Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek Lisans Programını Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da Psikoloji alanlarında tamamlamış olmak. Durumu bu koşula uymayanlar sınava girebilirler. Kazanmaları halinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek lisans Programı derslerinin tamamını veya büyük bir kısmını doktora programından önce tamamlamaları gerekir. Bilim Dalımıza başvuran öğrencilerin başarı puanlarının hesaplanmasında; ağırlıklı akademik ortalama, yabancı dil, LES sınavı eşit ağırlık (EA) puanı ve mülakat sınavı puanı dikkate alınacaktır.
 • Program tanımları
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora Programı

  DERS İÇERİKLERİ


  PDR 700 Özel Konular

  PDR 709 Psikolojik Danışmada Çağdaş Akımlar
  Psikolojik danışmada çağdaş akımlar, yaklaşımlar, yaklaşımlar, teknikler ve kavramların tartışılması. Psikolojik danışma yaklaşımlarına ilişkin araştırmaların incelenmesi.

  PDR 722 Davranış Bozukluklar I
  Çeşitli kuramsal yaklaşımlara göre normal dışı kavramının yorumlanması ICD ve DSM dizgelerine göre davranış bozuklukları kategorilerindeki temel değişmeler. DSM dizgesine göre majör sendromların incelenmesi, ayırıcı tanılar, öykü alma ve refere etmede temel ilkelerin incelenmesi.

  PDR 723 Çocuk ve Ergende Davranış Bozukluklar
  Çocukluk ve ergenlik döneminde gözlenen davranış bozukluklarının en son tanı sistemlerine göre incelenmesi.

  PDR 743 Rehberlik Hizmetleri Semineri
  Öğrencilerin gereksinimlerine göre, Rehberlik hizmetlerinin amaç ve ilkeleri, rehberlik yaklaşımları, personelin rehberlikteki görevleri. Rehberlik hizmetlerinin örgüt ve yönetimi. rehberlikte belli başlı sorunlar. Değişen dünyada rehberlik anlayışındaki ve örgüt yapısındaki değişmeler. Psikolojik danışmanların yeterlilikleri rehberlik ve özellikle meslek danışmasıyla ilgili makalelerin ve tezlerin incelenmesi.

  PDR 754 Psikolojik Danışma Semineri
  Psikolojik danışmada güncel gelişmeler, yeni eğilimler sorunlar ve çeşitli psikolojik danışma yaklaşımlarının tedavi sonuçlarına ilişkin değerlendirme raporu, ödev veya proje çalışmaları yapılması.

  PDR 777 Araştırma Teknikleri II
  Araştırmaya ilişkin temel kavramlar, araştırmanın aşamaları, araştırma modelleri , deneysel desenler, veri toplama yöntemleri ve analizlerin ayrıntılı bir şekilde sunulması, konulara ilişkin makalelerin okunarak aktarılması. Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile ilgili bir araştırma önerisinin hazırlanması.

  PDR 782 İleri Ölçme Uygulaması
  Psikolojik danışma alanındaki psikolojik testlerin bireysel ve grup olarak uygulanması , norm geliştirilmesi ,profil hazırlanması, sonuçların yorumlanması, ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerliliklerine ilişkin çalışmaların incelenmesi.

  PDR 783 İleri Rehberlik Uygulaması
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kullanılan test ve test dışı tekniklerin kurumlarda; özellikle de okullarda öğrenci ve velilere uygulanması; test ve tekniklerden elde edilen bilgileri de kullanarak öğrenci ve velilere çeşitli rehberlik hizmetlerinin sunulması; öğretmenlere müşavirlik yapılması.

  PDR 784 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması
  Kuramsal derslerden edinilen terapötik bilgi ve becerilerin psikolojik danışman-danışan ilişkilerinde uygulanması. Çeşitli okul ve sağlık kurumlarında öğrencilerin ders sorumlusunun süpervizyonu altında bireysel psikolojik danışma yapması. Psikolojik danışma oturumlarının kaydedilmesi, sorunların tartışılması ve dönüt verilmesi.

  PDR 785 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
  Öğrencilerin 12-14 oturumluk yaptıkları birey merkezli grup sürecine süpervizyon verilmesi ,karşılaşılan güçlüklere rol oynayarak çözüm bulunması , yeniden yaşatılması ve alanda yeni olan makalelerin tartışılması.

Psikolojik danışmanlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |