bağımsız proje uygulamaları. Yeni üslup, teknik anlatım olanaklarının araştırılması. Türk ve Batı Resim Sanatına ilişkin çağdaş ve geleneksel örnekler üzerine kuramsal çalışmalar. (Zorunlu Ders)

  Görsel Anlatım I-II
  Çağdaş plastik sanatlar alanındaki gelişmeler ve değişen algı seçenekleri doğrultusunda, sanat yapıtlarında öne çıkan biçim-anlam ilişkilerini inceleyen denemeler, bağımsız proje uygulamaları. (Zorunlu Ders)

  Çağdaş Batı Sanatı (İngilizce)
  XX.yüzyıl Batı Sanatı’nda ortaya çıkan akım, anlayış ve hareketlerin eleştiri ve sanat yazınından seçilmiş örnekler üzerinde değerlendirilmesi ve tartışılması. (Zorunlu Ders)

  Sanatta Yaratıcı Süreç I-II
  Psiko-sosyal estetik etkenlerin bileşiminde yaratıcılığa dönüşen sanat olgusunun görsel dokümanlar eşliğinde irdelenmesi. Büyü, oyun ve yansıma teorileri kapsamında estetiğin oluşum sürecini irdeleyen açıklamalar ve tartışmalar. (Seçmeli Ders)

  İmge, Söz Yazı
  Görsel anlam üretimi ve imge, imgenin temsil olanakları, imge ve gerçeğin çevrimi, imgede görünen ve gösterilen anlam, sözün üretilebilirliği, sözde yazınsallık, yazılı ifade ve anlam gibi konular üzerinde açıklamalar, tartışmalar. (Seçmeli Ders)

  Sanatta Yeni Arayışlar, Yeni Materyaller
  1950 sonrası sanatının genel değerlendirilmesi, avandgard sanatın politikası, sanatın kavramsallaştırılması, post-avandgard süreç, Postmodernist dönem, sanatta ideolojinin yitimi, sanatın demokratikleşme süreci, estetik değerlerin kaybı, yeni dönemin yeni sanat materyalleri, fotoğrafta yeni duyarlılık video sanatı ve internet sanatı gibi kavram, konu ve durumlar üzerine kuramsal çalışmalar. (Seçmeli Ders)

  Görsel Kültür Tarihi I-II
  Kültür ve yaratıcılık olguları bağlamında, bireyin yaşamını düzenleme sürecinde ortaya koyduğu ürün ve sonuçların her birine yönelik soy kütüksel bir irdeleme denemesi. Kuramsal katmanlar üzerinde kurulu ‘Kültür Toplumu’ durumuna ulaşan sürecin görsel unsurlar ile birlikte gözden geçirilmesi. (Seçmeli Ders)

Resim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |