Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı

  DERS İÇERİKLERİ

  İST 523 Sosyal Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler
  Sınıflama, tablolama, sapan değer testleri, parametrik testler, parametrik olmayan testler, model uyarlama ve çok değişkenli yöntemler.

  PDR 622 Kişiliğin Gelişimi ve Uyumu Problemleri
  Kişilik kavramı, kişiliğin organik değişiklikleri, kişilik ve öğrenme, çeşitli kişilik kuramları, yaşam dengesi ve uyum sorunlarının incelenmesi.

  PDR 633 Psikolojik Testler
  Başarı, yetenek, kişilik, ilgi ve tutumların ölçülmesinde kullanılan testlerin ve projektif tekniklerin, testlere ilişkin geçerlik, güvenilirlik, norm ve uyarlama çalışmalarının ve uyulması gerekli etik kuralların sunulması, testlerin psikolojik danışma ve rehberlik alanında kullanılmasına ilişkin yöntemlerin incelenmesi.

  PDR 651 Mesleki Danışma
  Farklı yaklaşımlara göre, yaşam dönemlerine ilişkin mesleki rehberlik ve meslek danışmanlığı sürecinde ilkeler,hedefler,planlama stratejileri, yardım becerileri ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin tartışılması, özel grupların mesleki gelişim süreci ve meslek danışmanlığı. Meslek sınıflama sistemlerinin incelenmesi.

  PDR 656 Psikolojik Danışma Kuramları
  Çeşitli psikolojik danışma yaklaşımlarının tartışılması, değişik yaklaşımlara ilişkin amaç ilke ve tekniklere ağırlık verilerek psikolojik danışma sürecinin incelenmesi: danışmanlıkla ilgili kişilik özellikleri mesleki etik kuralların kısaca tartışılması.

  PDR 657 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
  Grupla psikolojik danışmaya ilişkin genel bakış, temel kavramlar,psikolojik danışman, psikolojik danışma grubunun özellikleri,terapötik güçler, grubun evreleri,amaçlar,direnç, transferans, alıştırmalar,güçlüğü olan danışanlar öğretilir. Yaşantısal kısımda bütün öğrenciler bir grup yaşantısından geçirilmesi.

  PDR 677 Araştırma Teknikleri I
  Araştırmada temel kavramların, araştırma yöntemlerinin ve desenlerinin, örnekleme ve veri toplama tekniklerinin, verilerin analizinin, yorumlanmasının ve değerlendirilmesinin sunulması; Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile ilgili bir araştırma önerisinin hazırlanması.

  PDR 683 Alan Çalışması I
  Okul ve kurumların rehberlik hizmetlerinde test ve test dışı bilgi toplama tekniklerinin geliştirilmesi veuygulanması, puanların istatistiksel analizlerinin yapılması, norm geliştirilmesi, profil hazırlanması; sonuçların rehberlik alanında kullanılmasına ilişkin rapor yazılması, grup rehberliği uygulamalarının yapılması , yönlendirme çalışması ve mesleki bilgi verilmesi.

  PDR 684 PDR Seminerleri
  Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla düzenlenen bir ders olması nedeniyle özellikle bu alana uygulama açısından katkısı olabilecek, ensest, çocuk tacizi, şiddet gibi güncel konuların seminer biçiminde sunulması.

  PDR 688 Alan Çalışması II
  Çeşitli düzeylerdeki okullarda yada sosyal ve endüstriyel kurumlarda gözetim altında bireysel ve grupla psikolojik danışma yapma. Terapötik koşul ve becerilerin eğitimi için örnek durumlardan yararlanılarak, rol oynama,modelden öğrenme,rol değiştirme ile beceri eğitimi verilmesi.

Psikolojik danışmanlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |