Piyano Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Piyano Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  PİYANO DOKTORA PROGRAMI

  Sanatta Yeterlik Kademesi


  Ders İçerikleri


  Güz Yarıyılı


  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Perim HAMİDOĞLU

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Hülya BARUT

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Gitar)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Gitar repertuvarınındeğişik dönemlerinden seçilmiş, kapsamlı bir
  çalışma yapilır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Gitar Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Soner EGESEL

  ODA MÜZİĞİ : GEÇ ROMANTİK, EMPRESYONİST
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Geç romantik ve empresyonist dönemi kapsayan, dört-el iki-piyano ve piyanolu oda müziği repertuvarının başlıca yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Geç Romantik, Empresyonist Oda Müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  PİYANODA KLASİSİZM

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Belirli bir klasik dönem bestecisi (örneğin Haydn) ele alınır ve tüm stil özellikleri ile teknik ve armonik yapı incelenir. Diğer bestecilerle olan etkileşim açıklanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Klasik dönem yapıtları
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  EŞLİK: LİED REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Değişik dönemlerin önemli lied bestecilerinin başlıca yapıtları, eşlik teknikleri gözetilerek incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Lied Repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Rayna POPOVA

  BARTOK’UN PİYANO MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Stil özellikleri açısından bestecinin gelişimi piyano yapıtları izlenerek incelenir. Bestecinin 1.-4. tarzları ağırlıklı olarak ele alınır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren : Prof. Metin ÜLKÜ

  BAROK ÇAĞ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: On altıncı yüzyıl sonunda başlayıp on sekizinci yüzyıl ortalarında sona eren Barok çağ besteciler, eserleri ve dönemin yaşandığı ülkelerin genel kültür yaşantıları açısından şu ana başlıklar altında incelenecektir:
  ‐ İtalya, Almanya ve Fransa’da çalgı müziğinin doğuşu. Opera, sonat, konçerto gibi yeni formlar.
  ‐ On sekizinci yüzyılda İtalya ( Albinioni, Marcello, Vivaldi, A. ve D. Scarlatti), İngiltere ( Purcell, Handel), Fransa ( Couperin, Rameau ).

  Değerlendirme yöntemleri: Yazılı sınav ve sunuş.
  Önerilen kaynaklar:
  ‐ ANDERSON, Nicholas, Baroque Music From Monteverdi to Handel, Londra 1994
  ‐ BAUMGARTNER, Alfred, Barock Musik, Berlin 1981
  ‐ BÜLOW,George, Music and Society: The Late Baroque Era ( From the 1680 to 1740 ), New Jersey 1993
  Dersi Veren: Doç. Selen BUCAK

  Bahar Yarıyılı


  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren : Prof. Seher TANRIYAR

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Perim HAMİDOĞLU

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Piyano)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Solo piyano dağarcığının değişik dönemlerinden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan geniş bir program çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Piyano Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Hülya BARUT

  REPERTUVAR ÇALIŞMASI (Gitar)
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Gitar repertuvarınındeğişik dönemlerinden seçilmiş, kapsamlı bir çalışma yapilır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Gitar Repertuvarı
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Soner EGESEL

  ODA MÜZİĞİ: 20. YÜZYIL
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: 20. yüzyılda yazılmış, dört el-iki piyano ve piyanolu oda müziği repertuvarının başlıca yapıtlarından örnekler çalışılır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: 20.yüzyıl oda müziği repertuvarı
  Dersi Veren: Prof. Seher TANRIYAR

  PİYANODA ROMANTİZM
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Klasik dönemdeki yöntem (Bkz. 6111.0), romantik dönemden seçilen bir besteciye uygulanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Romantik repertuvar
  Dersi Veren: Prof. Hülya TARCAN

  EŞLİK: OPERA REPERTUVARI
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Değişik dönemlerin önemli opera bestecilerinin başlıca yapıtları, eşlik teknikleri gözetilerek incelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  Önerilen Kaynaklar: Opera repertuvarı
  Dersi Veren: Öğr.Gör. Rayna POPOVA

  BARTOK’UN PİYANO MÜZİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Stil özellikleri açısından bestecinin gelişimi piyano yapıtları izlenerek incelenir. Bestecinin 5. tarzı ve bununla ulaştığı noktayı kapsayan eserleri ele alınır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı Sınav
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersi Veren: Prof. Metin ÜLKÜ

  BAROK ÇAĞ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKT

  Amaç/İçerik: On altıncı yüzyıl sonunda başlayıp on sekizinci yüzyıl ortalarında sona eren Barok çağ besteciler, eserleri ve dönemin yaşandığı ülkelerin genel kültür yaşantıları açısından şu ana başlıklar altında incelenecektir:
  ‐ Aydınlanma ve Barok dönemin kapanışı.
  ‐ İtalya, Almanya ve İngiltere’de geç Barok dönem ( 1680-1740 )
  ‐ Rusya ve Osmanlı İmparatorluğunda bu dönemde neler oluyor.
  Değerlendirme yöntemleri: Yazılı sınav ve sunuş.
  Önerilen kaynaklar:
  ‐ ANDERSON, Nicholas, Baroque Music From Monteverdi to Handel, Londra 1994
  ‐ BAUMGARTNER, Alfred, Barock Musik, Berlin 1981
  ‐ BÜLOW,George, Music and Society: The Late Baroque Era ( From the 1680 to 1740 ), New Jersey 1993
  ‐ Dersi Veren: Doç. Selen BUCAK

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |